1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661413

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WAAROM AFRIFORUM DEUR AFRIKANERS VERMY BEHOORT TE WORD!

Afriforum se Roets en Kallie KRIELDie verskil in Afrikanerdenke kom van vêr af! Die grootste verskil was nog altyd tussen diegene wat ander volke, rasse en tale se belange bokant dié van hulle eie volk gestel het, teenoor Afrikaners wat soos Genl. Hertzog gesê het: “Suid Afrika Eerste”

Daar is ‘n ongeskrewe wetmatigheid dat bloed dikker is as water! Bogenoemde stelling geld dus oral in die wêreld waar daar meer as een ras of volk in dieselfde geografiese gebied woonagtig is. Die argument dat vreedsame naasbestaan wel moontlik is in multikultuurgebiede, geld net waar die meerderheid in politieke beheer is en daardie meerderheid ‘n beskaafde en hoofsaaklik ‘n Christenvolk is.

In Afrika as aanskouingsles vir die formulering van die beste moontlike beleid vir vreedsame naasbestaan, behoort die onverdraagsaamheid van die onderlinge multikulture, ‘n primêre maatstaf te wees en was dit ook so in Suid Afrika sedert ons volkswording!

‘n Doktorstesis gebaseer op Roets en Afriforum se wanstaltige politieke standpunte soos hier onder in Roets se artikel, sal nie die papier werd wees waarop dit geskrywe wil word nie!

In die eerste plek bestaan daar nie so ‘n ding soos Wit Nasionalisme nie! Nasionalisme is nié ‘n ideologie nie maar ‘n liefde vir die eie! ‘n Skeppingsorde van God waar ‘n natuurlike behoefte om wat bymekaar hoort, bymekaar laat kom.

 

Roets se begrip van wat nasionalisme beteken is gevaarlik omdat dit ontleen is aan die Humanisme en Liberalisme se verkettering daarvan. Om te sê dat dit die belange van wit mense bevorder net omdat hulle wit is, is só ‘n verwringing van die werklikheid dat dit nie moontlik is om te begryp hoe ‘n redelik intelligente mens daarby kan uitkom nie.

 

Wat wel daarvan afgelei kan word is dat Ernst Roets niks van sy Afrikanervolk se geskiedenis af weet nie en ook nie die moeite doen om waar dit oor beleid gaan, vas te stel nie. Hy sing bloot saam in die koor van die Kommuniste, Wêreldraad van kerke se eenheid in diversiteit, Liberaliste en Humaniste wat wel ideologieë is!

Roets soek van al die benaderings Nasionalisme uit om teë te staan en te ontbloot vir iets wat dit nie is nie! Die werklik gevaarlike ideologieë word deur hom en Afriforum vertroetel en bevorder ten koste van sy volk se voortbestaan. Hy verklaar bv.:

 

“AfriForum fokus nie op die regte van die “wit gemeenskap” nie en verwerp so ’n beskrywing, onder andere op grond van die feit dat lidmaatskap nie tot enige bepaalde rassegroep beperk is nie – en dat AfriForum baie lede het wat nie wit is nie, byvoorbeeld. Beskerming van die belange van kultuur-, godsdiens- en taalgemeenskappe en aanmoediging van wedersydse erkenning en respek tussen sodanige gemeenskappe is in die algemene belang. Dit stem ook ooreen met beste praktyke wat deur die Verenigde Nasies en baie ander internasionale liggame voorgestaan word. Organisering op grond van velkleur is egter vernietigend vir maatskaplike samehorigheid.

 

Dit was juis oor die standpunte van die VN en en baie ander internasionale liggame wat die beleid wat die Afrikanervolk onder dr. H.F. Verwoerd gevolg het nie verstaan het nie en nie wou verstaan nie, dat hy ons lidmaatskap van die Statebond teruggetrek het! Ernst se stelling dat: “Rasgegronde nasionalisme staan in die pad van juis hierdie dinge wat AfriForum wil bereik. “ is presies waaroor dr Verwoerd die Eerste Minister van Britanje gewaarsku het en waarvoor die AVP vandag Roets en Afriforum waarsku! Oppas dat die beleid wat julle voorstaan, nie dit wat julle wil bereik gaan vernietig nie!

 

Nie een van die mensgemaakte ideologieë naamlik, Humanisme, Sosialisme, Kommunisme en liberalisme, wat ontwerp is as teenkanting van God se skeppingsorde in die vorm van Nasionalisme, het dieselfde natuurlike stukrag as nasionalisme nie. Die jarelange onderdrukking daarvan deur die sogenaamde intellektueles, grenslose geestelikes en akademici, befonds deur geldmagnate in diens van Satan en sy magte, sou nie blywend wees nie en sal ook nie met sukses deur Roets en Afriforum toegepas kan word nie

 

Vir gelowiges en meer in besonder die Afrikanervolk wie se grondslag die Lewende Woord van God is, en wie se grondwet erken het dat God wat die Skepper van hemel en aarde is, ook oor die lotgevalle van volkere en nasies beheer het, glo steeds só! Daarom lewe ons nie in vrees nie! Daarom verskrik die uitlatings en optredes van die barbare wat deur die ongelowige de Klerkregering en sy nalopers op ons neergelaat is, ons nie tot verlamming nie maar wel tot selfondersoek!

Europa het veel by die Afrikanervolk te leer. Dr. Verwoerd se waarskuwing aan Harold McMillan en elke blanke volk ter wêreld dat hy weet hulle teen ons beleid is en optree omdat hulle dit nie verstaan nie, maar dat hulle dit eendag sal verstaan, is nou ter sake! Die tyd om dit opnuut te verduidelik en ons daaroor te verantwoord, is nou!

Vir die veroordeellaars van “apartheid”, veral ons eie Afrikaners, sê die AVP, kyk in watter gemors die teenhang van “apartheid” Suid Afrika gedompel het! Kyk na die gemors waarin Europa, Engeland en Amerika hulle nou bevind deur multikulturalisme! Bring usellf weer op hoogte met die betekenis van die beleid van Afsonderlike ontwikkeling en maak ‘n bydrae om vir die wêreld te verduidelik dat hulle vertolking van ons beleid op valse veroordelings berus.

 

Waak op Ernst! Jy wend jou talent in die verkeerde geselskap aan. Jy sal deur jou eie volk verstoot word soos Jan Smuts jare gelede. Jou gesonde oordeel word vertroebel vanweë ‘n gebrek aan kennis waarsonder begrip vir die waarheid en die werklikheid nie moontlik is nie!

AFRIFORUM SE VERWERPING VAN WIT NASIONALISME

DEUR AFRIFORUM | SEP 4, 2019

Deur Ernst Roets

Die ideologie van wit nasionalisme is een wat ontbloot en teengestaan moet word. Wit nasionalisme is al op baie verskillende maniere beskryf, maar dit kom neer op die bevordering van die belange van wit mense omdat hulle wit is. Swart nasionalisme kan natuurlik ewe problematies wees, maar dit is nie waaroor hierdie artikel handel nie.

AfriForum is al as baie dinge beskryf, sommige daarvan met reg. In sy wese is AfriForum ’n burgerregte-organisasie wat hom op die beskerming van minderheidsregte toespits. Omdat AfriForum vanuit die Afrikanergemeenskap ontstaan het, het die organisasie wel ’n klem op die belange van daardie bepaalde gemeenskap. Hierdie klem is onderhewig aan die streng voorwaarde dat die belange van een gemeenskap nie ten koste van ’n ander gemeenskap bevoordeel of bevorder mag word nie.

AfriForum is gevestig op die beginsels van vreedsame naasbestaan en ook van wedersydse erkenning en respek tussen verskillende gemeenskappe. Die bevordering van die belange van lede van ’n bepaalde rassegroep – bloot omdat hulle tot daardie groep behoort – staan vierkantig in die pad van juis dit wat AfriForum wil bereik.

AfriForum volg ’n gemeenskapsbenadering. Ons erken die onbetwisbare waarheid dat mense vryelik met bepaalde gemeenskappe assosieer en dat mense graag wil sien dat hulle gemeenskappe floreer. Sulke gemeenskappe kom op natuurlike wyse tot stand, gewoonlik op grond van kultuur, taal of godsdiens. Mense kan ook verskeie identiteite hê. So byvoorbeeld beskou ek myself as deel van die Christelike godsdiensgemeenskap, maar ook van die Afrikanerkultuurgemeenskap, maar ook van die Afrikaanse taalgemeenskap, maar ook van die gemeenskap van mense wat woon in die territoriale staat wat vandag as Suid-Afrika bekend staan. Hierdie gemeenskappe oorvleuel, maar elkeen van hulle is anders en elk van hierdie gemeenskappe bestaan uit mense wat vryelik met daardie gemeenskap assosieer maar wat ook nie noodwendig deel wil wees nie van die ander gemeenskappe waarvan ek deel uitmaak. AfriForum fokus nie op die regte van die “wit gemeenskap” nie en verwerp so ’n beskrywing, onder andere op grond van die feit dat lidmaatskap nie tot enige bepaalde rassegroep beperk is nie – en dat AfriForum baie lede het wat nie wit is nie, byvoorbeeld.

Beskerming van die belange van kultuur-, godsdiens- en taalgemeenskappe en aanmoediging van wedersydse erkenning en respek tussen sodanige gemeenskappe is in die algemene belang. Dit stem ook ooreen met beste praktyke wat deur die Verenigde Nasies en baie ander internasionale liggame voorgestaan word. Organisering op grond van velkleur is egter vernietigend vir maatskaplike samehorigheid.

Om AfriForum as ’n konserwatiewe organisasie te bestempel, sal nie onakkuraat wees nie. Ons beskou onsself egter as konserwatief in die ware betekenis van die woord, en ons vereenselwig nie met die stigma wat deesdae aan konserwatisme geheg word as synde ‘n ideologie wat na die verlede hunker, of wat teen verandering gekant is bloot omdat hy verandering nie kan hanteer nie, of wat tradisie ten koste van vooruitgang wil bewaar. AfriForum is niks hiervan nie. AfriForum kan as konserwatief beskou word in die sin dat ons gemeenskap, kultuur, tradisie, erfenis en gewoonte koester. Ons heg groot waarde aan hierdie dinge in ons eie gemeenskappe, maar ons wil graag sien dat alle gemeenskappe dinge wat hulle na aan die hart lê, sal beskerm en bevorder.

Ons erken dat daar ontasbare dinge is wat mense as deel van hulle identiteit koester en dat hulle dit wil bewaar. Ons is egter oortuig dat die bevordering van hierdie dinge volhoubaar verwesenlik kan word slegs as ander kultuur-, godsdiens- en taalgemeenskappe ook die reg kry om hulle lewe in te rig soos hulle dit goedvind – selfs al stem jy nie met hulle oortuigings saam nie.

Rasgegronde nasionalisme staan in die pad van juis hierdie dinge wat AfriForum wil bereik. Dit is in die nastrewing van hierdie dinge wat AfriForum koester, en ook in sy teenkanting teen ’n eendimensionele rasgegronde benadering, dat AfriForum al herhaaldelik stappe gedoen het vir die beskerming van die regte van ander gemeenskappe.

Voorbeelde hiervan sluit in AfriForum se veroordeling van wit nasionalistiese groepe en rassistiese kommentaar deur wit nasionaliste. Ander voorbeelde sluit in AfriForum se regstryd met die Suid-Afrikaanse regering om ’n skool vir die Zulu-gemeenskap van Nkandla te bou, die bystand wat aan die Wallmansthal Communal Property Association en die Ndebele Vaaltyn-stam gelewer is, en talle ander.

AfriForum huiwer nie om ferm standpunt in die openbare diskoers in te neem nie. Soos enige organisasie of beweging wat bereid is om standpunt in te neem oor eietydse kwessies, kry AfriForum ook te kampe met die uitdaging van kwaadwillige kommentators wat poog om die organisasie uit te beeld as iets wat hy nie is nie. Dit is ’n lui manier om die organisasie te diskrediteer deur valse stigmatisering en stereotipering sonder om te reageer op die werklike standpunte wat AfriForum inneem.

AfriForum het die ideologie van wit nasionalisme nog altyd verwerp en sal voortgaan om dit te doen.

Ernst is hoof van beleid en aksie by AfriForum.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie