1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6657625

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

GROEI IN DIE GELOOF

Bybel2 Petrus 1:3-21

En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie; (:5-8).

Ons word in hierdie brief wat deur die apostel Petrus geskryf is, herinner om dienooreenkomstig ons geloof te leef. Ons word m.a.w. vermaan om te leef soos wat ons met ons mond bely dat ons glo. Ons kan so maklik in n valse gerustheid in ons geloofslewe verval. Ons weet mos van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het. Ek weet mos dat daar iewers staan dat as ek met my hart in God glo en met my mond Hom bely, sal ek gered word. Ek het dus die nodigste gedoen om seker te maak dat ek nie in die hel sal beland nie en daarmee word die saak van ons geloof op die agtergrond geskuif.

Ons word weer uit hierdie gedeelte in Petrus geleer dat n gesindheid soos hierbo beskryf vir ons n aanduiding moet wees dat daar baie harde werk in ons geloofslewe nodig is. God verwag van ons om nadat ons tot geloof gekom het, ywerig en hard as gelowiges in ons geloofslewe te werk sodat ons vir Hom ware godsvrug kan voortbring. Dit was immers Jesus Christus self wat ons skerp vermaan het om voormelde opdrag ernstig op te neem. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. (Matt. 7:19).

Die punt wanneer ons waarlik tot bekering kom, wanneer ons die geloof aanneem, is die vertrekpunt van ons reis saam met God as n gelowige eerder as die eindpunt of afhandeling daarvan. n Ware geloof sal verder daartoe aanleiding gee dat ons dade van deugsaamheid begin getuig. Dit wat n opregte oortuiging en geloof in ons harte is, word dan in ons optrede en dade sigbaar en dit maak van ons deugsame mense mense wat godvrugtig lewe.

Ons sal dit moeilik vind om in elke situasie te weet hoe om op te tree op n wyse wat vir God welbehaaglik is indien ons nie oor n grondige kennis van Hom beskik nie. En daarom word ons herinner dat ons gedurig na God moet soek in Sy Woord en Sy Woord moet bestudeer ten einde n beter kennis van Hom op te doen. Dink maar gerus hoedat God Sy ontevredenheid te kenne gee oor Sy volk wat geen kennis van Hom het nie. My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. (Hos. 4:6).

Ons kan egter ook nie anders as om dadelik te dink aan die woorde uit Paulus se brief aan die Korinthiërs wat dit stel dat al sou ons selfs ook al die kennis besit en ons het nie die liefde nie dit ons ook niks sal baat nie. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. (1 Kor. 13:2).

Wanneer ons n grondige kennis van God het en hierdie kennis daartoe lei dat ons liefde vir God en ons naaste toeneem is ons in die regte rigting op pad. Hierdie weg waarlangs ons deur ons opregte, brandende liefde vir God die selfbeheersing sal verkry om oor die sonde te heers deur die krag van die Heilige Gees sal lei tot die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en Saligmaker indien ons met lydsaamheid hierdie reis kan voortsit.

n Ware mens met n gesonde geloofslewe sal nie doelloos hier op aarde rond swerf nie. Ons sal eerder besig wees om met aanwending van alle ywer ons kennis van God te vermeerder sodat ons in liefde en in godsvrug kan toeneem om aan die einde van ons lewensreis nie beskaamd voor Hom te verskyn nie. Ons sal eerder voor Hom wil verskyn as deugsame, godvrugtige mense wat mag hoor dat ons goeie en getroue diensknegte was wat mag ingaan in die vreugde van Sy koninkryk.   En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. (Open. 22:12).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie