1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6662944

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE BEELD WAT ONS DRA

Bybel1 Kor. 15:1-58

En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. (:49).

Wanneer ons in Génesis lees van die mens wat deur God geskape is, word dit gestel dat die mens na God se beeld geskape is. En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. (Gén. 1:26). Die satan het deur sy verleiding die mens tot ongehoorsaamheid aan God verlei en sodoende hierdie beeld van God in die mens geskend.

Onse God wat groot is aan ontferming en wie se barmhartigheid geweldig is, gee nie hierdie mens met sy gebrokenheid oor om verlore te gaan nie. Hy soek die mens weer op. Dink maar hoedat Hy na Adam en Eva in die tuin van Eden gaan soek het na hul ongehoorsaamheid aan Hom. Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy? (Gén. 3:9). En so kom Hy vir my en u ook in hierdie lewe opsoek. Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. (Luk. 19:10). Ons wat ook besluite geneem het teen die bevele van God in. Ons wat ook telkens aan Hom ongehoorsaam was. Ons wat ook heeltemal verlore sou wees indien ons redding van onsself moes afhang.

Die Vader stuur Sy Seun na ons om dit wat met sonde bevlek is weer te heilig. Hy stuur Jesus Christus na ons om daardie beeld wat deur sonde geskend is weer te herstel. In teenstelling met die gesegde so gemaak en so gelaat staan is ons dalk wel in sonde gebore, maar in Christus nie meer verlore. Hy, die vlekkelose, het ons met Sy kosbare bloed van die sondemag vrygekoop. En daardeur het Hy ons as Sy eiendom verkry. Hy het daarom die reg om oor ons lewens te regeer. omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, (1 Pet. 1:18). En wanneer ons waarlik Jesus Christus se gesag oor ons lewens aanvaar, sal ons die pad van heiligmaking met Hom stap. Ons sal hierdie Weg volg, omdat ons Sy stem sal herken en sal weet dat die pad van heiligmaking God se wil vir ons lewens is. Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; ... (1 Thess. 4:3).

Die pad van heiligmaking is die weg waarlangs God se beeld in ons weer herstel word. Dit is langs hierdie weg dat God die Vader kan sien hoedat diegene wat na Sy beeld geskape is, diegene wat daartoe verordineer is, aan die beeld van Sy Seun gelykvormig raak. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; (Rom. 8:29). Dit is langs hierdie weg waar daar telkens oor sonde getriomfeer word deur die krag van die Heilige Gees. Dit is nie n weg sonder versoeking en beproewing nie. En ons sal in die vlees telkens die stryd teen hierdie versoekings van Satan verloor. Maar ook dikwels deur die krag van die Heilige Gees hierdie versoekings kan weerstaan. MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. (Gal. 5:16&17).

Die satan mislei in ons tyd baie mense om te verseker dat die beeld van God nie in hul lewens herstel word nie. En ironies genoeg doen hy dit dikwels deur n leuen wat so mooi en Bybels klink. Jesus het jou lief net soos jy is jy hoef geen moeite te doen om te verander en die sondige natuur in jou te bestry nie. Ons hoor hoedat hierdie leuen selfs vanaf kansels verkondig word. Tewens, daar is selfs ketters wat mense deesdae aanmoedig om hul liggame met tatoeëermerke en dergelike dinge te skend. En solank as wat n mens hierdie leuen glo sal die satan tevrede kan wees met nog n deel van God se skepping wat hy kon skend in onder sy gevangenskap kan hou. Hierdie dwaalleraars weerhou mense daarvan om in Christus vry te word. Hulle werp vir mense n struikelblok op die weg waarlangs vryheid gevind word en waarlangs die beeld van God in ons herstel word. Verwerp hierdie mense se ketterye en wend u tot die Woord, tot Jesus Christus, om u volkome na God se beeld te herskep. Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. (2 Kor. 5:17).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie