1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661610

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

REGSTELLENDE INGRYPING (DIE ANTWOORD)

Klaas WaarseggerMet regstellende ingryping bedoel ek ‘n reformatoriese geestelike regstelling in die liberale denke van ons tyd. Die sieklike assosiasie met ongeregtigheid lei tot afgryse, dekadensie en selfmoord van ‘n volk. Die vektor van nasionalisme moet weer in plek geplaas word. Dit is nie ‘n grootheid wat bloot ‘n grootte verteenwoordig nie maar ook ‘n bepaalde rigting aandui.

Die lewe is ‘n tussenspel van interne en eksterne kragte. Op ‘n daaglikse basis ervaar almal die realiteite van die fisiese wêreld. Dit is ‘n tydlose siklus van gebeure ongeag die afwykende denke van die mens.

Die skepping was die eerste openbaring van God aan die mens. Die logika van die natuur is dus rigtinggewend. Ten opsigte van die waarhede en werklikhede van die lewe. Die mens kan hom nie sonder ellende buite die beginsels van die lewe plaas nie.

Die volgende paralelle uit die natuur het betrekking:

  1. Die mensheid is nie ‘n eenheid nie maar ‘n verskeidenheid. Rasgeskapenheid is ‘n feit wat nie met dogma weg geredeneer kan word nie.
  2. Soort soek soort
  3. Gebiedsafbakening
  4. Hierargie
  5. Die kernbeginsel van self preservering en behoud vir oorlewing.
  6. Kleurdifferensieasie
  7. Anatomiese verskille

Interne kragte is dit wat die mens motiveer. Sy geloof, sy kultuur. Sy geskiedenis en sy Godgeskape natuur. Die siel van die mens is ook rasgekonnekteer wat uiting vind in sy eie waardes, aksies, strewes en optrede. Elke volk het sy eie identiteit geestesbesit en kultuurgoedere en afkoms. Die mens het ook die begeerte om te behoort en daarom pas hy beter in by diegene wat net soos hy is.

‘n Mens word nie as enkeling gebore nie, maar as lid van ‘n gesin. ‘n familie en van ‘n volk. As die vektor van nasionalisme verval is daar geen krag meer oor nie en daarom is nasionalisme jou plig teenoor jou volk. Nasionalisme is nie iets pasiefs nie, dit gee op kragdadige aktiewe wyse uitdrukking aan ‘n mens se liefde vir jou eie. Jou eie gesin, familie, jou volk en jou land. Dit plaas egter volksbelang bo eiebelang. Dit dring aan jou die bereidwilligheid op om te stry en te ly vir iets wat groter en belangriker is as jyself.

Nasionalisme het te make met selfaanvaarding. Met ander woorde wie en wat jy is wat vanselfsprekend jou rasseafkoms insluit. Dit is die identifikasiestempel van God op die mens.

Wanneer die skoonheid van jou eie ras nie meer vir jou mooi is nie, het jy alreeds jou identiteit verloor!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie