1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661524

Besoekers aanlyn

Ons het 43 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE RESERWEBANK EN SY INVLOED OP GELDWAARDE

Old Reserve BankDie onlangse standpunt van Ramaphosa dat die reserwebank genasionaliseer sal word het dadelik ‘n negatiewe effek op die waarde van die rand gehad. Dit opsigself dui daarop dat ons land se geldwaarde deur kragte buite Suid Afrika bepaal word.

Wat Ramaphosa sê en wat hy doen is nie eintlik versoenbaar nie, want hy het twee base. Die sterkste baas is die geldmag, maar die plaaslike baas is swart getalle. Omdat hy ten alle koste die verkiesing in Mei moet wen, kan hy nie nou geluide maak wat sy swart kieserskorps die harnas injaag nie. Sy grootste bedreiging is die EFF wat vir die gehoor speel sonder om enige ag te slaan op die gevolge van hulle optrede en uitsprake.

Die Freedom Charter bly die massa swartes se bloudruk met sy revolusionêre aard en “menseregte” kombers wat oorgetrek en afgehaal kan word soos wat dit die voorlopers behaag!

Die Afrikanervyandige grondwet moet deur elke party wat hulle in die nuwe Suid Afrikabestel begewe het, ge-eer, bewaar en bevorder word volgens die eed wat hulle daartoe afgelê het. Dit plaas ‘n onmiddellike beletsel op die beskerming en bevordering van blanke belange wat hulle betrokkenheid daar feitlik nutteloos maak.

Met wyer kennis oor die werking van die reserwebanke regoor die wêreld, is nasionalisering daarvan eintlik ‘n noodsaaklikheid! Maar In die hande van onverantwoordelike, inherent oneerlike en integriteitlose swart outokratiesgerigte Afrikane, spel dit chaos soos waarvan die voorbeeld in die res van Afrika nie ge-ignoreer kan word nie.

Dat ons land op die oomblik leeg gesteel word deur elk en almal wat die pond en dollar as betaalmiddel gebruik om met Suid Afrika handel te dryf, is sekerlik een van die ergste vorme van finansiële misdrywe wat “wettig” teen ons land gepleeg word! Met dieswart regime se moontlike nasionalisering van die reserwe bank kan dit dalk verander. Waar verdienste se verhoogde inkomste dan sal land, het ons mos darem nou al 24 jaar se voorbeeld van!

Daar bestaan net een oplossing vir hierdie probleem waaruit legio simptome ontstaan het. Dit is blanke en in besonder Afrikanerbeheer! Hierdie is óns land en hoort onder ons beheer te wees. Dít is waarvoor die Afrikaners in hierdie land hulle moet be-ywer!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie