1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869104

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

MOSLEMSE RAADSLID MAAK BOHAAI OOR 'RASSISTIES INSIDENT' OP EERSTE DAG VAN GEMEENTERAAD

fractie vb aalst 1FAKSIEVOORSITTER MNR. MICHEL VAN BREMPT VAN VLAAMS BELANG AFDELING AALST: "DIE STADSKOERANT VAN AALST HET MY DIÉ FILIP DEWINTER VAN MY STAD GENOEM, DOG NA MY OPINIE IS DIT TE VEEL EER NIE"  

Ons het 'n interessante vraaggesprek gehad ivm. met 'n 'rassisties insident' wat plaasgevind het op die eerste dag dat die nuwe gemeenteraad van die stad Aalst vergader het.  Die koerant se storie is dat die faksievoorsitter mnr van Brempt onverdraagsaam was teen 'n gemeenteraadslid van die linkse party Groen ,  en het dit 'n swart oomblik  vir die demokrasie van Aalst genoem.

 

Die enigste feit is dat hy het hom net gesteur aan die hoofdoek wat hierdie Turkse raadslid Fatma Yildiz dra en hy het hier geen doekies om gedraai nie, Die faksie van Vlaams Belang bestaan uit Mevre. Anja de Gols, Els van Puyvelde, Anja Blackaert en Mnre.Steve Herman, Johan van Nieuwenhove, Guy Claus,  Raf Moraleda Barona  en Michel van Brempt.

lijsttrekker michel v brempt"Meneer van Brempt allereerst hartelijk dank dat u ons te woord wil staan. Het zal je toch maar gebeuren dat je in de plaatselijke krant vergeleken word met Filip Dewinter. Weet u wat de reden was dat dit nieuwsblad die vergelijking maakte?"

 

"Vooreerst wil ik even opmerken dat de vergelijking met Filip Dewinter, voor mij een hele eer is. Teveel eer zelfs.  Ze maken de vergelijking waarschijnlijk omdat ik, net als Filip het hart op de tong draag en de waarheid niet schuw".

 

 "Het komt ons voor dat van een mug een olifant werd gemaakt zoals zo dikwijls gebeurt als het Vlaams Belang betreft. Kunt u beschrijven wat er nu feitelijk gebeurde?"

 

 "De mevrouw met hoofddoek pleitte voor subsidies, van de stad, om haar cultuur en taal hier bij ons te kunnen beleven. Ik vond dat niet kunnen.  Als iemand naar hier komt, van waar ook ter wereld dan verwachtten wij dat die zich aanpast aan ons en niet omgekeerd. Vandaar dat ik ook zei, “ indien je het hier niet goed vindt, keer dan gerust terug”

Ik vroeg ook nog hoeveel subsidie ik zou krijgen mocht ik hetzelfde doen in Turkije".

 

"Er zijn beschuldigingen geuit dat dit raadslid geïntimideerd zou zijn en dat u haar zelfs het woord ontnomen zou hebben. Wat kunt u ons hierover vertellen?"

 

"Als de waarheid haar intimideert, dan is dat haar probleem. Ik heb haar het woord niet ontnomen, dan kan trouwens enkel de voorzitter van de gemeenteraad. Die deed dat overigens wel met mij, hij schakelde mijn micro uit".

 

"In deze Stadskrant van Aalst werd ook gesproken van een rechts bestuursakkoord waarin voor een verbindend integratiebeleid geen plaats is. Wat moeten we ons hierbij voorstellen?"

 

"Volgens de coalitie is het akkoord  gericht op integratie, wat juist is, maar het gaat niet ver genoeg in de praktijk.

 De allochtonen vinden “verbinden” zichzelf blijven met eigen taal, cultuur en gewoontes en niet integreren zoals trouwens Erdogan er hen toe opriep.  De mevrouw is trouwens een fervent aanhangster van deze islamitische dictator".

 

"Toch bevreemd het ons dat u noch door de burgemeester, noch door de schepenen of door de andere 43 raadsleden terecht werd gewezen. Was dat 'racistische incident'' wellicht de sop de kool niet waard c.q. een storm in een glas water?"

 

"Waarschijnlijk omdat ik de waarheid zei.  En daar kan men moeilijk iets tegen inbrengen".

 

"Ook de naam van Karim van Overmeire, die bij het Vlaams Blok zijn politieke loopbaan begon en deze voortzette bij Vlaams Belang viel. Sedert een paar jaar heeft hij zijn domicilie gevonden bij N-VA. Bekend is dat deze partij het cordon sanitair in stand wil houden. Is er desondanks wel goed met deze partij samen te werken?"

 

"Bij stemmingen over punten die ook onze punten zijn, stemmen wij graag met hen mee, het resultaat telt, niet het eigenbelang of het partijbelang.

 

Het is wel jammer dat de N-VA een historische kans heeft laten liggen om een echte rechtse en Vlaamse coalitie met ons te vormen, en het cordon

te doorbreken.  Sommigen waren daartoe bereid, maar werden teruggefloten door “hogere krachten”

 

"Weet u of men voornemens is maatregelen te nemen tegen u vanwege uw kritiek op die hoofddoek?"

 

"Dat zal hopelijk in onze vrije maatschappij niet gebeuren.  Hoofddoeken horen niet bij ons, nooit. Islam hoort niet bij ons, nooit".

 

"We willen u hartelijk danken en wensen u alle succes bij uw belangrijke werk". 

 

"Graag gedaan en dank voor uw goede wensen".

 

ns: Lees ook asb. by: http://vlaamsbelangaalst.be/

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie