1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661482

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

OF DIT NOU MANDELA, MBEKI, MOTLANTHE, ZUMA OF RAMAPHOSA IS………!

Bosasa korrupsieEn of dit nou Nkandla, Eskom, Bosasa, die Onderwys, department van Waterwese, Justisie, Veiligheid, Sekuriteit, finansies, verdediging, landbou, munisipaliteite of landsregering is, onder die hand van die swart ras is daar chaos en verval, van uit watter hoek jy nou ookal daarna kyk!

Terwyl Afrika as aanskouingsles vir eeue daar was en nog is, is dit asof die Humanisme en Liberaliste hulle oë daarvoor gesluit het, hulle sinne daarvoor bedek het, die jonger geslag politici hulleself oortuig het dat hulle dit kan verander en kerkgroepe tot die “wonderlike insig” gekom het dat dit ons lot is, val Suid Afrika uitmekaar!

Met die verkiesing op hande is daar jou werklikwaar Afrikaners wat nog glo dat om vir die DA of die VF Positief te gaan stem, ten minste jou plig is terwyl nog ander glo dat dit ‘n verskil kan maak! Selfs 24 jaar se ongeregtigheid kon hulle nie oortuig van die futieliteit daarvan nie.

Wat regtig bekommer is dat sommige kerkleiers die mening toegedaan is dat die moord op dr. Verwoerd deur God toegelaat is as gevolg van die apartheidsbeleid wat dan verkeerd sou gewees het. Dit negeer nie alleen die voorspoed onder dr. Verwoerd se leiding nie maar ook die verval onder die teenhang van apartheid naamlik multikulturalisme.

Dit ontken verder die feit dat die wysheid en insig van Godvresende volksleiers ook van God afkomstig is terwyl in die stryd tussen lig en duisternis gedryf word deur die vader van die leuen en mensemoordenaar, die satan. Sy doel is deurgaans anargie en chaos en dien as beproewing van God se kinders op aarde.

Daarmee saam bring dit verdeeldheid . Die oogmerk van verdeeldheid word bereik, sodat die beginsel uit die Woord dat géén huis wat verdeeld is sal bly staan nie, bereik is en die satan daarmee sý doel bereik deur moord, anargie en chaos te veroorsaak wat ons hele land gedestabiliseer het en wat sekerlik nie God se wil was nie! Onder die NP leiding sedert 1948 was daar ongekende vooruitgang tot en met die moord op dr. Verwoerd, waarna die beginsel van afsonderlike ontwikkeling onmiddellik versaak is op sluwe wyse, nie openlik nie.

As dit God se wil was, waarom die onderduimsheid vir verandering? Waarom die samewerking deur sameswering met Goddelose magte, anargiste en mensemoordenaars wat nou Suid Afrika beheer en poog om dit totaal te vernietig?

Die humanistiese be-oordeling van apartheid, oftewel die beleid van afsonderlike ontwikkeling, ontken moedswillig die oorsprong en bedoeling daarvan. Die gevolg daarvan is die verkerkliking van die Kommunistiese slagkreet van gelykheid, Vryheid en broederskap! ‘n Benadering waaruit nóg Vryheid, nóg gelykheid, nog broederskap die gevolg is maar eerder die teendeel waarvan die bewyse legio is.

Wat noodwendig op hierdie humanistiese vertolking van die beleid van Nasionalisme volg, is die gelykluidende wêreldlike veroordeling van alles wat daarmee saamhang. Elke waarde, elke beginsel, elke tradisie, elke handhawing van onderskeiding word aangeval en veroordeel asof dit hoër en belangriker as God beskou en behandel word en daarom deur God gestraf en verwerp behoort te word.

Wat deur Beyers Naudé, Nico Smith, Willie Jonker en ander kerkleiers in die kerk begin is, deur John Vorster, P.W. Botha en F.W. de Klerk in die politiek toegepas is en deur akademici in die kerk, universiteit en kultuurorganisasies gedryf is, se bedenklike oorsprong, bedoeling en gevolge het vervaag in die dampkring van “geestelike vergoeiliking” van alles wat voorheen verkeerd was. Reg het nou verkeerd geword en verkeerd het nou reg geword. Chaos en verval, onreg en ellende het nou ons straf vir apartheid geword.

‘n Proses van die vernietiging van die geestelike grondslag van die Afrikanervolk, die ondermyning van sy moraal, die verwerping van sy waardes en die verwarring van sy denke het alles begin by die moord op dr. Verwoerd! Deur alles van die Afrikanervolk af te breek en twyfel daaroor te saai is ‘n leegte gelaat waarin ‘n klimaat van skuld geskep is sodat oor elke moontlike aangeleentheid, die Afrikaner in ‘n staat van beskuldiging geplaas kon word.

Die doel en aanspraak was van meet af dat alles moes verander! Niks moet blywend en duursaam wees nie. Alles word blootgestel aan twyfel. Alle waardes en standaarde van moraliteit en gedrag moet bevraagteken, betwyfel, verander en vervang word. Die Volkslied, die vlag die taal, die volk, die monument en Afrikanerskap, alles se handhawing word beskou as die verdring en inneem God se plek. Dit moet dus alles verander!

Die Humanis en liberalis en pro-moderne geestelikes se afwyking van beginsel word gerasionaliseer deur die aandrang op verandering. Elke aandrang op handhawing van beginsel word afgemaak as die versteuring van eenheid en die weiering om die werklikheid te erken maar veral om twyfel te saai in die bedoeling van leiers uit Afrikaans-nasionale agtergrond.

As alles dus betwyfel word en daar vir niks van die Afrikaner meer ontsag is nie, alles verander is, is die gevolg duidelik. Met niks wat meer geldig is, niks wat heilig geag word, alles hervorm is en die Afrikaner oortuig is om dit te aanvaar, het hy nie alleen sy geloof verloor nie maar is só ‘n volk uitgeklee as weerlose prooi en word hy sy eie grootste vyand!

Dit het ruimte gelaat vir die Amerikaanse en Britse imperialiste, wat ruimskoots meegewerk het om hierdie klimaat te help skep deur van swakkeling en onbekwame Afrikaners gebruik te maak, hulle swart lakkeie in beheer van Suid Afrika geplaas te kry tot hulle imperiale voordeel. Uit die verval en chaos tree hulle dan na vore as die “orators”, ten koste van die Afrikanervolk wat “godsdienstig” gemanipuleer is om te kapituleer.

Daar kan en sal vir die heil van die Afrikaner nooit ‘n ander bron van krag en beskerming as die God van Abraham, Isak en Jakob wees nie. Behalwe vir die voorbeelde in die Woord van God se almag, is die Afrikanervolk se geskiedenis ryk aan gevalle waar ons volk alleen deur God se ingryping, Sy barmhartigheid en Sy genade, ons vry gehou het van oorheersing van volke en moondhede. Volke van naby en moondhede van vêr! Laat on seen van siel en een van sin bly, ons verwagting, ons hoop en ons verlossing van liggaam siel en gees op ons Verbondsgod soos van ouds.

Ons Hemelse Vader was die Leidsman, die hoop en die verwagting van ons voorouers en is steeds die grondslag van die AFP waarop ons die Afrikanervolk wil verenig!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie