1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869244

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

SA HET NOU 'N WONDERWERK NODIG!

Misskoot op die jagveldHierdie opskrif van ‘n koerantknipsel uit die media 24 stal van 27 Junie 2018, het baie meer om die lyf as wat op die oogaf sigbaar is! Dit is in die eerste plek een van die enigste erkennings dat die de Klerk regering een masale politieke misvatting begaan het in 1994.

In die tweede plek ‘n bewys dat die akademici se politieke insig onherstelbaar ontoereikend was vir die uitdagings van ons tyd en derdens dat ‘n halwe bekering net so waardevol is as ‘n amper raakskoot in die jagveld!

‘n Vierde waarneming is die ooglopende gebrek aan geloof! Geloof in ons hemelse Vader wat Sy almag By Bloedrivier, Amajuba, Magersfontein en vele ander geleenthede in ons volk se geskiedenis bewys het, maar dan ook Professor Esterhuyse se algehele gebrek aan geloof in sy mede Afrikaner volksgenote se vermoë tot verweer in ons vryheidstryd! Die vyfde waarneming is die versagting van verraad deur dit as, "'n beperkte rol gespeel het in die oorgang na 'n nuwe bedeling" te beskryf.

 

Hierdie “slim” Afrikaners wat behalwe dat hulle die mening toegedaan is dat hulle beter geweet het as ons nasionalistiese volksleiers wat oor baie jare en uit ervaring die beste moontlike politieke oplossing gevind, aangewend en verfyn het, gewaarsku het oor die gevolge indien daarvan afgewyk sou word, selfs te aanskoue van die vernietigende en erkende gevolge, nog dink dat ‘n ”Mandela-agtige leierskorps” hierdie wanstaltige ‘droom’ waarna hy verwys kan maak werk!

Genadiglik het daar nie meer veel van hulle oorgebly nie! Die besoedelde jonges soos die Buyse, Hermanns, Groenewalds, Kriels, Snymans wat steeds die woord volk met minderheidsgroepe vertaal en nooit ‘n woord rep van teenkanting teen die oorsaak van ons dilemma nie maar slegs konsentreer op die simptome, se draad word ook al korter. Uiteindelik sal die Volk hulle ook uitspoeg!

SA HET NOU 'N WONDERWERK NODIG

willie esterhuyseWillíe Esterhuyse, Stellenbosch

As wit Afrikaanse mens wat in die 1980's 'n beperkte rol gespeel het in die oorgang na 'n nuwe bedeling, kan ek seker vra: Was dit suksesvol?

My antwoord is: FW de Klerk, Nelson Mandela en Thabo Mbeki se versoeningsprojek het misluk. Met Jacob Zuma en sy ANC was dit die einde van Mandela en Mbeki se versoeningsprojek. Kras gestel: Suid-Afrika se wêreldwye toejuiging van Mandela se versoeningsprojek is "uitgespeel". Klaar. Dood.

Dit is vervang met 'n vergeldingsprojek. Of, meer korrek, 'n projek van toeëiening, selfverryking, georkestreerde korrupsie en staatskaping. In minder as twee dekades! Hoe vinnig en vlot dié roete-
verandering vanaf die Mandela Mbekidroom geskied het, sal nog in die geskiedenis uitgepluis moet word.

Feit is dat die Mandeladroom oor nasionale versoening uitgedroom is. So ook die droom oor maatskaplike samehorigheid. Kan pres. Cyril Ramaphosa nuwe lewe in die droom blaas? Net 'n wonderwerk én 'n Mandela-agtige leierskorps sal dit bewerkstellig.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie