1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661650

Besoekers aanlyn

Ons het 38 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE REEDS 4 JAAR ROTS IN DIE BRANDING IN KATWIJK AAN ZEE

ds p den ouden2DOMINEE. P DEN OUDEN: "EK WIL NET DIE SUIWERE WOORD VAN GOD VERKONDIG"

Ons het 'n insiggewende vraaggesprek gehad met dominee den Ouden wat naas predikant van die Hersteld Hervormde Triumfatorkerk van Katwijk aan Zee, ook as konsulent verbind is met die selfde kerke van die stede Monster-'s Gravenzande, Voorburg (provinsie Suid Holland) en van Huizen (provinsie Noord Holland). Hierdie kerk is in 1964 gestig en was eers 'n Gereformeerde kerk. Later het die Protestantse Kerk Nederland (PKN) daar dienste gehou. In 2011 het die Herstelde Hervormde Kerk die gebou gekoop. Die sitplekke is toe van 550 na 1000 vermeerder en ook is daar twee groter sale bygebou.

"Dominee zou u vooraleer we met het vraaggesprek beginnen iets over u zelf willen vertellen aan de lezers?"

"Ik ben op 3 augustus 1964 geboren in Lekkerkerk, een plaats dicht bij Rotterdam. Ik groeide op in een gelukkig gezin met nog 4 zussen en 3 broers. We hadden een biddende vader en moeder, die het verlangen hadden om met hun gezin de Heere te dienen. Elke morgen knielden we met elkaar neer om de dag met elkaar te beginnen. We zongen ook altijd veel, allereerst de Psalmen, maar ook de gezangen en uit de liederenbundel van Johannes de Heer. We waren allemaal dol op lezen, iedereen had een kast vol boeken. Mijn ouders lazen ook veel in de oude schrijvers als Smytegelt, Rutherford, Boston en Erskine. Mijn vader las ook graag van Kohlbrugge. Ze vertelden aan ons wat ze dan gelezen hadden en dat had tot gevolg dat wij die boeken zelf ook gingen lezen. Ook kwamen er vaak vrienden van hen op bezoek, in de gesprekken stond het geestelijke leven centraal. Steevast werd er geëindigd met zingen en gebed.

katwijk aan zee

Na mijn schooltijd werd ik leraar in het basisonderwijs. In 2002 werd ik predikant in het Friese Wouterswoude (bij Dokkum), in 2011 werd ik predikant in Katwijk aan Zee. Ik ben getrouwd en heb vier lieve kinderen gekregen, die nu in de leeftijd van 10 tot 17 zijn.

"In de inleiding konden we al zien dat u een behoorlijk drukke baan heeft. We nemen aan dat u dit consulentschap niet in uw eentje hoeft te doen?"

"Jawel, maar gelukkig heb ik een kerkenraad naast me staan die me veel werk uit handen neemt".

"We lezen dikwijls dat bijna overal de ontkerkelijking een feit is. Hoe is dit in uw gemeente gesteld?"

"In mijn gemeente is kerkverlating niet direct aan de orde, wel dat mensen overgaan naar een andere kerk. Maar in de breedte zie je dat de kerkverlating ook in de reformatorische kerken toeslaat. We leven in een door en door geseculariseerde samenleving en dat blijft niet zonder gevolgen. Voor veel kerkmensen is de kloof tussen de zondag en de andere dagen van de week heel groot. De kerk wordt steeds meer iets vreemds, iets wat niet meer bij het gewone leven past. Daarbij hebben de sociale media een aanjagende functie. Zo worden jongeren en ouderen steeds meer beïnvloed door het wereldse denken, zeker als het gaat over ethische thema’s als abortus, euthanasie, huwelijk en echtscheiding en homoseksualiteit".

"Zo'n 4 jaar geleden is uw kerk begonnen als Hersteld hervormde gemeente. Was dit het gevolg van het vele spreekwoordelijke water bij de wijn doen in  'gewone' Hervormde kerken?"

triumfatorkerk

"In 2004 ontstond de Protestantse kerk in Nederland. Die kerk is ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk. De Hervormde kerk gaf daarbij haar gereformeerde identiteit prijs. De grondslag is nu niet meer uitsluitend de Drie Formulieren van Enigheid (Catechismus, Ned. Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels), maar daarnaast o.a. ook de Barmer Thesen en de Leuenberger Concordie, die gestempeld zijn door de moderne theologie. De nieuwe kerkorde is gebaseerd op pliraliteit, d.w.z. dat het ieder vrijstaat om te geloven wat men wil. Bovendien is in de kerkorde ook ruimte geschapen voor de kerkelijke inzegening van het zogenaamde homo-huwelijk.

Zo’n 60.000 leden van de Hervormde kerk wensten op de oude basis van Schrift en belijdenis te blijven staan, Op die manier is de Hersteld Hervormde Kerk ontstaan".

"In de titel lag al besloten dat u alleen het zuivere woord van God wil verkondigen en anders niet. De bekende Duitse predikant Olaf Latzel van de St Martinikerk in de stad Bremen wilde dit in 2015 ook maar de dreiging van een preekverbod hangt sedert die tijd nog steeds als een zwaard van Damocles boven z'n hoofd.Hij haalde toen Richteren hoofdstuk 6:25-32 aan om te waarschuwen niet te vermengen met afgoden. Onze vraag is dan ook: Is er nog wel ruimte om Gods woord te kunnen verkondigen?"

"Die ruimte is er zeker nog wel alhoewel ik me al jaren afvraag hoe lang dat nog zal duren. De overheid gaat zich steeds meer met de private sfeer bemoeien. Zeker na de ophef over de Nashville-verklaring die ik overigens ook ondertekent heb,  zal de discussie over de geloofsvrijheid scherper worden. De kerk is een semi-publieke ruimte, hoe lang zal het nog toegestaan worden om daar nog vrijuit zonde te noemen wat Gods woord zonde noemt?”

"U haalde al de Nashville-verklaring aan. Kunnen we al de ophef hierover wellicht ook in uw voorgaande antwoord bezien?"

"Inderdaad, de agressie tegen God en tegen Zijn Woord was bijna tastbaar te voelen. Nashville staat niet op zichzelf, het was een uiting van een diepe afkeer van het christelijk geloof. Dat is ergens ook wel te begrijpen, want het christelijk geloof is een exclusief geloof, in deze betekenis: dat het Evangelie de enige waarheid is en geen andere waarheid naast zich verdraagt. Jezus zei niet: Ik ben een weg, maar: de weg. En niet: een waarheid, maar de waarheid, de enige, de uitsluitende waarheid. Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden.

God eist de hele wereld op, omdat het Zijn wereld is. En alle schepselen, omdat het Zijn schepselen zijn. Hier valt niet mee te marchanderen

Die totale aanspraak roept verzet op; het slangenzaad strijdt op leven en dood met het vrouwenzaad. De duisternis haat het licht. Te dikwijls vergeten we dat dwars door de wereld een scherpe antithese loopt: wie niet voor Mij is, die is tegen Mij".

"Dan willen we een ander heikel punt aansnijden en dat betreft de voortdurende aanvallen op de zondagsrust die ook christelijke gemeenten treft. Hoe is het in uw stad gesteld met zogenoemde koopzondagen?"

"Katwijk kent als enige badplaats in Nederland nog geen koopzondagen. Maar de druk neemt wel steeds meer toe en eerlijk gezegd vrees ik dat het niet zo lang meer zal duren. We hebben nu nog een nipte christelijke meerderheidscoalitie, maar ik vrees dat bij de volgende verkiezing die meerderheid weg is. Dan zal de koopzondag als een van de eerste dingen ingevoerd worden".

"Toen in Zeist 2014 een supermarkt de deuren opende op die dag riep, de nu reeds emiritus predikant dominee van Eckeveld zijn gemeenteleden op om indien het enigszins mogelijk is uitsluitend boodschappen te doen bij winkeliers die steevast gesloten blijven. Zou u ook zo'n oproep doen?"

"Bekend is dat Paulus oproept om wel te doen, allereerst aan de huisgenoten des geloofs. Vanuit die gedachte is het zeker onze verantwoordelijkheid om mensen, die vanwege hun principe inkomsten mislopen, te steunen waar we kunnen".

"De Vereniging Zondagsrust en Zondagsheiliging wijst sedert haar oprichting in 1954 erop dat deze dag niet zomaar een dag is als alle dagen. Dit deed en doet men middels brieven aan bedrijven en gemeenten. In het begin was er nog wel enig begrip voor dit standpunt maar de laatste jaren is er steeds meer onbegrip of wordt dit in het belachelijke getrokken.  Zien we hier de 'zegeningen' van de moderne tijdgeest die van al dat  'ouderwetse gedoe' niets meer wil weten?"

"De moderne mens begrijpt echt niet meer waar we het over hebben en ervaart het als bemoeizucht en willen heersen over een andermans leven".

"Worden net als thans in Fryske Wâlden gebeurt, interkerkelijke initiatieven ontplooit met andere bijbelgetrouwe kerken in uw regio?"

"Ik ben heel dankbaar voor dat initiatief en zou graag willen dat het breed navolging zou vinden. Punt is dat je dan ook geestelijk gelijkgezinden in andere kerken moet treffen, en dat is helaas niet altijd het geval. Kerkpolitiek speelt helaas ook mee. Ik ben wel dankbaar dat we jaarlijks op 31 oktober een interkerkelijke Reformatieherdenking hebben. Bijzonder is ook dat we op Hemelvaartsdag en op 2e Paasdag een gemeenschappelijke dienst hebben met onze Christelijk Gereformeerde broeders en zusters. In de ene dienst gaat hun predikant voor, in de andere dienst ik. Beide gemeenten zitten dan in één gebouw. Kanselruil tussen de beide kerken komt wel vaker voor, maar dat beide gemeenten zo samengaan is volgens mij een primeur. Ik zie uit naar meer!"

"We willen u hartelijk danken voor dit interessante vraaggesprek en wensen u Gods wijsheid toe in uw belangrijke werk. Moge de HEERE u rijkelijk zegenen".

"Heel graag gedaan".

ns: Kyk ook asb. by: http://www.hhgkatwijk.nl/

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie