1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661439

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

PROTES TEEN VONNIS VAN JENNY DOUWES

Kerst HuismanMNR. KERST HUISMAN: "EK PROTESTEER MET MY AKSIE TEEN HIERDIE ONREGVERDIGE VONNIS"

"IN MY OË IS MEV. JENNY DOUWES DIÉ SIMBOOL VAN DIE PADBLOKKADE".

Ons het 'n insiggewende vraaggesprek gehad met mnr Kerst Huisman wat op Donderdag 23 November in die Friese stede De Harkema (Harkema) , op Dinsdag 4 Desember in  Surhústerfean (Surhuisterveen) en op Woensdag 12 December in Drachten gewandel het om te protesteer teen die uitspraak van die regbank wat die 34 sg. Blokkeerfriezen veroordeel het. Soos bekend is het hulle hul motors op die pad van die A4 geparkeer net om hul kinders te beskerm teen die  gemors wat die Sinterklaasfees in Dokkum wou teiken. Die motoriste wou nie hê dat dit versteur moes  word nie.

"Meneer Huisman wat bracht u tot deze ludieke actie?"

"Een ludieke actie zou ik het toch niet willen noemen, want ik ben heel ernstig bezig. Mijn doel is zoveel publieke steun te genereren, dat Justitie zich nog wel eens tweemaal zal bedenken om weer zo’n vonnis uit te spreken. Ik vind namelijk dat Jenny Douwes onschuldig is. Zij heeft op de dag voor de blokkade op de A7 bij Oudehaske (tussen Joure en Heerenveen) nog meegedeeld, dat zij wilde oproepen tot een vertraging (dus geen blokkade) van de bussen met KOZP-demonstranten, zodat die niet op tijd in Dokkum zouden arriveren. Jenny gebruikte in dit verband wel de uitdrukking ‘ludieke actie’.

Dat zou het wellicht ook geworden zijn als de ‘blokkeerders’ die verwachtten dat de bussen via de Afsluitdijk zouden komen, niet opeens hadden ontdekt dat de bussen via de IJsselmeerpolders al dicht bij de Friese grens waren gekomen. Toen snelden zij die zich bij de Afsluitdijk hadden opgesteld, in hoog tempo richting Heerenveen. Toen de voorsten de bussen inhaalden was Dokkum nog redelijk ver weg, maar het heeft hen klaarblijkelijk raadzaam geleken, de voorste bus dan maar tot stilstand te brengen.

3e wandelingJenny zelf heeft opgeroepen tot een langzaamaan-actie, een actiemiddel dat de afgelopen jaren zonder strafvervolging en in sommige gevallen zelfs met medewerking van de politie is gebruikt door boeren, woedende Groningers (vanwege de schade veroorzaakt door de aardgaswinning), Turkse bruiloftsvierders, vakbonden en ook de politie zelf. Jenny kan juridisch gezien niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat er allemaal is gebeurd nadat haar oproep – op uitdrukkelijk verzoek van de politie – van Faceboek was gehaald. Vandaar mijn mening, dat zij onschuldig is.

Daar komt nog bij dat de rechter in haar vonnis helemaal niet heeft laten meewegen dat Jenny Douwes, als moeder van een jongetje van twee en een half, ongestoord met haar kindje naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum wilde. Zij had met de op een heel laat tijdstip bekendgemaakte plannen van Kick Out Zwarte Piet om in het kleine centrum van Dokkum langs de route van de Sint te willen en mogen demonstreren, echt te vrezen voor grote narigheid. Daar wilde ze als moeder haar kind terecht niet aan blootstellen. Zij wil ook best over Zwarte Piet praten, maar acties zoals KOZP die in voorgaande jaren compleet met ordeverstoringen en geweld had gevoerd te midden van kleine kinderen, daar was en is ze op tegen.

Ik wil ook benadrukken dat wij in onze actie voor vrijspraak in hoger beroep ook voortdurend aandacht vragen voor de merkwaardige rol van de toenmalige burgemeester van Dokkum, Marga Waanders. Zij lijkt een véél te actieve rol te hebben gespeeld inzake het naar Dokkum halen van de actiegroep KOZP. Documenten die op haar beleid betrekking hebben heeft Jenny Douwes pas na het inzetten van een WOB-procedure kunnen verkrijgen. En dan niet volledig, maar met zwart gemaakte zinnen. Al met al maakt dit alles mijn pleidooi voor vrijspraak voor de blokkeerders natuurlijk ook veel sterker. En dan nog: sommigen doen net alsof het gedurende twintig minuten stilzetten van het verkeer op een autosnelweg een gruwelijk halsmisdrijf is. Je kunt het ook luchtig bekijken: de Heilige Koe enige tijd gestuit.

Wat mij tot actie bracht, was oprechte verontwaardiging over die idiote vonnissen. Ik herinner me dat ik na de uitspraak naar huis fietste, eerst in een verdrietige stemming en vervolgens met toenemende woede, opeens tot mezelf zei: ‘Ik ga voor Jenny en de jongens van de A7 met een sandwichbord de straat op’. Dat heb ik tot dusverre drie keer gedaan, in Harkema (waar Jenny haar bedrijf heeft), in buurdorp Surhuisterveen en in Drachten. Op mijn bord staat: ´Jenny Douwes moat FRIJsprutsen wurde´. Uiteraard in het Fries, maar de betekenis zal voor ieder duidelijk zijn. Ik roep daarbij iedereen op, vriendelijke kaarten of briefjes naar Justitie in Leeuwarden te sturen, met mijn leus of woorden van gelijke strekking. Ik ben ook van plan deze wandeling tot aan het hoger beroep november 2019, regelmatig te herhalen, in steeds weer een ander dorp. Met de stille hoop, dat ik een stortvloed aan vriendelijke vermaningen aan het adres van justitie zal genereren".

"Dat is helder verwoord. Kreeg u veel bijval van voorbijgangers die u met het sandwichbord opmerkten en zo hoe waren zoal de reacties?"

"Er zijn natuurlijk altijd mensen die zo´n man met een sandwichbord haastig voorbijlopen. Maar heel veel mensen toonden oprecht belangstelling, en dan waren de reacties ook hartverwarmend. Zeer velen zijn het met mij eens, dat de vonnissen buitenproportioneel zijn, en tallozen hebben mij toegezegd, dat briefje of kaartje te zullen opzenden, en ook familie, vrienden, vriendinnen en kennissen daartoe te zullen oproepen".

"Zou u Jenny Douwes in uw eigen woorden willen beschrijven?"

"Jenny heb ik kort na de actie op de snelweg A7 via Facebook leren kennen. In het begin van 2018, toen duidelijk was geworden dat ze gedagvaard zou worden heb ik haar nog geholpen aan een grote hoeveelheid documentatie, die ik inmiddels zelf had verzameld. Zij is een heel aardige en plichtsgetrouwe vrouw, die deze behandeling niet verdient. Op Facebook heb ik ook duidelijk van mijn sympathie voor haar blijk gegeven. Dat was ook vooral omdat enkele Friese publicisten op een abjecte wijze over haar en de blokkeerders hadden geschreven. Ik heb geschreven dat ik daarvoor de beschuldiging ´karaktermoord´ niet te zwaar vond. Ik breng haar van elke actie van tevoren op de hoogte. Dat doe ik, omdat ik haar hoger beroep op geen enkele wijze wil schaden. Na afloop van een actie breng ik ook altijd verslag aan haar uit".

Was u in 2017 ook bij de wegblokkade of heeft u toen op een andere wijze meegeholpen om te verhinderen dat het tuig Dokkum zou kunnen bereiken?"

"Zoals u het formuleert zou ik nooit doen. Ik probeer in alle discussies ook een zeker respect voor de persoon van de tegenstander in acht te nemen. Verder kan ik hier kort over zijn. Ik was er niet bij en ik wist niet dat het zou plaatsvinden. Toen de finesses van wat er was gebeurd mij korte tijd later duidelijk werden, toen drong het tot mij door, dat wij nu in Friesland in de figuur van Jenny Douwes een vrouw hadden gekregen, die best op éénzelfde hoogte gesteld kan worden als al die vrouwen die in de geschiedenis van hun volk hun nek hebben uitgestoken omdat ze in hun waardigheid werden aangetast en in verzet kwamen tegen onrecht en daarvoor geëerd worden. Ik hoor in de reacties bij mijn wandeltochten voor hun vrijheid vaak ook iets van dergelijke opvattingen en de daarmee samenhangende bewondering doorklinken".

"Andere  'feesten'  zoals het suiker' feest' schijnen zowat  'heilig' te zijn en wie daar maar enige kritiek op heeft krijgt meteen de politiek correcten op z'n dak. Waarom zou men deze vreemde gebruiken met hand en tand verdedigen en de Nederlandse tradities aanvallen en zelfs willen laten verdwijnen?"

"Bij mijn actie voor vrijspraak voor ´Jenny en de jongens´ speelt het behoud van Nederlandse tradities geen rol. Daar zijn genoeg anderen mee bezig. Als ik dat erbij haal, verzwak ik mijn eigen uitgangspunt. Het gaat mij om de onrechtvaardigheid van het vonnis, en daar richt ik mij alleen op. Ik kan mij trouwens best voorstellen, dat over die tradities zorgen bestaan, maar nogmaals, daar richt ik mij niet op. Er komt bij, dat in de voorstelling van Jenny Douwes en de blokkeerders (en ook mij) vooral een ander aspect een rol speelt, namelijk dat ´negatieve druktemakers´ uit de Randstad niks in Friesland hebben te zoeken. Wij vinden van onszelf namelijk dat wij een gemeenschap, een volk op zich zijn dat niet naadloos ingepast kan worden in het Nederlandse geheel. Wij hebben ons eigen verhaal. Dat Zwarte Piet daarin voor sommigen een hoofdrol kan spelen is ook weer niet zo vreemd, gezien de gelijkschakeling die sinds het begin van de negentiende eeuw in met name het onderwijs heeft plaatsgevonden. Maar Sint Nicolaas en Zwarte Piet is in feite helemaal geen specifiek Friese traditie. Die hebben we wel, maar dat is Sint Pieter, dat in februari altijd in Grou wordt gevierd. Vroeger gebeurde dat op veel meer plaatsen, maar door de sedert het midden van de negentiende eeuw steeds sterker gelijkschakelende invloed van het Sinterklaasfeest, is dat niet meer zo".

"In december 2019 dient het hoger beroep tegen Jenny Douwes. Heeft u enig idee hoe dit zal uitpakken?"

"Wat de Friese bevolking (en natuurlijk ook rekening houdend met de steun uit andere gewesten) betreft, ben ik hoopvol gestemd. Maar wat de rechtbank betreft zal veel afhangen van de ontwikkelingen de komende maanden. Het kan natuurlijk een wereld van verschil uitmaken als het lukt, helderheid te krijgen over het gemanipuleer achter de schermen. Ik bedoel: wat er zal blijken van bemoeienis van het ministerie van binnenlandse zaken richting gemeentebestuur in Dokkum. Ik blijf daarom mijn actie hoogst urgent vinden. Uiteraard hoop ik dan ook dat de actie waartoe ik iedereen oproep, succes zal hebben".

"Zullen die KOZP figuren ook in dat jaar weer hun opwachting maken?"

Te vrezen valt van wel. Maar we zullen zien".

"We willen u hartelijk danken en wensen u alle succes".

"Het genoegen was geheel aan mijn kant en dank u wel voor de goede wensen".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie