1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867457

Besoekers aanlyn

Ons het 21 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HY VRA BARMHARTIGHEID EERDER AS OFFERANDE

BybelMatt. 9:9-13

Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie; ... (:13).

Onse Here Jesus Christus gee vir ons in hierdie teksvers n opdrag gaan leer wat dit beteken. Gaan leer wat dit beteken dat God van ons barmhartigheid eis. Gaan ondersoek die Woord van God, praat met God in gebed hieroor en soek die antwoord hierop. Gaan leer en verstaan wat dit beteken dat barmhartigheid bo offerandes in God se oë gestel word.

Ek dink spontaan terug aan n gedeelte uit 1 Sam. 15 wanneer ons hierdie gedeelte uit Matthéüs lees. Dit was koning Saul wat die opdrag van God gekry het om Ámalek te verslaan en geheel met die banvloek te tref. Saul het wél teen Ámalek oorlog gaan voer, maar die beste van die bangoed buitgemaak in plaas daarvan om dit volgens God se opdrag met die banvloek te tref. Sy verskoning was dat hy dit aan God as n offer wou bring en het sy optrede hiermee probeer regverdig. En dan kom die berisping van Samuel in geen onduidelike taal uit vers 22 ...Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. En hieruit moes Saul, en ons vandag, dieselfde les leer as wat Jesus vir ons uit Matt. 9:13 leer.

U sal dalk vanoggend wonder waarheen hierdie lering gaan, want ons bring in elk geval vir eeue lank nie meer brandoffers en slagoffers nie. Die seremoniële wette is mos deur Jesus Christus se volmaakte offer aan die vloekhout vervul en word daarom nie meer herhaal nie. Wanneer ons egter na die terrein kyk waarop godsdiens deesdae beoefen word, sien ons egter n teleurstellende gesig. Daar is soveel vorms van godsdiens waarin mense probeer om God te beïndruk eerder as om suiwer leer uit Sy Woord te verkondig. Dit is amper asof die een groep teenoor n volgende probeer kompeteer oor wie se godsdiens nou eintlik die opwindendste is. Mense verwar dan maklik hierdie opwinding met die werking van die Heilige Gees. En dan word daar in die meeste van hierdie opwindende kerke sekere dele uit die Woord doelbewus geïgnoreer of selfs heeltemal uit verband aangehaal. Dit alles terwyl hierdie mense, soos Saul, dink dat hulle goed doen om aan God n offer te bring van dit wat in menslike oë nogal indrukwekkend is.

Geliefde volksgenoot, dit is waar dat God geen behae het in n godsdiens wat uit gewoonte beoefen word terwyl ons hart nie met Hom is nie. En daar is baie predikers wat mense maan en oproep dat ons God met ons hele wese moet liefhê . Ons moenie bloot met die gewoonte van kerk besig wees nie, maar Hom met al ons krag en uit liefde dien. en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. (:30). En die skrifgeleerde sê vir Hom: Goed, Meester, U het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as Hy nie, en om Hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. (:33). Ons moet ook onthou dat om God se gebooie nie met ywer na te volg nie omdat ons geestelik lam is, is net so verkeerd as om God se gebooie te verontagsaam omdat ons onsself as geestelike meerwaardig beskou wat deur een of ander gees vertel word dat ons bo God se insettinge verhewe is. n Dwaling is n dwaling, of dit nou links afdwaal of regs afdwaal.

Ek maan u vanoggend om in waarheid na God te soek. Maar onthou, die suiwerste vorm van waarheid is in die Woord opgesluit. Wanneer iemand u enigiets anders verkondig as dit wat in God se Woord vir ons geleer word, keer u van hierdie mense af. En moenie met losse aanhalings uit die Woord mislei en betower word nie, maar stel die leraars op die proef of hulle die volheid van God se Woord van Génesis tot Openbaring in hul lering vooropstel. Onthou, dit is u eie verantwoordelikheid om n ware en grondige kennis van die Woord op te doen sodat u dwaalleraars sal kan onderskei van predikers van geregtigheid. In n dwaalleraar se oë is n persoon met n gebrekkige kennis n sagte teiken. En in God se oë is n mens met n grondige kennis ondersteun deur n liefde vir Hom meer aanneemlik as ons offers. Want Ek het n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. (Hos. 6:6).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie