1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867448

Besoekers aanlyn

Ons het 19 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NEDERLANDSE UITSAAIKOÖRPORASIE (NTR) KANSELLEER ZWARTE PIET

Sinterklaascomite 2017 2139MNR. RENÉ DE REUS: "NTR HOL SOOS AFKOPHOENDERS EN IGNOREER. ONS"

 

"HULLE TEIKEN SONDER BLIK OF BLOOS DIE SINTERKLAASFEES"

 

 

Die politiek korrekte Nederlandse uitsaaikoörporasie NTR, wat vergelyk kan word met die rooi SABC, het besluit om in November geen Swarte Piete meer in hulle program 'n rol te laat speel nie. Daar sal net nog snaakse mannetjies vertoon word. Die Stigting Sinterklaas Komité Zaanstad het kapsies gemaak omdat die NTR nie eers oorleg gepleeg het, en hulle het besluit dat húl Komité nie sal meewerk aan hierdie kinderprogram nie. Nav. van die bohaai het ons 'n vraaggesprek gehad in die Nederlands met die woordvoerder van die Komité mnr. René de Reus.

 

 

"Meneer de Reus. Allereerst willen we u complimenteren dat u en uw comité de moed heeft om weerstand te bieden aan een omroeporganisatie als de NTR. Hebben ze al gereageerd op uw weigering om in hun programma op te treden?"

 

"De NTR heeft niet rechtstreeks naar ons gereageerd, maar bij monde van een woordvoerder in een persbericht. Hierin hebben ze aan gegeven dat hun berichtgeving niet helemaal correct was. Dit is gedaan naar aanleiding van de commotie die was ontstaan door hun eerdere bericht over de figuur Zwarte Piet. Daarop hebben wij als reactie alleen aangegeven deze keus te betreuren en geen pieten te leveren. Wij hadden deze omroep anders geadviseerd.

Inmiddels heeft de NTR na ruim anderhalve dag haar bericht aangepast, maar dat is voor ons geen reden om alsnog pieten te leveren. De uitleg door hun waarom de pieten donkerder worden onderschrijven wij niet. Gezien de geschiedenis, welke onderzocht is vanuit het Sint- en Pietengilde levert dit een ander beeld op dan ze nu doet voorkomen."

Hoofdpiet Piet

 

"De lezer zal zeer benieuwd zijn wat er aan ten grondslag lag dat de NTR tot deze beslissing kwam zonder eerst overleg te plegen. Kunt u hier iets meer over vertellen?"

 

"De NTR heeft reeds een aantal jaren geleden een andere type Zwarte Piet getoond dan in het verleden gebruikelijk was. Dit onder andere vanwege de nationale discussie aangewakkerd door enkele personen die vinden dat de figuur bepaalde eigenschappen zou hebben van slavernij en of discriminerend voor met name de donkergekleurde medelanders zou zijn. Er is toen onder meer geëxperimenteerd met gekleurde pieten en op een aantal plekken met speciale lokale pieten, zoals een stroopwafelpiet en kaaspiet. De NTR heeft sedert 2 jaar de roetveegpiet geïntroduceerd omdat zij van mening is dat dit het beeld van de meerderheid weergeeft in de verandering van de figuur Zwarte Piet. Elk jaar besluiten ze om hier een stapje verder mee te gaan. Ook in 2018 heeft deze omroep besloten dus meer roetveegpieten te laten meedoen, variërend van een enkele veeg tot bijna volledig zwart." 

 

"We vernamen dat de andere acht comités, waar uw comité ook deel van uitmaakt nu ook overwegen om zich terug te trekken. Hoever zijn deze plannen al gevorderd?"

 

"Voor zover wij hebben begrepen is er een ander comité dat zich ook heeft teruggetrokken en de andere comités hebben nog geen reactie gegeven, maar denken wel na over wat de eventuele gevolgen voor hun eigen intochten zullen zijn."

 

"Hoe reageerde de Zaanse bevolking toen bekend werd dat deze omroep besloot om alleen nog roetveegpieten in te zetten?"

 

"De Zaanse bevolking is verrast door het bericht en velen steunen ons in de keuze om vast te houden aan de meer traditionele Zwarte Piet en niet toe te geven aan de wens van de NTR om over te gaan naar de roetveegpiet. Ook een groep die voor het behoud van de Zwarte Piet is heeft met de gemeente gesproken over de mogelijkheden tot demonstreren tijdens de intocht op 17 november".

 

"Ons lijkt het dat deze nepfiguren dan toch herkenbaar moeten zijn want kleine kinderen zijn ook niet gek. Weet u hoe degenen hiermee omgaan?"

 

"Ja dat is zeker waar. Vele Pieten doen ook mee in de intochten in hun eigen gemeenschap en als je dan als blanke of roetveegpiet rondloopt en de kinderen uit je straat staan langs de route dan is het niet 'daar is Piet', maar dan wordt het "Hé buurman!" en weg is je rol van piet. Het is lastig in te schatten hoe deze pieten zullen reageren als ze eenmaal herkend zijn."

 

"Het lijkt erop dat ieder jaar weer de tegenstanders van het Kinderfeest steeds vroeger beginnen met de aanval op Zwarte Piet. Zouden ze uiteindelijk winnen en zo deze traditie voor goed om zeep helpen?"

 

"De discussie is bijna het hele jaar door wel ergens te voeren.

Gelukkig is er in 2014 een Sint en Pietengilde opgericht wat er voor heeft gezorgd dat sedert 15 januari 2015 het Sinterklaasfeest op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is geplaatst. (Immaterieel erfgoed zijn sociale gewoonten, tradities, rituelen, voorstellingen, uitdrukkingen, bijzondere kennis van de natuur en ambachtelijke vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed (afgeleid van de omschrijving in het UNESCO-verdrag). Dit Gilde zorgt er samen met al haar vrienden voor dat het kinderfeest als traditie blijft bestaan en ook kan meegaan met haar tijd.

De NTR is echter een andere mening aangedaan wat betreft deze traditie en probeert op hun eigen wijze de aanpassing door te voeren. Zowel de voor- als tegenstanders gaat de verandering van deze omroep te ver. De uitkomst van deze discussie is niet te voorspellen. De tegenstanders hanteren argumenten welke al door een hoge rechter in Nederland vernietigd zijn. Toch houden zij hieraan vast."

 

"De politiek groepering Bij1 van oprichtster Sylvana Simons heeft haar leden opgeroepen om als ze mensen die als Zwarte Piet zijn geschminkt signaleren, onmiddellijk een mail te sturen, zodat er activisten op af gestuurd kunnen worden.  Wat moeten we ons hierbij voorstellen denkt u en vooral zou dit op gewelddadige wijze gebeuren?"

Sinterklaascomite 2017 4076

 

"Wat voor acties er uit deze oproep volgen is onduidelijk, maar tijdens de landelijke intocht zullen zij proberen middels roepen en dergelijke het feest te verhinderen. Vermoedelijk zal er door de tegenstanders geen openlijk geweld worden gebruikt tegen Zwarte Piet. Wel zullen ze proberen vieringen te verstoren of te blokkeren om tegen te gaan dat bezoekers iets mee krijgen van de intocht. "

 

"Heeft u zelf al met bedreigingen te maken gehad, non-verbaal dan wel verbaal?"

 

"Ja helaas hebben wij al diverse bedreigingen gehad in de vorm van mail, telefoon en via sociaal media. Dit varieert van kleine opmerkingen tot het uitmaken voor racisten en nazi's". Hierover zijn we dan ook met de politie in gesprek".

 

"Bent u van mening dat men niet moet tornen aan onze Nederlandse tradities maar zich gewoon moet aanpassen?"

 

"Wij zien dat het Sinterklaasfeest al lange tijd gevierd word in Nederland en door Nederlanders in het buitenland als onderdeel van de Nederlandse traditie, zoals Koningsdag. Dit moeten we dan ook blijven vieren en doorgeven aan de volgende generaties. Wij vinden deze traditie voor alle kinderen ongeacht hun achtergrond erg belangrijk en deze moet dan ook blijven bestaan,  Gelukkig zien we kinderen van allerlei komaf tijdens onze intocht. Als je gaat emigreren wordt er wel verwacht dat je je aanpast aan de nieuwe omgeving en je mag je eigen tradities ook meenemen."

 

"We willen u hartelijk dank zeggen en wensen uw comité heel veel succes toe".

 

"Heel graag gedaan".

 

 

ns: Kyk ook asb. by: https://www.sintinzaanstad.nl/

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie