1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661634

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

TOESPRAAK VAN DIE LEIER VAN DIE AFRIKANER VOLKSPARTY TEN TYDE VAN DIE RADICALE SPORENHERDENKING 11 JULIE 2018 TE ANTWERPEN VLAANDERE

Vierkleur word bevestig aan die verhoog by Sporen fees in AntwerpenMy hartlike dank aan mnre Luc Vermeulen en Nick van Mieghem vir hierdie geleentheid om met die room van die Nederlandse bevolking enkele gedagtes te wissel. Veral ook aan mnr. Robbert Veldman wat agter die skerms veel beteken vir die stryd van Nasionalisme in Nederland. Aan u wat hier vergader is my vriendelike groete uit Suid Afrika vanaf die Dagbestuur van die Afrikaner Volksparty. Die enigste party wat in Suid Afrika oorgebly het wat steeds in die openbaar vir almal wat wil luister sé: Hierdie land is óns Land!

Gulden Sporenfees in Antwerpen 2Ons sê dit hard en duidelik omdat die VOC Jan van Riebeeck gestuur het om ‘n verversingspos te gaan oprig by die Kaap van Storms in 1652. Ons Hemelse Vader het egter daardie opdrag omskep in die vorming van ‘n nuwe volk! ‘n Volk wat onder moeilike omstandighede sou ontwikkel uit die Germaanse volkere van Europa wat hulle taal, hulle land, hulle herkoms, alles prysgegee het om hierdie nuwe volk te word. ‘n Volk wat tot vandag bekend staan as die Afrikanervolk en waarvan ek ‘n trotse lid is! ’n Volk wat niemand se grond gesteel het of op enige ander onregmatige wyse bekom het soos wat die swartes in Suid Afrika beweer, met ondersteuning van die Wêreldbank, Amerika en Brittanje. Agter hulle die hoofstroom media wat die hele wêreld daarvan probeer oortuig!

Soos u voorgangers het ons voorsate Met bloed en sweet en opoffering ‘n beskawing uit die wildernis van Afrika ontworstel, en volgens elke internasionale regsbeginsel ‘n soewereine onafhanklike Republiek gevestig wat regoor die wêreld erken en aanvaar was vir meer as vierhonderd jaar!

Brittanje onder wie ons Afrikaners veel gely het, het ons nooit met rus gelaat nie, Ons beroemde President Paul Kruger, wat deur julle landgenote in sy laaste dae hier gehuisves is as gevolg van die Britte se onversadigbare magstrewe is ook in die geskiedenis vasgelê soos die slag van Kortrijk wat u vandag hier herdenk. Daar is egter veel onreg wat oor eeue plaasgevind het, waaroor die geskiedenis nie swyg nie. EK WIL ENKELE FEITE DAAROOR MET U DEEL, IN BELANG VAN U ONAFHANKLIKE VOORTBESTAAN.

Toe die Franse u voorsate onderdruk het, het hulle in opstand gekom en daardie juk afgegooi soos wat ons teen die Britte opgestaan het en hulle juk finaal op 31 Mei 1961, toe Suid Afrika ‘n Republiek geword het, afgegooi het. Daar is egter nou ‘n nuwe vyand. ‘n Vyand wat ons, maar nou ook vir u onbeheersd bekruip het waarvoor konvensionele wapens niks beteken nie!

AVP Leier in VlaandereDaardie vyand my vriende, is die liberalisme en sy sterkste wapen is die media! Ek staan vandag voor u as een van die mees gehate witmense in die wêreld. As gevolg van die enigste werkbare beginsel en beleid wat vreedsame naasbestaan kan verseker, word ek en my volk as misdadigers beskou wat strafbaar is met die dood, só gebrandmerk deur die media en wel op so ‘n slinkse wyse dat die hele wêreld dit glo en ons beskou as monsters!

Die media het daarin geslaag om selfs u regering te oorreed om geld te voorsien aan ‘n organisasie wat instrumenteel was in die vestiging van ‘n terroristebende as regering in Suid Afrika!Daarom my vriende, kom waarsku ek vandag! Van al die “ismes” waaraan u kan dink, is slegs Nasionalisme nie ‘n ideologie nie!

Kommunisme, Sosialisme, humanisme, liberalisme, is almal ideologië wat trag om die bestaande en natuurlike skeppingsorde van God te verander! Terwyl Nasionalisme ‘n liefde vir die eie en ‘n afkeer van alles wat volksvreemd is verteenwoordig, soos die handhawing van jou volk, jou taal, jou Godsdiens, jou geskiedenis, jou kultuur, kom hierdie ander “ismes” juis om dit wat natuurlik is soos wat God jou geskape het, te verander, en op jou af te dwing! Indien nie deur wetgewing nie, dan deur geweld!

Daar is egter ongeskrewe wetmatighede wat nie weggaan omdat die media dit verketter nie! Dit gebeur as ons toelaat dat ons beïnvloed word deur die media se subtiele verdraaiing van die betekenis daarvan.

As u ‘n voorkeur uitoefen vir u vrou of u kind, dan diskrimineer u, en dit is natuurlik! Dit is hoe u en ek deur God aanmekaargesit is! Dit beteken egter nie dat u ander vroue of kinders haat nie! As u egter ‘n voorkeur vir u volk en u land uitoefen, sê die media u is ‘n rassis! As u u grense sluit vir volksvreemdes wat hulle voorkeur vir hulle eie hier in u land kom uitoefen ten koste van u eie waardes, norme, voorkeure en behoeftes, is u besig met ‘n euwele beleid, sê u vyande deur die media.

Kyk na die onreg in Suid Afrika! 54 moorde per dag, korrupsie van miljarde, bankrot munisipaliteite, totale verval van infrastruktuur, verkragtings, roof, motorkapings ens. Barbarisme het nou beskawing vervang! Is dit reg? Is dít vooruitgang wanneer Suid Afrika reduseer is tot die voorbeeld van Afrika wat vir eeue daar lê as aanskouingsles!

Nee, my vriende waak teen die vervanging van God se skeppingsorde. Dit is Angela Merkel wat onlangs die Europese Unie gewaarsku het dat Nasionalisme besig is om te ontwaak en hulle moet daarteen wal gooi! Die grootste vyand is nie dié wat die hek ruk by jou poort om in te kom nie. Die vyand is jou eie, wat lyk soos jy, wat jou taal praat wat tussen jou woon, maar wie deur een of al van die “ismes” besoedel is om ander se invloed te glo en teen homself te draai ten koste van homself en sy volk waaruit hy of sy gebore is.

Daar is ’n spreekwoord wat kragtig is, Stryd het nie gister begin en gaan nie môre ophou nie! Dit is ewigdurend en is die stryd tussen lig en duisternis. As die skoonheid van jou eie ras nie meer vir jou mooi is nie, het jy reeds jou identiteit verloor! Ek is bevoorreg om met u wat stry en bereid is om te stry te kon praat. Daar is Afrikaners wat oral in die buiteland kom hulp vra. God leer ons egter om nie op Prinse te vertrou nie. My boodskap aan u is dus: Strewe en stry om nasionalisties te bly en gaan teë wat dit wil ongedaan maak deur die humanisme en liberalisme, want daardeur sterk u ook ons stryd in Suid Afrika!

ek dank u vir die geleentheid om met u te kon praat en bid u seën toe op u stryd in Vlaandere,  Nederland en Europa! U stry nie net vir die behoud van uself nie, u stry vir behoud van die blankedom, van beskawing en van geloof in die Drie-Enige-God, die Skepper van hemel en aarde by wie ons ewigheidsbestemming berus!

DANIE VARKEVISSER

LEIER VAN DIE AFRIKANER VOLKSPARTY.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie