1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661501

Besoekers aanlyn

Ons het 39 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

IN HOM IS LEWE

BybelGenesis 2:4-25

En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” (:15&16).

Ons lees in Genesis 3 dat Adam en Eva dan wel hierdie gebod van God oortree het. Ons weet ook dat hulle nie dadelik neergeval en gesterf het nadat hulle van die verbode vrug geëet het nie. Sou dit God dan tot ‘n leuenaar maak? Het Hy dit nie uitdruklik gestel dat die dag as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterf nie? ‘n Verklaring wat ons gereeld hierop hoor is dat Adam en Eva se ongehoorsaamheid tog daartoe gelei het dat hulle uiteindelik gesterf het. Ons verwag daarenteen dat hulle dalk in die Paradys onsterflik sou wees indien hulle nie ongehoorsaam aan die woord van God was nie. Maar stel God dit nie dat hulle sal sterf dieselfde dag wanneer hulle daarvan eet nie?

Ons kan seker met reg sê dat Adam en Eva wel geestelik gesterf het daardie dag toe hulle aan God se bevel ongehoorsaam was? Die openlike, vredevolle en harmonieuse verhouding wat tussen God en die mens bestaan het, het gesterf. Die mens was skielik bang om die aangesig van God te sien en het probeer om Hom te vermy en vir Hom weg te kruip. In plaas daarvan dat die mens voor God se aangesig wou leef, het hulle probeer om van Sy aangesig weg te vlug. In plaas daarvan dat die mens gedurig voor God se aangesig geleef het en besig sou wees om Hom te dien, sou die mens en sy nageslag telkens hul eie begeertes bo God se wil stel. Die mens sou toenemend vir homself leef en in die proses in die gees afgestomp raak. En sommige raak so afgestomp vir God dat hulle heeltemal sterf – ‘n geestelike dood en uiteindelik ‘n ewige dood.

God sy dank wat vir ons weer die lewe deur Christus Jesus geskenk het! Soos wat die ongehoorsaamheid van een die dood vir die mens tot gevolg gehad het, het die gehoorsaamheid van Een die lewe vir ons bewerk. En weereens ontvang ons in die woorde van Rom. 8:13 feitelik dieselfde waarskuwing as Adam en Eva. “want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.”

Ons weet hoeveel maal Christus met die Skrifgeleerdes en Fariseërs geredetwis het oor hul geestelike doodsheid. Hulle het dalk die verordeninge van God tot op die letter nagevolg, maar hul gehoorsaamheid was sonder liefde. Dit was gehoorsaamheid uit gewoonte, of dalk vrees en menigmaal om ydele roem en eer van mense te verkry, maar geestelik was hulle morsdood.

Ek kan nie help om te wonder hoeveel lewe daar dan ook vandag in die Godsdiens van die Afrikanervolk oor is nie. Is die Godsdiens wat ons sien uit gewoonte – omdat ons dit maar nog altyd so doen? Is die Godsdiens wat ons sien om die ydele eer van die gemeenskap? Of is ons Godsdiens waarlik lewend en deur die Heilige Gees van God geïnspireer? Wanneer ons lewend is vir God dien ons Hom nie uit dwang nie. Ons dien Hom nie om Hom te probeer manipuleer om ons ‘n voorspoedige lewe vol sukses te skenk nie. Ons dien Hom nie om ander met ons kennis te beïndruk en die ydele eer van mense te verwerf nie. Ons dien Hom nie uit vrees dat Hy net gereed sit en wag om ons te straf sodra ons struikel nie. Ons dien Hom met ‘n diep gewortelde liefde wat ons in ons gees vir Hom weer lewend maak.

Indien u ook vanoggend verlang om versterk te word en om weer vir God meer lewend te word, soek dan na Sy aangesig. Moenie vir Hom probeer wegkruip of van Hom af probeer wegvlug nie, maar vra eerder na Hom. Maak tyd vir die Here. Praat met Hom, vra na God, soek na Hom in Sy woord waarin daar nuwe lewe is. “Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.” (Joh. 6:63).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie