1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661515

Besoekers aanlyn

Ons het 44 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

OM JOU KRUIS OP TE NEEM

BybelMarkus 8:34-38

En toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg. (:34).

Die meeste van ons het seker al die bekende gesegde gehoor dat alle mense graag hemel toe wil gaan, maar niemand wil doodgaan nie. En soos wat dit menslikerwys nie moontlik is om die ewigheid te beërwe alvorens jy sterf nie, is dit nie moontlik om n ware volgeling van Christus te wees as jy nie bereid is om jouself te verloën en jou kruis op te neem nie.

Ek verskil van diegene wat reken mense wat vrede maak met probleme in hulle lewens daardeur hul kruis volgens Christus se opdrag opneem. So sal n persoon met n drankverslawing dalk sê dat sy probleem maar die kruis is wat hy moet dra. n Persoon wat gedurig in vrees leef, sou redeneer dat dit maar sy kruis is om te dra. n Persoon met n slegte selfbeeld wat homself eintlik haat, sal reken dat dit maar sy kruis is om te dra. En so kan ons die lys uitbrei. Maar so n interpretasie is heeltemal skeefgetrek. Dit sou aan Satan die oorwinning gee wat mense hierdeur gebonde sal hou! Christus Jesus het juis die straf van ons ongeregtighede op Homself geneem sodat ons daarvan vrygemaak kan word en vrede met God kan sluit. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. (Jes. 53:5).

Die opdrag van Christus dat diegene wat Hom wil volg bereid moet wees om hul kruis om te neem leer ons wél dat ons bereid moet wees om ons eie wil na die vlees te kruisig. Ons moet bereid wees om ons eie wil, onsself, te verloën en te kruisig wanneer ons Hom wil volg. Ons moet bereid wees om ons eie wil aan God se wil ondergeskik te stel volgens die voorbeeld wat Hy ons gestel het. Nadat Hy gebid het: ...neem hierdie beker van My weg; nogtans nie wat Ek wil nie, maar wat U wil, het Hy ook opgestaan en hierdie beker opgeneem omdat Hy Homself aan God se wil onderwerp het. Hy het inderdaad Sy kruis opgeneem daardie kruis waardeur ons genesing ontvang. Daardie kruis wat vir ons die vrede met God aanbring. Die kruis van gehoorsaamheid wat Hy verwag elke een wat Hom volg ook moet opneem.

Die ongeredde (nie-wedergebore) mens is inherent n sondige wese. Ons is in sonde ontvang en gebore. En daarom dat God van hulle wat na Hom geroep word, verwag om hierdie sondige natuur te kruisig - af te sterf - om sodoende vir Hom te leef. Hy verwag dat ons moet stryd voer teen die sondige begeertes in ons ten einde dit te oorwin. Hy verwag dat ons eie wil aan Sy wil onderworpe moet wees sodat ons nie in vyandskap nie, maar in vrede met Hom kan leef. Hy verwag dat ons vyandskap met die sonde moet wees en nie met Hom nie.

Jesus Christus het juis daarom in die vlees gekom. Ten eerste om die offer vir ons ongeregtighede te bring wat volmaak voor God se aangesig sou wees. Hierdie offer wat vir ons n Middelaar voor God se troon sou verseker. Hierdie volmaakte offer van gehoorsaamheid en onderdanigheid aan God se opdrag.

Hierdie Middelaar het dan ook aan ons Sy Gees en Sy Woord gegee het om ons langs ons pad na Gólgota te lei wanneer ons ons kruis opgeneem het om Hom te volg. Hierdie Middelaar wat in alle opsigte volmaak is, maar tog medelye met ons swakhede het aangesien Hyself in gedaante van n mens die aardbodem bewandel het. Hierdie Middelaar wat medelye met ons swakhede het, maar steeds geen liefde vir die sonde nie en ons juis daarom daarvan wil vrymaak. Hierdie Middelaar wat weet wat die krag van Sy bloed was wat op Gólgota gevloei het en ons daarom uitnooi om Hom te volg sodat Hy ons deur hierdie kosbare bloed silwerskoon kan was.

Hierdie Middelaar, Jesus Christus, nooi ons uit om ons kruis op te neem en Hom te volg omdat Hy die weg na saligheid ken en ons daarlangs wil lei. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. (Joh. 14:6).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie