1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6708122

Besoekers aanlyn

Ons het 36 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

CIVITAS CHRISTIANI - PROTES TEEN HOMOSEKSUELE UITINGS

Gods huwelijkMNR. HUGO BOS: "ONS SAL BLY VEG TEEN HIERDIE VERVAL"

 

Op Saterdag 10 Maart het die Christelike organisasie Civitas Christiani 'n vreedsaam protes gehou in die stad Nijmegen, teen die klerebedryf Suitsupply wat homoseksuele uitings dmv. reklame propageer. Omdat Civitas Christiani se siening is dat die huwelik bedoel is vir 'n man en 'n vrou is die deelnemers in hulle gesig gespoeg en het die vuilgoed met reënboogvlae gewapper. Hulle kon dit kennelik ongesteur doen want die polisie het nie gehelp om dit te voorkom nie.
Nav die protesdemonstrasie het ons 'n insiggewende vraaggesprek in die Nederlands gehad met die woordvoerder mnr. Hugo Bos.

"Meneer Bos kunt u vooraleer we het vraaggesprek beginnen iets vertellen over uw organisatie?"

hugo bos

 

"Onze stichting is opgericht in 2014 en zetelt in de Heilig Landstichting. Ze maakt deel uit van een internationaal netwerk van conservatieve katholieken genaamd TFP (Traditie, Familie & Privé-eigendom). Deze katholieke lekenbeweging is opgericht door Prof. Plinio Corrêa de Oliveira in Brazilië in 1960. Met vestigingen over de hele wereld, inclusief Zuid-Afrika (Kyk ook asb by http://www.familyaction.co.za/)

Voorzitter van het stichtingsbestuur is hertog Paul van Oldenburg, directeur van het Brusselse bureau van de federatie Pro Europa Christiana. Ikzelf richtte de Nederlandse tak op, omdat ik bekommerd was over het afkalven van onze christelijke beschaving".

"Kunt u dat afkalven misschien wat nader specificeren?"

"Die afkalving van de christelijke beschaving is op veel vlakken te zien. Op dit ogenblik richten we ons als Civitas Christiana met name op de volgende gebieden. Het verdedigen van de Nederlandse cultuur en identiteit die te zien is in eeuwen oude tradities, zoals Sinterklaas en Zwarte Piet, Paaseieren, Kerstbomen enzovoorts. Deze tradities staan meer en meer onder druk als gevolg van multiculturalisme en islamisering. Verder richten we ons op het verdedigen van het ongeboren leven en de bescherming van ouderen tegen steeds meer oprukkende euthanasie. Tenslotte ook op de verdediging van het gezin en dus tegen pornografisering van het straatbeeld, seksuele voorlichting op scholen die vanaf 4 jaar start (sic) en de indoctrinatie door de LHBT lobby.(ns:  LGBT or GLBT is an initialism that stands for lesbian, gay, bisexual, and transgender. In use since the 1990s, the term is an adaptation of the initialism LGB, which was used to replace the term gay in reference to the LGBT community beginning in the mid-to-late 1980s)

bushokje"Merkt u dat buiten uw organisatie, ook Nijmeegse burgers zich storen aan deze provocerende afbeeldingen?"

"Ja dat is zeker het geval. Er zijn velen die deze reclame ongepast vinden en er zijn om die reden ook al veel van deze homoseksuele posters vernield".

"We begrepen dat u en nog twaalf leden van Civitas Christiani naar aanleiding van deze zedenverwildering een vreedzaam protest hebt gehouden op het Keizer Karelplein in de binnenstad van Nijmegen en dat de vele linkse actievoerders u dit niet in dank afnamen".

"Dat is juist. Ondanks dat we vreedzaam protesteerden werden we belaagd door deze figuren. Opvallend was dat er verscheidene politici aanwezig waren van onder andere de liberale VVD maar ook van de Socialistische Partij en van Groen Links die dit kennelijk wel goed vonden. Ze deden namelijk niets om ons te ontzetten. We werden bestrooid met glitters onze meegebrachte rozenkransen werden kapot getrokken en de regenboogvlaggen die de belagers bij zich droegen werden gebruikt om ons schrik aan te jagen. Wij zijn kalm gebleven en hebben niet op deze provocaties gereageerd. Wel was het zo dat door het veelvuldig en overmatig strooien van de glitters er verscheidene leden rode ogen aan over hielden".

"U zei ons dat de politie alleen maar toekeek maar niet ingreep. Heeft u tijdens of na afloop van de demonstratie aan hun om opheldering gevraagd?"

"Ja dat is het geval en de politie vertelde ons dat ze niet sterk ingegrepen hadden omdat ze bang waren voor een grote vechtpartij. Daarnaast waren ze in eerste instantie met veel te weinig mensen (3 politieagenten) en aan het eind met 15 á 20 mensen. Het aantal tegendemonstranten schatte ik tussen 50 en 80 personen".

"Kunt u ons vertellen hoe het protest tegen Civitas Christiani verder is verlopen?"

"Na deze actie op straat hebben we 40.000 flyers met een petitie tegen deze reclame verspreid in de christelijke krant 'Het Reformatorisch Dagblad'. Dit heeft in zeer korte tijd veel bekendheid opgeleverd maar ook geleid tot allerlei dreigementen. “Jullie moeten een knie-schot krijgen”, “ik wacht je buiten wel op en geef je dan een klap op je gezicht”. En meer van dat soort verbale bedreigingen. Daarnaast is de media-aandacht ongelofelijk geweest. Alle landelijke kranten en de nationale televisie en radio hebben bericht over deze actie. Het geeft aan hoe gevoelig dit allemaal ligt. Voorts hebben we ook vele duizenden getekende petities ontvangen en hartverwarmende steunbetuigingen".

"Kunnen we in de toekomst nog meer protesten tegen homoseksuele en andere vreemde uitingen verwachten?"

"Zeker, we plannen om deze actie voort te zetten en op te treden tegen de toenemende seksuele losbandigheid en op te komen voor het traditionele gezin, het huwelijk en de kuisheid. De massale steun van heel veel Nederlanders laat zien dat we op deze weg door moeten gaan".

"Die VVD laat zich uit grond van hun liberale gedachtengoed voorstaan altijd voor de vrijheid van meningsuiting op te komen. We menen te kunnen stellen dat ze dus meten met twee maten, en dat wat in hun straatje te pas komt met alle hun ten dienste staande verdedigd moet worden maar wat daar buiten valt mag rekenen op hoon. Is dit juist geformuleerd?"

"Dit is niet alleen een kwaal van de VVD maar van vrijwel alle politieke partijen. Men preekt vrijheid van meningsuiting, maar beperkt onwelgevallige meningen. Men preekt tolerantie t.o.v. LGBT, maar is totaal intolerant tegen een ieder die het gezin verdedigd. Op een dieper niveau gaat het niet om meningen, de ene mening t.o.v. de andere, maar om de waarheid, en dat is waar we voor opkomen".

"We wensen u heel veel succes in uw strijd tegen deze verloedering".

"Hartelijk dank. We hopen dat het snel gedaan mag zijn met deze verwerpelijke uitingen".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie