1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661588

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

AFRIKANERS HOU KOERS

Hou koersOns volk moet die koers weer helder sien. Terug geroep word van die dwaalweë wat heers.

Die Volkslaer moet weer getrek word om die magte wat ons ondergang bedreig te oorwin.

VRYHEID is n GODGEGEWE REG van elke volk.   Niemand is gebore om ‘n ander se slaaf te wees nie.   Laat ons weer die draers wees van hierdie Heilige ideaal.   Laat ons weer uitroep:

Die Afrikaner wil en gaan niemand se slaaf wees nie!

Elke volk het sy eie aard en vermoë en daaruit leef hy homself uit en dra hy die versekering tot selfbehoud.   Ons voorgeslag was aan deurtastende toetse onderwerp en het oorwin. Die Vryheidsin kon niemand blus of demp nie.   Ons voorouers het moed gehad, hulle het deursettingsvermoë gehad, hulle het geloof gehad in God, Geloof in hul volk, geloof in hulself, daarom was hulle selfstandig.

Onthou die opdrag van bo. “Eer jou Vader en jou moeder sodat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou Gee”. Dit spreek tot jou oorlewing, jou rassuiwerheid, jou staatkundige Vryheid en Welsyn.

Op U Almag vas vertrouend het ons Vadere gebou, skenk ook ons die krag, O Here, om te handhaaf en te hou dat die erwe van ons Vaadere vir ons kinders Erwe bly”

“Staan op O Manskap van ons Volk,

Staan op, O toegewyde Vrou,

Laat Klink die Woord,

Laat dreun die daad,

Ons is nog aan ons volk Getrou”

Uit ons heldegrafte roep die stem van Bloed.   Dit roep ons tot besinning vir ons taak, dit roep oor landelike afsonderlikheid op ons plase, dorpe en stede, dit roep om laer te trek vir selfverdediging. Dit roep - Julle moet die aanvalle afslaan, deurbreek terwille van kontinuïteit van die wat nog gebore moet word.   Julle moet die rotse wegrol wat hul pad belemmmer en hul siele laat verkneg.   Rol weg die klippe van vreemde oorheersing om plek te maak vir soewereine Afrikaner ontplooiing.   Julle erfenis, julle eie BLANK SUID-AFRIKA.

“Ons sal antwoord op jou Roepstem,

Ons sal offer wat jy Vra,

Ons sal Lewe, Ons sal sterwe,

Ons vir jou SUID-AFRIKA”

Só Klink die Stem uit ons verlede.   Laat ons dan getuig:

“Tot die laaste druppel bloed, onverskrokke, dapper , trou en goed”

Die Afrikaner was nog nooit oorlogsoekend nie.   Dit was altyd Volksvreemdes wat ons gewikkel het in ‘n stryd van lewe en dood.   Dankie Here vir die Geloof dat U ons kán red.

Dit is nie nodig om by ander volke te gaan soek na getuienis van ons verlede en eiendomsreg nie.   Die aarde onder ons voete, elke duim daarvan is gekoop en ontworstel en het erfdeel geword deur bloed en trane.   Die name van gister vir ons stede en dorpe en strate vertel die verhaal.   Laat ook die grafstene hartroerend die twyfelaars roep.   Dit is ons grootste getuienis.

Ons aanspraak is die waarheid, ons vesting is ons blankheid, ons toevlug is ons geloof in U. Ons Voorouers was nie eers tevinde om onder die Britse Juk te leef nie, waarom sal ons dan nou swart oorheersing verdra?   Hulle het as bedelaars in Blank S.A. aangekom, hulle soos diewe gedra en nou poseer hulle asof hulle S.A. tot stand gebring het.   Hierdie sentiment is steeds brandend in ‘n Afrikaner hart.   Een doel, Een Strewe, ‘n eie Republiek.   Mag ons dit waardig wees.

‘n Voormalige Amerikaanse President, Abraham Lincoln, het die esensie van skeiding treffend saamgevat:

You and we are different Races.   We have between Us a Broader Difference than exists between almost any other two Races.   Whether it is right or wrong I need not discuss, but this Physical diffence is a disadvantage to us both, as I think your race suffers very greatly, many of them by living among us, while our’s suffer from your presence.   In a word we suffer on each side.   If this is admitted, it affords a reason at least why we should be seperated”

Suid-Afrika is vandag weer deur indringers op die altaar geplaas.   Klipgooiers en dolosgooiers het teen ons land verenig om dit af te neem.   Die haat teen ons is groot en die Afrikaner Boer is die mees gevloekte mens op aarde, valse profete verhef hulle stemme en lieg so dat hulle hulself begin glo.   Hul doelwit is om die witman die land uit te stoot. Afrika vir die Afrikane is hulle slagspreuk.   De Klerk het roekeloos en onregmatig saamgespeel en nou moet óns die gelag betaal.   Hy het selfregering geabdikeer en beheer oorgegee aan ‘n swart terroriste bende wie se tuislande lank reeds afgebaken was.

As ons sing “ O Boereplaas, geboortegrond, jou het ek lief bo Alles” Flits meer as 366 jaar se geskiedenis by ons verby. Hier in ons Vaderland het die Afrikaner sy pad gebaan, sy plase bewerk , sy stede gebou, sy siel ontplooi, sy hoop gekoester, niemandsland bewoon met sy vrou en sy kind, beskerm met sy bloed, bevrug met sy taal en op God Vertrou.   In die een hand was die Bybel en in die ander hand die graaf Suid Afrika is ons Vaderland, ons moederland, ons geboorteland, ons gelofteland ons salueer ons trotse verlede. Ons harte is die liefdevolle bewaarplek van ons Voorouers se onsterflike dade.

Ja ons Generaals is dood, Paul Kruger is dood, Hertzog is dood, Malan is dood, Verwoerd is dood, maar hul nalatenskap leef in ons. Hulle is steeds ‘n inspirasie vir ons. Deur hulle toedoen het die jaar 1961 gekom, en die dag het gekom – en die uur het gekom – en ons eie Republiek het gekom. Dit was een van die hoogste spitse in die Afrikaner se geskiedenis.

Kyk ‘n mens Noord van ons grense walg dit jou want ‘n prentjie vorm van Agterlikheid, bloeddorstigheid, Barbarisme, diktatorskap, skending van menseregte, hongersnood, pestelensies, okkultiese gebruike, vlieë en parasiete.   Hulle verkies die tien plae van Egipte bo die Tien gebooie, waarom sal ons dans met die Duiwel, ons weet mos wat die uiteinde sal wees.

Dit bring die sieldeursoekende vraag na vore.   Gaan ons die Vryheidsdrang van die Afrikaner verloën en sodoende ons volk vermoor? Dr. Malan het so geantwoord: “Staan dan stil en draai terug, terug na u Volk, terug na u volk se hoogste ideale, terug na die pand wat ook aan u toevertrou is om te bewaar, terug na die VOLKSALTAAR waarop u u offers moet lê, en as dit vereis word, ook uself as offerhande”

Vryheid is die mag wat ons oor onself het, diegene wat sy vryheid en eiendom verruil in die hoop vir Veiligheid sal verseker aldrie verloor.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie