1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661550

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

GRONDWET = KONFLIK EN GEWELD

Grondwet is konflik en geweldINLEIDING

Op 28 Januarie 2007 verskyn ‘n berig in Rapport deur Tim du Plessis: “As ek die regering was sou ek my ore gespits het.” Die revolusie is in sy tweede fase in woorde van die Nasionale Demokratiese revolusie met die proletariaat en Cosatu/SAKP wat die geluide maak van strenger toepassing en implementering van hul sosialistiese oogmerke. Wat is die voorspelling wat gemaak kan word vir Afrikaner Nasionalisme? Wat is die waarskynlike optrede wat verwag kan word van die ANC/SAKP regime? Wat behoort die Afrikaner Nasionalisme se optrede te wees in die huidige klimaat.

VOORRAAD OPNAME

Die moorde van die dag word elke dag in die koerant gepubliseer. Die totale aanmelding in die koerante behoort 52 moorde per dag te wees.

Nasionalepers veroordeel ou landsvlagIn die Nasionale Pers word Suid-Afrikaanse blankes veroordeel omdat hul by ‘n krietketwedstryd ‘n Republiek vlag en ‘n vierkleur (nasionalistiese simbole) vertoon het. Die Suid-Afrikaanse krieketspelers veroordeel en distansieër hul van die vertonings van die nasionalistiese simbole (wat nasional in die Nasionale Pers uitgebasuin word). Op 1 Februarie 2007 basuin Beeld dit die lamppale uit: “Bok verwerp ou vlag”.

Twee blanke mans (wat na bewering aan die boeremag behoort en wat nog nie skuldig bevind is nie) word gevang en begelei deur 30/40 polisielede. Selfs die SAPD Nasionale Kommissaris, Jackie Selebe woon persoonlik die hofverrigtinge by te midde van sy besige program. Dit vind plaas in omstandighede waar een van die mees gevreesde moordenaar en verkragter ontsnap het, gevang is en daarna as ‘n doodgewone “normale” krimineel behandel word. Jackie Selebe het nie eers die moeite gedoen om die inghegtenisneming van die moordenaar en verkragte by te woon nie, wie alreeds skuldig bevind is en gevonnis is. Jong studente word “vriendelik” versoek deur 30 poliselede om ‘n krieketwedstryd te verlaat omdat hul durf waag het om die ou Republiekvlag te vertoon. In ‘n koerantopskrif van Beeld in Januarie 2007 word die vraag gevra of jy ‘n “2010 rassis is” met die bedoeling dat as jy kritiek lewer op die vermoëns van die ANC/SAKP regime om die sokkertoernooi suksesvol aan te bied, jy rassisties is. Enige kritiek teen die regering word as rassisties beskou met die ondertoon dat die “kritici” (blankes) ‘n meerderwaardigheids houding op grond van hul ras het teenoor die gekritiseerdes (swartes).

In Rapport van 29 Januarie 2007 in ‘n onderhoud met Bok Van Blerk word daar gepoog om die Nasionalistiese interpretasie wat aanhang is van die “De La Rey” lied te kaap en af te maak as iets anders.

Enige regse groepering, selfs die KP word in Tim Du Plessis se redaksionele berig op 29 Januarie 2007 in Rapport word gestigmatiseer as ‘n ver regste splinter groep en gelykstaande is aan die AWB en die Bophutatswana fiasko wat daar plaasgevind het. Daar is selfs poging vanuit die swartmense om die De La Rey lied as rassisties te verklaar.

Van die publieke kritiek en vrae rondom die Adjunk President se spandabelrige vlug na die midde-Ooste het niks van gekom nie. ‘n Parlementslid dien 4 maande uit van ‘n vier jaar gevangenisstraf vir bedrog terwyl ‘n blanke vrou voor ‘n swart landdros ses maande effektiewe tronkstraf gegee word vir diefstal van R5, 000.00 om haar kinders te versorg.   Verteenwoordigers van twee groot landbou organisasies word minagting behandel deur die Minister van Landbou deurdat hulle, ten spyte van vooraf reëlings wat getref is, nie te woord te staan nie. Gewone wetsgehoorsame blanke boere word valslik beskuldig dat hulle hul plaaswerkers mishandel en verkrag.

Dit is duidelik uit bogemelde dat daar ‘n bepaalde patroon besig is om te manifesteer so ver as wat dit die regering se optrede in die openbaar is ten aansien van sy eie doen en late en sy optrede teenoor blankes in die algemeen.

OORSAAK EN GEVOLG

Bogemelde gebeure in Pretoria behoort geen verrassing te wees as die kern van die probleem geïdentifiseer word nie.

Die mag wat die blankes gehad het oor hul eie vaderland is “konstruktueel” op skrif oorhandig aan die ANC/SAKP regime. In die “kontrak” word, soos in enige kontrak, ‘n inleiding gegee wat die basis is van die oorhandiging van die mag. Die inhoud van die kontrak is beter bekend as Die Grondwet van Suid-Afrika). In die grondwet het die verraaiers by monde van F W De Klerk en kie. ‘n skulderkenning gemaak namens die blanke bevolking en daardeur, saam met die ANC ‘n oorlogsverklaring geteken teen die blankes. As jy ‘n “skulderkenning” teken met die woorde “Ons, die mense van Suid-Afrika erken die ongeregtighede van die verlede” dan moet jy nie verwag net omdat jy skuld beken het daar geen gevolge of “straf” daaruit gaan voortvloei nie. Die moord op die blankes, die ontkenning van die blankes se identiteit, die afbreek van die blankes se kultuurwaardes, om maar ‘n paar te noem, is voorbeelde van die “straf” wat uitgedeel word. Misdaad, in welke vorm, kan nooit gesien en geïnterpreteer word in ‘n vakuum of op sy eie as die oorsaak van ‘n probleem nie. Misdaad is eerder die gevolg van ‘n ander dieperliggende probleem.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie