1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6757184

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WIE IS AFRIFORUM REGTIG EN WAT VERTEENWOORDIG HULLE?

Ernst RoetsDie feite oor apartheid, misdade teen die mensdom en die gebruik van die ou vlag

In bo-genoemde artikel van Ernst Roets in Maroela Media, adjunk uitvoerende hoof van Afriforum, wat handel oor Afriforum se standpunt as teenvoeter vir die Mandelastigting se hofaansoek dat die ou Suid Afrikaanse vlag verban behoort te word, maak Roets stellings wat veral lig werp op wie en wat Afriforum verteenwoordig.

Wat tersake is, is of Afriforum se siening volgens Roets, ook die meerderheid Afrikaners se siening is soos wat hy dit deurgee volgens sy waarneming. Gesien in die lig van die Afrikaner se vryheidstryd, is dit van kardinale belang dat daar by Afrikaners eenstemmigheid sal wees oor die beginsels wat die Afrikanervolk se voortbestaan in Suid Afrika sal kan verseker.

Die kernbeginsel waarop die Afrikaner na eeue van stryd politieke beheer in 1948, op pad na soewereine onafhanklikheid in 1961 verwerf het, was die beginsel van Afsonderlike Ontwikkeling of apartheid as jy wil. Om dus “apartheid” op welke wyse ookal te kritiseer, is om die enigste werkbare beginsel vir vreedsame naasbestaan tussen verskillende rasse en volke, aan te tas.

In ‘n vergadering met die TLU in die omgewing van 2005 tussen Bennie van Zyl van die TLU, mnr. W.T. Marais van die HNP en myself, het Bennie van Zyl opgemerk dat my rigiede standpunt oor die behoud van beginsel nog tot gevolg sal hê dat net ek en die beginsel sal oorbly! Sy huidige standpunt in die TLU se siening oor die onteiening van grond sonder vergoeding, is dat as jy net 1% van ‘n beginsel prysgee, jy 100% prys gegee het! Wat het dan nou verander?

Kyk na ‘n paar opmerkings van Afriforum se Ernst Roets en kyk of u uself daarmee kan vereenselwig:

 1. “Ek reken minder as 1% van wit mense glo ons moet terugbeweeg na apartheid toe. Daar is grootskaalse frustrasie met die sogenaamde “nuwe Suid-Afrika” onder wit mense. Daardie frustrasie moet egter nie vertolk word as ’n terughunkering na apartheid nie.” Dit is Roets se mening wat bepaald nie tred hou met ons volk se misnoë oor die uitoorlê taktiek van die de Klerkregering wat nie ‘n mandaat gehad het vir die aanvaarding van die nuwe grondwet nie. Die huidige regime is dus illegitiem in beheer en elke besluit en wet wat aangeneem is, onregmatig. Waarom die vyand van die Afrikanervolk se strategie om ons te vernietig steun?
 2. “Ons moet egter nie skroom om ons eie kritiek op die verlede uit te spreek nie” Die bedoeling is duidelik die apartheidgedeelte van ons verlede.
 3. “Ongeag hoe gefrustreerd ons met die huidige politieke bedeling is, moet ons erken dat mense se menswaardigheid tydens apartheid geskend is.” Die beginsel van ‘n voorkeur vir jou eie volk ter beskerming van sy voortbestaan, wat deur die versaking van die beginsel nou bedreig word, het geen ander ras of volk of mens wat in sy eie land volgens sy eie behoefte en aard oor homself wou regeer, se menswaardigheid aangetas nie.
 4. “Daar is breë konsensus dat apartheid verkeerd was en veroordeel moet word. Niemand wil as ʼn apartheidsapologeet of ʼn ontkenner van apartheid uitgekryt word nie.” Dit is ‘n “breë” stelling van Roets wat waarskynlik waar is onder die vyande van die Afrikanervolk. Die persepsie wat geskep is dat die meeste Afrikaners daarmee saamstem is onsin! Ek is oortuig dat die meerderheid van Afrikaners sal verkies om as ‘n apartheidsapologeet beskou te word as apartheid, soos in die verlede sy veiligheid, voorspoed en vreedsame naasbestaan verseker
 5. 5.“Hoe verder ons van apartheid weg beweeg, hoe meer moet ons aan die boosheid daarvan herinner word. Gebeur dit nie, mag mense dalk net begin om die regerende elite vir hul mislukkings tot verantwoording te roep.” Daar is en was geen bose bedoelings met apartheid nie en kleef daardie stigma bloot omdat daar saamgestem word dat dit verkeerd was!
 6. “Apartheid was ’n maklike teiken omdat die Suid-Afrikaanse regering dit goedgedink het om rassesegregasie in sy wetboeke op te neem. Gevolglik was dit moeilik vir die Westerse samelewing – wat persepsies van rassisme en onderdrukking probeer afskud het – om apartheid te verdedig.” Dit is loutere onsin! Apartheid is gestigmatiseer en deur die media verketter om juis die Afrikaner op te stel vir die vernietiging wat nou op ons aangelê is!
 7. 7.“Talle van daardie lande het self menseregterekords wat aansienlik erger as dié van die Suid-Afrikaanse wit minderheidsregering is.” Die gebruik van die vyand se terme, “wit minderheidsregering” terwyl ‘n volk nooit in daardie terme beskryf behoort te word nie omdat ‘n volk ‘n volk is, versterk die vyand se saak! Tot en met die sluipmoord op dr. Verwoerd was daar geen menseregteskendings wat deur die Waarheid en Versoeningskomissie teen ons volk ingebring kon word nie. In teendeel is daar meer vir die swartes in Suid Afrika gedoen as in enige ander land in die wêreld!
 8. “Die gedagte dat daar mense is wat glo apartheid was nie ’n misdaad teen die mensdom nie, laat die hare rys”. Wie se hare? Afriforum s’n?
 9. “In 2003 het 87% van die mense in Suid-Afrika geglo dat apartheid ’n misdaad teen die mensdom was. Teen 2017 was hierdie syfer af na 77%. Die koers waarteen swart mense hul standpunt oor apartheid verander, is vinniger as die koers onder wit mense.” Hierdie statestiek is bepaald nie net onder die blankes gemeet nie maar waarskynlik oor die hele gemengde bevolking. Onder blankes sal dit net die uiterste liberales wees wat so dink.
 10. “Apartheid was ’n beleid van gedwonge verskuiwings. Dit is waar en apartheid moet daaroor gekritiseer word.” Dit is bloot stompsinnig om noodsaaklike maatreëls vir selfbeskerming te kritiseer en te veroordeel omdat jou vyande dit doen!
 11. “Verskuiwings gedurende apartheid kan tereg gekritiseer en selfs reggestel word”. Politieke korrektheid kan onder bepaalde omstandigheid ook ‘n misdaad wees.
 12. “ Om valslik as ʼn apartheidsapologeet uitgekryt te word – ten spyte van ons eie ondubbelsinnige kritiek op apartheid – is egter beter as gedienstigheid aan ’n leuenagtige politieke ideologie.” Ondubbelsinnige kritiek op apartheid vertoon ‘n gebrek aan kennis en begrip vir die oorsprong en oogmerk wat by herhaling verduidelik, gedebatteer en suksesvol implimenteer is. Dit is egter altyd goed om te weet watter organisasies die Afrikaner se vryheidstryd aan bande lê in samewerking met die vyande van ons volk! Vir die Afrikaner is dit nie vreemd nie hoewel dit skeiding en verdeeldheid in die hand werk!
 13. 13.“AfriForum sal sonder skroom of twyfel baklei vir ʼn eerlike beoordeling van ons verlede.(Aldus Ernst RoetsDit is betekenisvol as in aanmerking geneem word dat die verwerping van die beginsel uit bepaalde geledere kom wat die Afrikanervolk in die grootste benouing gedompel het in ons ganse geskiedenis!

Die feit dat Suid Afrika die Afrikanervolk se land is en dat géén ander volk of ras ‘n aanspraak daarop het nie, word negeer sodat die aksies wat Afriforum nou voer vir die behoud van werk, skool, universiteit en in die algemeen beskaafde waardes en norme wat die Afrikanervolk in Suid Afrika gevestig en gehandhaaf het, die werklike strydpunt versluier. Die swartes wat nou aanspraak maak op ons eiendomlike as gevolg van die versaking van die beginsel van Afsonderlikheid, het juis as gevolg daarvan ‘n aansppraak verkry . Behalwe vir enkele individue, is daar in die afgelope 24 jaar géén bydrae tot die voorspoed van die Afrikanervolk nie en word daar met hierdie soort van aanvegting van die simptome van gelykheid, vryheid en broederskap, net tyd gekoop vir ons vyande om ‘n stewiger greep op ons land te verkry, ook uiteindelik ten koste van elke swart volk hier te lande, volgens die resep in Afrika!

Hoe opreg Ernst Roets se bedoeling ookal mag wees en daarmee saam Afriforum, Solidariteit en Maroela Media wat hierdie soort propaganda artikels plaas, dit strook nie met die Afrikanervolk se reg as volk, sy reg op sy Godgegewe erfenis, sy geskiedenis van meer as 300 jaar se stryd van sweet en bloed en oorlog nie. Die AVP sal óók sonder vrees of twyfel bly stry soos hulle wat voor ons was en vir hulle wat na ons moet kom! So die Here wil!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie