1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6708198

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

GEE PAD UIT DIE DUISTERNIS. . . ... EN WANDEL IN DIE LIG

BybelJoh. 8:12-59

EN Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. (:12).

Die opskrif van ons gelese gedeelte is: Gesprek van Jesus oor sy goddelike sending. En hierin verduidelik Christus vir die soveelste maal dat Hy deur God die Vader gestuur is om ons as mense uit die mag van sonde te bevry. Hy het gekom om ons van die duisternis te verlos en vir ons as Leidsman tot die ewige lewe op te tree.

Let tog asseblief mooi daarop dat Christus soveel maal hierdie boodskap verkondig. Hy het nie net gekom om gou aan n vloekhout opgehang te word en weer tot God terug te keer nie. Die werklike en opregte besef dat dit wat op Gólgota gebeur het die volmaakte offer wat daar vir my sonde gebring is dat dit die begin van my geloofspad eerder as die einde daarvan is.

Wanneer ek daar gekom het en so diep in my hart getref word oor dit wat Christus bereid was om vir my te ly om my van die sondemag los te koop, is ek by die vertrekpunt na ewige saligheid. Dit is hier waar ek my oë moet opslaan en tot die besef kom dat Hy nie aan die vloekhout vasgenael gebly het nie, maar nee!!! Ek moet besef dat Hy uit die dood verrys het en as my en u Leidsman in die lewe optree! Hy roep ons uit die duisternis; Hy roep ons uit ons verkeerde lewensweë; Hy roep ons uit die gevangenskap van die duisternis tot Sy wonderbare lig! Maar ons moet Hom volg en nie by die wonder van Gólgota omdraai en om in die spore wat tot daar gelei het terug te loop nie NEE!!! Wend u tot die Woord wat u die lewensweg sal wys sodat u ook die lig van die lewe kan hê. Luister na Sy roepstem en volg Sy leiding, want Hy het waarlik opgestaan en Hy leef!

 

Die woord wandel wat in vers 12 van ons oordenking gebruik word, laat ons aan n rustige uitstappie dink. Dit laat ons dink aan n tog wat nie te vermoeiend is nie en waarmee n mens tog gemaklik is. Net so moet ons nooit te gemaklik raak met die sonde in ons lewens en sodoende in die duisternis begin wandel nie. Wanneer ons nie ongeregtigheid beveg nie raak ons al te gou gemaklik daarmee. En boonop gee die een toegewing gewoonlik aanleiding tot die volgende verkeerde en erger optrede. Dink maar hoedat hierdie selfde beginsel in die woorde van Ps. 1:1 verduidelik word. WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; Daar word eers gewandel en daarna gestaan en dan word daar sommer nes geskrop wanneer jy gaan sit by die verkeerde omdat jy jouself daar tuis voel.

 

Die ware Evangelie wat Jesus gebring het, was nie een wat verkondig dat ons met die ongeregtigheid moet versoen nie. Inteendeel, dit was eerder die lering dat ons as mense deur Hom met God moet versoen wat noodwendig sou beteken dat ons in vyandskap met ongeregtigheid sal verkeer. God haat ongeregtigheid en sonde en sal nooit daarmee versoen nie. EN dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie. (1 Joh. 1:5).

Dit sal daarom noodwendig beteken dat wanneer Hy waarlik deur die Heilige Gees in my hart leef, sal ek ook n weersin teen ongeregtigheid ontwikkel omdat my liefde vir Hom my daartoe sal beweeg. Wanneer ek sê dat ek God liefhet en moedswillig die sonde omarm en daarin wandel, sal ek as n leuenaar deur die Woord beoordeel word.   As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. (1 Joh. 1:6&7).

 

n Nugter beoordeling van die tydsomstandighede rondom ons stel dit tog vir ons duidelik dat die nag al ver gevorder het. Maar ons weet dat die duisternis altyd deur die lig verdryf word en dat duisternis alleen kan bestaan in afwesigheid van lig. Dit is daarom dat ons as gelowige kinders die wapens van die lig moet aangord waarmee ons die stryd teen die duisternis moet aanpak. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. (Rom. 13:12).

Hierdie stryd teen die duisternis is nie net beperk tot binne my en u eie hart en lewe nie. Ons het ook die verantwoordelikheid om hierdie stryd met soveel ywer te voer dat die lig uit ons lewens ook ander mense se lewens sal verhelder. Julle is die lig van die wêreld. n Stad wat bo-op n berg lê, kan nie weggesteek word nie; en n mens steek ook nie n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. (Matt. 5:14-16).

 

Mag ons in die dae wat kom die weë van duisternis verlaat om in Sy wonderbare Lig te wandel. So sal ons ook die vrede en vreugde geniet wat Hy bestem het vir diegene wat met Hom gemeenskap het en met Hom wandel.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie