1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661642

Besoekers aanlyn

Ons het 38 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DAAGLIKSE OFFERS

BybelExodus 29:38-46

Dit moet n voortdurende brandoffer vir julle geslagte wees, by die ingang van die tent van samekoms, voor die aangesig van die HERE, waar Ek met julle sal saamkom om daar met jou te spreek.  (:42).

God gee aan Moses die insetting dat die kinders van Israel n voortdurende offer in die oggend en in die aand aan Hom moet bring.  Die handeling in hierdie verband word spesifiek voorgeskryf sodat dit vir God aanneemlik sal wees en Hy Hom tot Israel sal wend om met hulle te spreek daar waar hulle die offer moes bring.

Dit mag dalk wees dat ons nie meer brandoffers van diere bring soos aan Israel van ouds voorgeskryf was nie.  Die rede hiervoor is nie dat ons aan God ongehoorsaam is nie, maar dat God self n offer berei het wat ons van ons sondeskuld sou skoonwas.   Ja, daardie offer van Sy geliefde Seun, Jesus Christus, wat op Gólgota gebring is.  Daardie offer wat die nuwe verbond verseël het waardeur die tempel van die ou verbond afgebreek is sodat God deur Sy Gees in elke gelowige se hart kon kom woning maak.  Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een maal.  (Heb. 10:10),

Ons bring daarom nie vandag meer offers van diere by die ingang van die tempel wat onmoontlik ons sondeskuld kan wegneem nie.  want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.  (Heb. 10:4).  Maar vervul met die Heilige Gees as kinders van die nuwe verbond, is ons wel veronderstel om geestelike offers aan God te bring!  Ja, offers van geregtigheid, ootmoed en gehoorsaamheid.  en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot n geestelike huis, n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.  (1 Pet. 2:5).

Ja, ons leer selfs uit Romeine 12 dat dit van gelowiges verwag word dat ons ons liggame stel as n lewende, heilige en welgevallige offer aan God.  EK vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.  (Rom. 12:1).  En hoe anders sal ons hierdie opdrag kan uitvoer as om daagliks tot God te nader om Sy leiding hierin te vra? 

Ons moet daagliks gebede aan Hom offer en daarna op Hom wag om tot ons te nader en ook met ons te spreek.  In die môre, HERE, sal U my stem hoor, in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag.  (Ps. 5:4).  Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer.  (Ps. 141:2).  Daar is soveel mense met n dooie geloofslewe en dit omdat hulle nooit met God praat nie!  En omdat hulle nooit met Hom praat nie, raak hulle ook nie stil om op Hom te wag nie en na Sy stem te luister nie.  So n verhouding gee aanleiding tot n oppervlakkige godsdiens waarin n mens eerder jou liggaam in diens van vleeslike en verganklike begeertes stel as om dit as n welgevallige offer aan God oor te gee. 

Gedagtig aan daardie groot, kosbare offer waartoe God bereid was om my en u van die sondemag los te koop, laat ons ook bereid wees om daagliks met getrouheid ons geestelike offers aan Hom te bring. En mag u getroue offerandes beloon word met die Stem van die lewende God wat vir u al meer duidelik word deur Sy Woord!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie