1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6708139

Besoekers aanlyn

Ons het 36 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE FRIESE VOLK IS 'N TROTSE VOLK

image1MNR. SYBREN HERREMA: "AS DIE MENSE HULLE NOU 'N BIETJIE IN ONS GESKIEDENIS SOU VERDIEP, DAN KOM HULLE DAAR NOG GOED VANAF".

 

Ons het 'n insiggewende vraaggesprek in die Nederlands met meneer Sybren Herrema uit die Friese hoofstad Leeuwarden nav. die protesdemonstrasie van 'n baie klein klompie sg. 'anti-Swarte Piete wat op Saterdag 3 Desember onder begeleiding van 'n enorme polisiemag, na Dokkum het gekom om te ageer teen die Sinterklaasfees. Soos u gelees het, was dit tjoepstil op die plein waar hulle saamgekom het.

"Meneer Herrema om eerst maar eens bij dat protest te beginnen. Hoeveel zou dit de Nederlandse belastingbetaler gekost hebben?"

"Van wat ik uit de media begrepen heb, zou het wel tegen de half miljoen Euro gekost kunnen hebben. Negen busjes van de Mobiele Eenheid met manschappen. Een macht aan politiemotoren (die de snelweg stillegden (hoe ironisch) om ze vrije doorgang te verlenen). Dan nog lokale politie en veel meer achter de schermen. Ik ben blij dat de politie-vakbond om transparantie in deze kosten heeft gevraagd".

"Waarom was er zoveel politie nodig. De inwoners van Dokkum hadden immers besloten om de actievoerders ongemoeid te laten en die dag naar elders te vertrekken?"

de friese vlag

"Ja kijk, je weet nooit wat er gebeurd. Als wij Friezen zeggen er gebeurd niks, dan gebeurt er niks. Echter zijn er dikwijls wel wat dissonanten die het akkoord verstoren. Ik denk dat men bang was voor invloeden van buiten de provincie. En niet zo zeer de eigen Friezen. Tenslotte was in de besloten groepen op de sociale media al opgeroepen om Dokkum te mijden".

 

"Kunt u die invloeden van buiten wat nader duiden?"

 

"Ik duidde hier mee op mogelijk tegen protest van mensen uit andere delen van Nederland die zich niet geroepen zouden voelen zich aan de Friese belofte te houden".

 

"Die actievoerders hadden er 180 kilometer voor over om naar Dokkum te reizen. Denkt u dat dit een soort van halszaak was om uitgerekend daar hun protest te laten horen?"

 

"Ja het gaat al lang niet meer om Zwarte Piet. Het is een principe kwestie. En het grondrecht om te demonstreren wordt gebruikt om dit geschreeuw te rechtvaardigen. En daar zijn wij niet zo onder de indruk van".

 

"Uiteindelijk stonden daar zo'n kleine150 demonstranten in de kou te roepen en te gillen terwijl er niemand was om naar hun te luisteren. Dat moet toch een teleurstelling zijn geweest dunkt ons?"

 

"Precies .... we zijn er niet van ondersteboven. Sterker nog we hebben laten zien dat we een heel gastvrij en tolerant volk zijn maar dan wel op de juiste ogenblikken. Kom dus niet bij onze kinderen in de buurt. Het voorkomen van een jeugdtrauma gaat vóór de vrijheid van meningsuiting.... dat is onze mening".


"Dan over de titel van dit artikel. Kunt u de lezers uitleggen wat u hiermee bedoelde?"

 

"Ja hoor maar dan moet ik wel een heel eind de geschiedenis induiken. Welnu daar gaan we dan:

Toen de Romeinen naar de Lage Landen kwamen woonden de Friezen (toen Frisii genoemd) langs de Waddenzee, met de Eems als oostelijke grens van hun gebied. De Romeinen dachten de Frisii snel te kunnen onderwerpen maar dit bleek een misrekening. De Frisii waren een Germaans volk en net als verscheidene andere Germaanse volkeren wisten ze zich fel te verdedigen tegen de Romeinen.

In het jaar 28 kwamen de Frisii, geholpen door Bataven en Cananefaten in opstand tegen de Romeinen. Volgens de Romein Tacitus begon deze opstand nadat Olennius de maat van de huiden had veranderd tot die van een wild rund (oeros). Aan deze eis konden de Frisii niet voldoen aangezien hun koeien tamelijk klein waren. Om toch aan de voorwaarden te kunnen voldoen werden kinderen van de Frisii verkocht. De Frisii en hun bondgenoten kruisigden een aantal belastinginners en brachten 1300 Romeinen om het leven. Nadat ze in 47 opnieuw waren onderworpen namen de Frisii tussen 69 en 70 deel aan de Bataafse Opstand.

frysk folkslietFriesland had oorspronkelijk een Oudgermaanse heidense religie met Wodan/Odin, Donar/Thor en Tiwaz/Tyr als de belangrijkste goden. Bonifatius probeerde de Friezen tussen Vlie en Lauwers tot het christendom te bekeren, maar werd in 754 bij Dokkum gedood, wat mede aanleiding was tot zijn heiligverklaring. Na de definitieve veroveringen door Karel de Grote werd het christendom onder Frankische druk in heel Friesland ingevoerd.

In het jaar 1006 ontstond het Graafschap Midden-Friesland onder leiding van de Brunonen. Keizer Hendrik IV droeg dit gebied in 1088 over aan de bisschop van Utrecht, tot onvrede van graaf Egbert II van Meißen, die tegen keizer Hendrik IV (zijn neef) in opstand kwam. Na Egberts dood in 1090 volgde Hendrik van Northeim hem op als graaf van Midden-Friesland, maar hij werd op 10 april 1101 vermoord door Friezen onder leiding van de bisschop van Utrecht. Hiermee begon de periode van Friese vrijheid, waarin de Friezen zichzelf min of meer zelfstandig bestuurden, ondanks aanspraken van Holland en Utrecht op het gebied, dat zij echter niet onder hun gezag konden krijgen.

De periode 1200-1500 staat in de Friese geschiedenis vooral bekend als de periode van de Friese Vrijheid. In latere tijden zal die vrijheid iets mythisch krijgen, de vrijheid was de Friezen geschonken door Karel de Grote uit dankbaarheid voor hun inzet voor de strijd van Karel in Rome. Dit zogenaamde Karelsprivilege wordt overigens al in deze tijd genoemd in een van de oudste Friese rechtsteksten: het Hunsingoër Landrecht.
Kern van de Friese Vrijheid is het ontbreken van een landsheer. Voor hun bestuur en rechtspraak zijn de Friezen op zichzelf aangewezen. Er zijn wel 'Heren' die aanspraak maken op de Friese landen, maar geen van hen slaagt erin die aanspraken te verzilveren. Het gevolg is dat Friesland nauwelijks een centraal bestuur kent. Bestuur, en dat omvat in deze periode ook rechtspraak vindt plaats op lokaal niveau, waar de vrije boeren bij toerbeurt als redger optreden. Er is wel enig streven om gezamenlijk, met alle zeven Friese Zeelanden, tot een vorm van centraal bestuur te komen bij de Upstalboom, maar enig blijvend resultaat levert dat niet op.

Tijdens de inhuldiging van Filips II van Spanje weigerden de afgezanten van stadhouder van Friesland te buigen voor de nieuwe koning en gaven hem te verstaan dat "zij alleen voor God bogen." Deze controverse zette de moeizame relatie tussen de Lage Landen en Spanje nog verder onder druk. De opstand tegen het Spaanse gezag (Tachtigjarige Oorlog) brak spoedig ook in Friesland uit".

Lees ook asb. oor die ontstaan van die Friese vlag by: https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Friesland

"Bijzonder om deze voorgeschiedenis te lezen. Hieruit komt naar voren dat de Friezen niet mals waren jegens degenen die hen belaagden. Hebben we dat juist?"

"De Friezen moest je niks in de weg leggen. En historisch gezien hebben volken daar kennis meegemaakt. De reactie zal vast altijd conform de actie zijn uitgevoerd".

"Zou men deze lijn van het verdedigen van de Friese taal en -cultuur door kunnen trekken naar de tijd waarin we nu leven?"

"Jazeker. We worden in Nederland wel eens vreemd aangekeken. Stijfkoppig, eigen taal, eigen gebruiken. En ook daarom uitgelachen. Maar wij zijn wél een volk wat het woord bij de daad voegt. Zeker als het de identiteit betreft zijn we als provincie één. Er is geen ruimte voor onderhandelen".

"Verklaard dit naar uw mening dan ook de weg blokkade waarmee de betrokken automobilisten wilden zeggen: Tot hier en niet verder?"

"Ja. Heel simpel. Ús bern (onze kinderen)  worden beschermd ten koste van alles. Weet u, dit alles speelt al heel lang onderhuids bij de Nederlanders. Ik kan wel zeggen bij veel Nederlanders. Ze hebben het verkeerde deelvolk van de Nederlandse bevolking uitgekozen om stennis te maken. Gewoon niet doen, dan voorkom je dit soort blamages.

In Australië en Canada kennen ze de First Nations. Oerbewoners van een gebied. Die worden, en met hen de tradities, taal en cultuur beschermd. 

Men heeft tijdens die wegblokkade kennis gemaakt met onze eigen First Nation, de Friezen". 

 

"We danken u hartelijk voor dit boeiende vraaggesprek en wensen dat alle tradities onveranderlijk zullen blijven".

 

"Heel graag gedaan. Ik wens dit hetzelfde voor Zuid Afrika".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie