1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707370

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AKSIEVOERDERS WAT TEEN SWARTE PIET PROTESTEER KOM GLO SATERDAG 3 DESEMBER NA DOKKUM

jenny douwes en gerwin dokterMNR.  GERWIN DOKTER: "ONS SAL ONS BLY VERSET TEEN  DIE VERSTEURING EN INMENGING VAN ONS NEDERLANDSE KINDERFEES EN ONS ANDERE KULTURELE ERFGOED WANT DIT IS BAIE BELANGRIK DAT ONS ONS TRADISIES BEHOU EN UITLEEF"

Na aanleiding van die protesdemonstrasie wat op Saterdag 18 November plaas gevind het, sal ons vrae stel aan meneer Gerwin Dokter een van die inisiatiefnemers van die padblokkade. Soos u sal herinner was daar baie Friese wat hul motors op die pad gesit het, sodat die drie busse met anargiste nie verder kon ry nie.Die aksievoerders wil Saterdag 3 Desember onder begeleiding van 'n groot polisiemag in die sentrum van Dokkum demonstreer, dog baie burgers uit hierdie stad het al gesê dat hulle na Leeuwarden sal gaan. Op hierdie wyse sal hul kinders nie gekonfronteer word met die gemors. Dit sal tjoepstil wees.

 

"Meneer Dokter de allereerste vraag die in ons opkomt is wanneer u besloot tot deze wegblokkade?"

 

"Toen ik las dat de KOZP (Kick-Out Zwarte Piet) demonstratie, waar ik me al jaren aan erger, nu wel héél dicht bij huis ging plaatsvinden".

 

"We begrepen dat u reageerde op een oproep van mevrouw Jenny Douwes om het Sinterklaasfeest niet te laten verstoren?"

"Dat klopt. Jenny en ik kennen elkaar. Uiteindelijk hebben we samen Project P op Facebook opgezet".

 

"Waar staat dat Project P voor?"

gedenksteen kneppelfreed

"Een paar jaar geleden is er een feest genaamd Project X gegeven in de Groningse stad Haren, dat als evenement op Facebook was aangemaakt. Dat evenement is heel dikwijls gedeeld. Daardoor kwamen er uiteindelijk duizenden jongeren op af, wat resulteerde in rellen en ontslag van de toenmalige burgemeester.

Oorspronkelijk was Project X een film, waarin een feest uit de hand liep: https://nl.wikipedia.org/wiki/Project_X_(2012)

Vandaar dat we dit evenement Project P(iet) hebben genoemd".

 

"Kunt u de lezers iets vertellen hoe die blokkade in z'n werk is gegaan?"

 

"Niet echt vanuit de eerste hand, ik was er namelijk niet bij. Twee dagen eerder heeft het OM (Openbaar Ministerie) via de politie gedreigd ons te vervolgen wegens opruiing als we de Facebookactie niet zouden staken. Gezien het feit dat het balletje toch al rolde had ik geen zin om dat risico te gaan lopen".

 

"De actievoerders zijn van plan om komende zaterdag 3 december weer te proberen naar Dokkum te komen. Hoe schat u hun kansen in dat dit ook daadwerkelijk lukt?"

 

"Het schijnt dat ze politiebegeleiding krijgen, dus dat gaat ze wel lukken. En er is ook niemand die ze tegen wil houden, laat ze maar lekker naar Dokkum rijden en daar demonstreren. Er is waarschijnlijk vrijwel niemand die er naar luistert, afgezien van wat links georiënteerde reporters".

 

"Bent u voornemens om weer een blokkade op te zetten?"

 

"Nee. Ik wil ze niet het recht tot demonstreren ontzeggen, Dan denkt heel KOZP dat we een stel racisten zijn en dat het iets persoonlijks is. Racisme heeft er niks mee te maken. Het gaat er om dat we geen zin hebben in hysterische taferelen bij een intocht. En aan de steunbetuigingen valt op te maken dat de Friezen daarin niet alleen staan.

Ze gaan maar lekker boe roepen, ik vind het prima alleen niet tussen onze kinderen. Je ziet dat het uiterlijk van Zwarte Piet al is veranderd en ook verder zal veranderen. Dat kunnen we ook niet tegenhouden, en dat was ook niet de intentie van deze actie. Ik begrijp alleen niet helemaal waarom ze beslist in Dokkum willen demonstreren. Blijkbaar alleen maar om hun gelijk te halen, want verder is er niks te halen. De burgers zijn immers op die dag niet in de stad.. Daarnaast kunnen ze natuurlijk wel zeggen dat het in Nederland noodzakelijk is dat ze politiebegeleiding krijgen, omdat ze anders niet veilig over straat kunnen. Ik weet zeker dat de politie zaterdag helemaal niks te doen krijgt, behalve dan oordoppen in doen".

 

"De Friezen stonden, net als nu ook vroeger al bekend om hun onverzettelijkheid indien het ging om de verdediging van hun taal en cultuur. Een goed voorbeeld is de gebeurtenis die bekend staat als Kneppelfreed.(Nederlands: Knuppelvrijdag) Wat gebeurde er op die gedenkwaardige vrijdag?"

 

"Op vrijdag 16 november 1951 raakte een groepje demonstranten en journalisten voor het gerechtsgebouw in Ljouwert (Leeuwarden) slaags met de politie. Deze zette waterkanonnen in en dreef de menigte met knuppels uit elkaar. Aanleiding was dat de Friese veearts meneer S.F van der Burg zich bij het kantongerecht in It Hearrenfean (Heerenveen) moest verantwoorden vanwege een verkeersovertreding. Hij wilde deze verklaring in het Fries doen maar dat werd hem niet toegestaan door de kantonrechter meneer Wolthers. Eerst liet deze hem in de hal van het gerechtsgebouw urenlang op een tolk wachten, en nadien vertelde hij aan van der Burg dat het inschakelen van een tolk niet mogelijk was omdat dit alleen toegestaan was in geval van vreemde talen. Meneer moest maar Fries spreken maar zo zei hij: 'officieel versta ik u niet'.

kaart van Dokkum

Nu moet u weten dat deze zelfde kantonrechter in 1948 al twee melkboeren uit het dorp Aldeboarn (Oldeboorn) had veroordeeld - weliswaar zonder oplegging van straf- omdat ze het hadden (aan)gedurfd om op hun melkbussen 'molke' en sûpe' hadden geschreven. Dit is Fries voor respectievelijk melk en karnemelk.Ook toen had hij het gebruik van de Friese taal in de rechtszaal al proberen te verbieden en ook toen verklaarde hij de verdachten niet te verstaan".

 

"Dat riekt toch naar je reinste discriminatie dunkt ons. Het woord wat thans te pas en onpas wordt gebruikt door allerlei actiegroepjes om hun gelijk te halen".

 

“Ja zo zou je het wel kunnen stellen. De Friese taal werd eigenlijk niet serieus genomen. Het is wel zo dat deze kantonrechter feitelijk de in de jaren dertig uitgezette beleidslijn volgde, waarbij het gebruik van het Fries alleen in uiterste gevallen werd toegestaan en alleen aan verdachten die het Nederlands slecht beheersten. In de praktijk kwam het er op neer dat dit werd ontmoedigd of zelfs verboden".

 

"Dat is duidelijk. Hoe liep het verder?"

 

"De dag nadat meneer van der Burg zich moest verantwoorden, verscheen in de Heerenveense Koerier, een dagblad dat in die stad uitkwam, een geheel Friestalig artikel waarin het optreden van de kantonrechter werd bekritiseerd. De krant citeerde uit een overheidsrapport waarin stond dat overheidsinstanties het gebruik van de Friese taal dienden te respecteren en aanvaarden. Op 19 oktober van dat jaar schreef Fedde Schurer hoofdredacteur van het reeds genoemde dagblad een redactioneel commentaar waarin Wolthers beticht werd van een 'kinderachtig, beledigend en treiterend optreden. Behalve die hoofdredacteur hekelde ook het Statenlid Tjebbe de Jong in het Bolswarder Nieuwsblad de gang van zaken.

Een en ander resulteerde dat beide heren gedagvaard werden omdat ze een magistraat beledigd hadden.

Op 16 november vond dit proces plaats wat al meteen geruchtmakend was, doordat dit een taalstrijd belichaamde tussen de Nederlandssprekende elite en de Fries sprekende jonge garde. Vele Friezen wilden de zitting bijwonen en hieven spreekkoren aan op het plein waar juist de weekmarkt gehouden werd. Er werd gedemonstreerd omdat Schurer in een kleine zaal berecht zou worden, waardoor het publiek niet aanwezig kon zijn. Het argument was dat dit stookkosten bespaarde.De politie die in grote getale aanwezig was zette, zoals gezegd groot materieel in en er ontstond een ware veldslag waarbij vooral marktkooplieden en huisvrouwen het slachtoffer werden.

In de tussentijd vond de rechtszitting plaats waarbij door substituut-officier van Justitie mr. H.W Kuipers 'eenvoudige belediging aan een ambtenaar ter zake van de rechtmatige uitoefening zijner bediening' ten laste werd gelegd aan de verdachten. De door de verdediging opgeroepen getuige-deskundige Pieter Wijbenga van het Friesch Dagblad wenste de eed in het Fries af te leggen maar dat werd door politierechter mr. Taconis niet toegestaan. Om een lang verhaal kort te maken: Meneer Schurer werd tot 14 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld met een proeftijd van 3 jaar en de Jong die spijt had betuigd kreeg 7 dagen voorwaardelijk. Tegen beiden was een geldboete van150 gulden geëist.

Na de zitting werd de aanwezigen verzocht het gerechtsgebouw via de achterzijde te verlaten. Buiten werd Schurer door omstanders op de schouders genomen waarna de politie een charge uitvoerde. Hierbij liep Wijbenga rake klappen op en viel Schurer door een ruit. Ook diverse journalisten liepen klappen op. Tijdens een geïmproviseerde vergadering in het Oranjehotel werd een verklaring opgesteld waarin tegen het brute optreden van de politie protest werd aangetekend".

 

"Hoe werd Kneppelfreed buiten Friesland gezien?"

“Het zorgde voor veel ophef en krantenkoppen in geheel Nederland logen er niet om. Ze droegen opschriften als: 'Politionele actie in Leeuwarden (verwijzend naar het optreden van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië) en 'De slag om Zaailand (Het gerechtsgebouw lag namelijk aan het Zaailand)

De Nederlandse politiek reageerde zeer  geschokt en dit resulteerde erin dat de regering een tweetal ministers naar Friesland stuurde om de gemoederen tot bedaren te brengen. Zij bleven er twee weken".

 

"Was de kou toen voorgoed uit de lucht?"

 

"Nou nee want in 1952 werd er in Ljouwert (Leeuwarden) een anoniem pamflet verspreid waarin de gang van zaken nog eens uiteengezet werd.

Officier van Justitie mr Hollander, die volgens Schurer de regie had over de vervolging van Fries sprekenden, reageerde hierop door midden in de nacht leden van de Friese beweging van hun bed te lichten door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Onder degenen die op die wijze werden aangepakt waren veel minderjarige scholieren en de Friese woordenboekschrijver Marten Sikkema. Omdat de regering wel inzag dat dit niet juist was besloot zij om de Friese beweging met een aantal maatregelen tegemoet te komen. Mr. Hollander werd overgeplaatst naar Utrecht. In 1955 werd het gebruik van de Friese taal in het lager onderwijs toegestaan en een jaar later werd het recht om in de rechtszaal Fries te spreken officieel bevestigd.

 

"Ging meneer Schurer nog in hoger beroep?"

 

"Dat deed hij. Hij ging in hoger beroep en deze zitting vond plaats op 18 maart 1952  in de grote zaal van het gerechtsgebouw. De verdachte mocht wederom niet de eed in het Fries afleggen. Hij werd op 27 maart veroordeeld tot de reeds genoemde geldboete en 30 dagen hechtenis. Hij zag af van cassatie".

 

"Weet u of er in het verleden nog meer verzet was van de Friese bevolking als hun taal of cultuur werd aangevallen?"

 

"Elk jaar wordt de Slag bij Warns herdacht, toen de Hollanders terug de zee werden ingedreven bij een aanval op Friesland. Daarnaast is Bonifatius natuurlijk wel een bekend voorbeeld".(Lees oor die slag by Warns asb by: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Warns

 

"We willen u hartelijk danken voor uw tijd en moeite en wensen u en de uwen veel succes in de strijd voor het behoud van ons cultureel erfgoed".

 

"Vol verwachting klopt ons hart, waar volgend jaar de intocht plaats gaat vinden. En ik wens de KOZP zaterdag veel plezier en sterkte, want drie uren in de bus zitten voor een zinloze demonstratie is geen pretje...".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie