1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707397

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AFRIKANERS IS NIE SPESIAAL NIE, SKRYF MAX DU PREEZ IN BEELD

Max du Preez en genoteNetwerk24 Afrikaners-is-nie-spesiaal- 14-11-2017 BEELD se middelblad waar Max du Preez sy mond uitspoel oor Afrikaners, asof hy ‘n kenner van die Afrikanervolk is het die AVP se aandag getrek. Du Preez is reg as hy sê dat die Afrikaners nie spesiaal is nie. Waarvan hy egter klaarblyklik níks weet nie, is dat Afrikaners ‘n geskiedenis het waaruit ‘n volk ontstaan het en waarin ‘n kultuur en ‘n taal gevorm is wat anders is en dus onderskei kan word van die ”groepe” waarin hy mense plaas.

Dat die groep waarin hy homself bevind totaal anders is as die Afrikanervolk, val buite du Preez se begripsvermoë. Sy verklaring dat hy ‘n Afrikaner is met sy wortels op Vrystaatse plase, as ‘n nasaat van Voortrekkers en Boerekrygers, laat buite rekening dat daar by du Preez wortelvrot ingetree het.

Wortelvrot waarvan sy uitsprake en optredes getuie is dat dit terminaal is. Ongeneeslik siek met vergroeisels wat knoetserig soos vratte in elke artikel en uitlating waarmee hy poog om die Afrikaner tot sy vlak af te trek, potsierlik uitstaan as getuienis van ‘n sindroom wat aan waansinnigheid grens!

 

Luister na du Preez: (1). ”Ek is ‘n ingeligte denkende mens met die vermoë om die geskiedenis en die omgewing waarin ek leef te ontleed en te verstaan” .... (2). “Ek is instaat om my oerinstinkte met met feitgegronde rede te oorkom en uit te werk waar ek en my etniese groep in die nasie inpas” ...... (3). “die klein groepie verregse malletjies wat die apartheidsvlag geswaai en “Die Stem” gesing het” ....(4). Dat die steeds bevoorregte witmense slagoffer wil speel; hul eie mense se lewens as van meer waarde as ander s’n ag; dat hulle arrogant, selfbehep en onsensitief is” ....(5). “Na ‘n bittere geskiedenis van kolonialisme en apartheid kon ons nie anders verwag nie” .... (6). as ‘n groep gaan dit steeds stukke beter met ons as wat dit met swart mense as ‘n groep gaan”....(7). ”sit jouself ‘n slag in ‘n swart werker of werklose se skoene en probeer jou indink hoe jy sou gevoel het” .... (8). “Alle Suid Afrikaners is slagoffers van ‘n roofdierregime. Die Zuma regering is nie skelm en vrotsig omdat hulle swart is nie, hulle is net skelm en vrotsig, soos heelwat regeerders met bleek gesigte in die Midde-Ooste, Suid Amerika en lande van die ou Sowjetunie”

Die AVP se reaksie op Max du Preez se “wysheid”: ). ‘n Ingeligte denkende mens met die vermoë om die geskiedenis en die omgewing waarin hy leef te ontleed en te verstaan???  NÊ!

  1. ‘n Mens is nie ‘n ingeligte denkende mens met die vermoë om die geskiedenis en die omgewing waarin jy leef te ontleed en te verstaan, net omdat jy dit sê nie! Dit blyk uit jou uitsprake en optrede vir elkeen om te sien en te be-oordeel en dan aan die huil te gaan omdat jou stelling nie 'n grap is waaroor 'n mens kan lag nie!

  2. ‘n “Etniese groep” wat buite die Skeppingsorde figureer is nóg vis nóg vlees maar  bly steeds deel van 'n volk!

  3. Verwysing na patriotiese Afrikaners as ‘n klein groepie verregse malletjies wat die apartheidsvlag geswaai en “Die Stem” gesing het, is die taal van die vyand van die Afrikaner wat deur verraaiers nagepraat word.

  4. Stelling nr.4 spreek van onnadenkende wanbegrip en feiteloosheid wat setel in ‘n verwarde gemoed.

  5. Na ‘n “bittere geskiedenis van kolonialisme en apartheid” . Dit is  ontkenning van feitelikheid van die beskawing, vooruitgang, opheffing, wet en orde en stabilliteit wat dit meegebring het, en grens aan kranksinnigheid.

  6. Die Afrikanervolk was in ons hele geskiedenis nog nooit in so ‘n swak posisie as waartoe du Preez en sy “groep” verwarde politieke, etniese groepering bygedra het om ons te beland nie. Is die benarde posisie van Swartes in Afrika ook die Afrikaner se skuld?

  7. Is die Blanke werkers en werkloses as gevolg van du Preez en Jaques Pauw se verraad saam met die vyande van ons volk, kollaterale skade?

  8. Afrika se skelm en vrotsige prestasie dus nie ‘n aanskouingsles nie? Volgens du Preez se “groepsdenke” is die praktyk van bewustelike katastrofale optrede verkieslik bo intelligente, beredeneerde en ingeligte besluitneming.

Die enigste verskil tussen du Preez se "etniese groep” en die swart skelm en vrotsige regimegroep, is dat laasgenoemde sigbaar swart is van buite terwyl eersgenoemde onsigbaar swart is van binne! Dat Netwerk 24 en Beeld sulke politieke snert publiseer, is betekenisvol!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie