1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707509

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WAT ONS WEET!

Onregverdige regstelselDieBroederbond se NP-KP-de Klerk-NG Kerk-Mandela sameswering was rampspoedig vir Suid Afrika. Die Afrikaner het beheer verloor oor sy toekoms. Sy ondersteuningstruktuur is onder hom uitgeruk.

Chaos is aan die orde van die dag by skole, hospitale, universiteite en feitlik alle staatsinstellings. Elke dag is daar onthullings oor korrupsie en beskadiging van staatseiendom.

Boere word vermoor teen ‘n ongekende tempo en hul eiendomsreg is in gedrang. Bo en behalwe die grondwet wat Afrikaner onverdraagsaam is word wetstoepassing met haat teenoor die Afrikaner toegepas. ‘n Onteenseglike eensydige oorlog teen die Afrikanervolk!

Misdaad is buite beheer. Privaat maatskappye word gedwing om eienaarskap oor te gee aan swartes. Skoolbeheerliggame se besluitnemingsbevoegdheid is in die weegskaal. Die situasie is so ernstig dat blanke bestaan in Suid Afrika haas onuithoudbaar geword het.

Die enkele dinge wat ek hier aanhaal is egter maar net die begin. Hef aan lê nog voor. Die Sovietbenadering van mag is reg, is hierdie regime se evangelie.

Meer skokkend is dat sogenaamde Afrikanerleiers ingekoop het in hierdie sekulêre saambestaan waar getalle die finale uitspraak gee. Alle parlementêre partye, insluitend die DA en VF positief, hou ‘n ernstige bedreiging in vir die Afrikaner se voortbestaan.

Skaamteloos en skandalig het die leier van die VF positief ‘n ministerspos in die Zuma regime aanvaar. Hulle deelname gee fatsoenlikheid en legetimiteit aan die bose optredes van die parlement en wat gerig is om aan die wêreld bewys te lewer van die Afrikaner se aanvaarding dat die swart volkere gelyke reg het oor die Republiek van Suid Afrika.

Hierdie verloopte “leiers” verdien geen ondersteuning van die Afrikaner nie. Erger nog is die pakt wat die DA en VF positief, met die Malema en ander groeperings aangegaan het ter wille van prominensie en posisie in die stadsrade. Hierdie hand-om-die-blaas benadering verleen groter politieke traksie aan Afrikanerhaters as wat dit voordelig kan wees as gevolg van ‘n getalleoorwig wat nie wesenlik verskil van die ANC doktrine nie. Dit is dus ‘n daad van verraad om vir énige parlementêre party te stem!

WAT ONS NOU TE DOEN STAAN:

Buite parlementêre politiek is die rigting vir die toekoms. Daar moet onderling georganiseer word om ons eie belange en veiligheid in eie hande te neem daar die staat ooglopend onwillig en daarby onbevoeg is om dit te doen.

Gevolg van optogDie tyd om by ‘n graf te huil is verby! Daadwerklike optrede in eie belang moet bo-oor verskille beplan en in werking gestel word in belang van ons veiligheid. ‘n Komandostelsel  met onafhanklike kommunikasie is noodsaaklik om ons instaat te stel om ons lewe en eiendom te beskerm. Optogte wat gekonfronteer kan word met getalleoorwig waar konfrontasieuitkoms onafwendbaar is, gaan negatief inwerk op deelname. Versoekskrifte wat aan die regime, hetsy op plaaslike, ditsy op nasionale vlak oorhandig word, dien géén doel behalwe om hulpelose onderdanigheid en boonop erkenning van die regime se gesag oor die Afrikaner te kommunikeer nie.

Onregverdige optredes van die regime regverdig verset wat veral die klem laat val op die verraderlike politieke set van die 1993 NP regering wat die Afrikanervolk sy beheer oor Suid Afrika gekos het. Alle samewerking met die huidige regime moet onttrek word. Daar kan nie verder toegelaat word dat die politieke spel gespeel word volgens die onregmatige en onredelike stelreëls van die regime ten koste van ons veiligheid en voortbestaan nie.

Die weerhouding van deelname binne die bestel is die sterkste vorm van verset en ook die sterkste wapen in Afrikanerhand onder die omstandigheid waaraan ons onderwerp is. Konfrontasie met die regime en sy hordes op hulle voorwaardes en terme en op terreine wat hulle gekies het is nie alleen dom nie, maar ook destruktief wat op sy beurt die vyand bevoordeel. Hierdie bestel moet en sal in duie stort en daartoe kan ons deur weerhouding van deelname, ‘n reuse bydrae lewer.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie