1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712021

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NASIONALISME ‘N TSUNAMI VAN ONS TYD

Politieke TsunamiGelykheid is nie geregtigheid nie!

Daar is al baie geskryf en bespiegel oor die woord Nasionalisme. Of daar egter ‘n goeie begrip van die betekenis van die woord onder die gewone mens is, val te betwyfel. Vir die Afrikaner as ‘n jong en dinamiese volk, was die woord nasionalisme nog altyd ‘n integrale deel van ons politieke samestelling as teenvoeter vir volksvreemde invloed.

In die helder lig wat besig is om die internasionale politiek te beskyn, is daar ‘n tsunami op die horison sigbaar wat vir die liberale denkers ‘n verpletterende ervaring voorspel wat geen skuilplek sal bied agter die gefabriseerde skuilings van “ismes” wat oor baie jare ontwerp is om nasionalisme terug te druk en op die agtergrond te verskans asof dit nie bestaan nie.

Hierdie foto is geneem op 31 Mei 1961 op Kerkplein om 12:00, oomblikke nadat Suid-Afrika formeel 'n Republiek geword het.Afrikaner Nasionalisme Hierdie foto is geneem op 31 Mei 1961 op Kerkplein om 12:00, oomblikke nadat Suid-Afrika formeel 'n Republiek geword het.

Wat is Nasionalisme?

Nasionaal is eie aan, behorende tot, kenmerkend van ‘n nasie, nie uitheems nie, inheems, raseg, vaderlandsgesind. Nasionaalgesind is ‘n gesindheid ten gunste van die eie land en volk. Nasionaalbewus is dus om volksbewus te wees.

Meeste van die ander “ismes” kan as ideologieë gedefinieer word, maar nie Nasionalisme nie, omdat dit ‘n ongeskrewe lewenswet is. Per definisie, ‘n voorliefde vir die eie nasie, ‘n strewe om alles wat as nasionaal beskou word, nl.(eie aan, behorende tot, kenmerkend van ‘n nasie, nie uitheems nie maar inheems, raseg en vaderlandsgesind) bevorder, gepaard met ‘n sekere afkeer van die vreemde.

In teenstelling met ideologieë wat spruit uit die wetenskap van idees, denkbeelde van een of ander stelsel of teorieë, wat ‘n bepaalde lewensbeskouing of denkwyse is soos die liberalisme, Kommunisme, Humanisme, Sosialisme, is Nasionalisme ‘n werklikheid van God se skeppingsorde waar die verskeidenheid en geskeidenheid nie teorie is nie maar ‘n werklikheid wat natuurlik is.

(Afrikaanse verklarende woordeboek).

Ons riglyn uit die geskiedenis

Dìt is die spoor wat getrap is deur van ons groot politieke leiers vanuit ons geskiedenis. In daardie spoor het Dr Hertzog, mnre Jaap en Willie Marais volhard. Ander partye en organisasies het ontstaan omdat nasionalisme vir hulle veronderstelde lewenswyses onaanvaarbaar was en nog ander sg. volksleiers, grysgebiede laat ontstaan het deur die selektiewe gebruik van die begrippe hierbo sodat ’n mens vind dat Afrikaners bv. die DA steun en tog in gesprek met jou, die sentimente van ‘n nasionalis openbaar.

Die sondige aard van die mens wat sodomie, vermaak, losbandigheid, ens. probeer vergoeilik het deur die liberalisme, humanisme, sosialisme, ens. en begrippe soos gelykheid, vryheid en broederskap uit die Woord van God wil regverdig, is vinnig besig om hom in te haal.

Die AVP se standpunt

Dat enige verantwoordbare aksie wat ‘n bydrae maak tot die verkryging van die Afrikaner se vryheidstryd verwelkom moet word, is onbetwisbaar en is dit sekerlik nie net beperk tot die AVP nie. Ek kan my ook nie herinner dat die AVP ooit so ‘n aanspraak gemaak het nie.   Waar die AVP egter ingebind wil word tot samewerking, is dit noodsaaklik dat hy hom sal distansieer van enige optrede wat die beginselgrondslag van Nasionalisme in gevaar stel, omdat die handhawing van die beginsel van Nasionalisme, die onderskeiding is van ware en valse Afrikanerleiers.

Vyande van die Afrikaner

Dat daar vyande van die Afrikaner is kan nie betwis word nie. Dat daar nog altyd verraaiers, hensoppers en joiners was en nog is, sal weer bewys word. Die AVP het nie nodig om vyande te soek nie. Die hele wêreld was nog altyd teen die Afrikaner en sy beleid van afsonderlike ontwikkeling met genoeg bondgenote vanuit ons eie Afrikaner geledere. Die vraag wat elke Afrikaner homself behoort te vra, is waarom word ‘n waardestelsel van reg en geregtigheid versondig terwyl die oordonderende bewys van voorspoed en vooruitgang die tasbare en sigbare resultaat daarvan was? In teenstelling daarmee die onwaardige stelsel met sy bewys van totale verval en rassewrywing wat aan ons opgedwing word, waarom dít ondersteun of probeer regverdig?

Gevaar vir ons en voordeel vir die vyand

Die gevaar vir ons en die voordeel vir ons vyande is egter juis die praksasies van strategieë en metodes met die kastige “behoud” van beginsel wat ons volk telkens dieper in die moeras van integrasie ingesuig het. Mense wat ander partye en organisasies se “oplossings” vir die verkryging van ons vryheid, binne ons volkslewe kom propageer en verdedig en die weerstand daarteen as verdagmakery afkam, maak géén positiewe bydrae op die pad na ons vryheid nie en bedreig bloot die eensgesindheid in ons volk.

Die Internasionale politieke arena

Kyk na die internasionale arena en sien hoe nasionalisme soos ‘n tsunamiese golf besig is om deur volke en nasies te spoel en die klem terug te plaas waar dit in die Skepping bedoel is om te wees. Die argumente dat die koms, die kruisiging en opstanding van ons Verlosser Jesus Christus die skeppingsorde van God kom verander het, gaan nie op nie! Die bedoeling was van meet af aan nie dat die handhawing van die eie, haat en nyd en veragting tussen die verskeidenheId sou bewerkstellig nie, maar wel om te verhoed dat saamvoeging in getalle die mens se waan van ‘n wêreldorde waarin die mens God se plek wil inneem, aan bande te lê soos by die toring van Babel.

Die opkoms van Nasionalisme en die ywer vir onafhanklikheid om oor hulleself te kan regeer volgens hulle eie aard en behoefte, in hulle eie taal en grondgebied, word in Spanje vandag deur die Kataloniërs bewys as die jongste verwikkeling in Europa. Saamgelees met Angela Merkel van Duitsland, Brexit in Brittanje, Somalië, die Oekraïne en feitlik oral oor, is die skrif aan die muur vir die aanhangers van al die ander “ismes” waaronder hulle al hulle onheiligheid bedryf ten koste van die vrede wat kwansuis hulle oogmerk is!

Bly by dit wat julle geleer het omdat julle weet van wie julle dit geleer het! Kyk na die Bybelse profesieë en oorweeg   dan die wêreld waarin ons leef en u verantwoordelikheid daarin, want dit is waar die kinders van ons Hemelse Vader se heil te vinde is!

Hierdie foto is geneem op 31 Mei 1961 op Kerkplein om 12:00, oomblikke nadat Suid-Afrika formeel 'n Republiek geword het.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie