1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712041

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AS DE KLERK ‘N DAMASKUS ERVARING GEHAD HET, WAT HET DIE RES VAN SY KABINETSLEDE LAAT SWIG?

F.W. de Klerk se NobelprysOp sterkte van verkiesings waarin kandidate ‘n bepaalde beleid verteenwoordig het, is hulle deur die meerderheid van die Afrikanervolk in hulle kiesafdelings verkies om die belange van die Afrikanervolk in die parlement volgens die riglyne van daardie beleid te handhaaf en so die NP in 1948 aan bewind gebring

Die res van die Afrikanervolk , (die minderheid)en ander blankes wat nie met daardie beleid saamgestem het nie, was hoofsaaklik saamgetrek, aanvanklik in die Suid Afrikaanse Party (SAP), daarna in die Verenigde Party (VP) en die reeks liberale faksies wat daarna ontstaan het tot die DA van vandag.

Terwyl die afwykende Afrikaners deurgaans voorgegee het om die Afrikanervolk se belange te verteenwoordig, is die eienaardige werklikheid dat hulle almal vandag die vyande van die Afrikanervolk se belange bevoordeel!

Die vraag wat die AVP vra is wat het hulle van mening laat verander? Ons volk is verdeeld en hardloop in allerhande politieke rigtings agter mense aan wat self die pad van nasionalisme heeltemal byster is.

Die Stem van Suid Afrika

Was hulle oneerlik toe hulle die volkslied hartlik saamgesing het, toe hulle Nasionaleparty funksies bygewoon en verkiesings help veg het? Het hulle bloot agter die meerderheid aangeloop terwille van die status of aansien en dalk ander voordele wat hulle daarin raakgesien het, of was hulle ingestel op lojaliteit?

Die AVP het nog altyd geglo aan die Afrikanervolk se opregtheid, eerlikheid en Godgebondenheid. Ons het nog altyd die verdeeldheid toegeskryf aan misleiding, die misbruik van ingebore goedgelowigheid waarvan die oorspprong setel in Godvresende, betroubare en eerlike Afrikanerleiers wat juis omrede van daardie eienskappe verkies is.

Dit het tyd geword dat die “jong turke” wat skynbaar goed opgelei is om te sê wat hulle weet mense graag wil hoor, maar dan die teenoorgestelde te doen. Spreekwoordelike wolwe in skaapsklere! ‘n Oneerlike onverdedigbare veragtelike skelmbenadering wat ‘n ander eindbestemming in gedagte het as wat vir die volk voorgegee word en wat teer op vrees wat deur die de Klerks en genote geskep is.

As die pad wat hulle vir die Afrikanervolk in gedagte het reg is, waarom dit op onderduimse manier probeer bereik en die volk so probeer saamsleep? Is die liberale politici dan soveel slimmer as die res van ons volk dat die volk eerder mislei moet word omdat hulle nie die voordele wat die “nuwe” bestemming vir hulle inhou sal kan begryp nie?

Is jou saak reg as jy mense moet mislei om hulle ondersteuning te verkry? Die NP se afwyking na die sluipmoord op dr. Verwoerd, waaroor daar nog meer vrae as antwoorde is, het juis hierdie pad van misleiding gevolg waarin die meerderheid van die Afrikanervolk lojaal gevolg het. Namate daar nugterheid kom oor die toestand wat daardeur geskep is, is daar steeds organisasies wat voorgee om in die Afrikanervolk se belang op te tree terwyl hulle besig is om ons vyande te bevoordeel!

Waarom word daar steeds op hierdie veragtelike wyse met ons volk se toekoms gedobbel? Watter voordeel is daar vir die dobbelaars, of is hulle bloot onnosele pionne wat self wolf in skaapsklereaan die neus gelei word? Durf ‘n volk sy toekoms aan hulle oor te laat om met leuens en misleiding na die slagpale gelei te word?

Lees gerus weer hierdie twee artikels van Mike Smith en keer terug na die Afrikaner se pad van nasionalisme! Ons heil lê by ons hemelse Vader wat ook ons voorgeslag gelei het en wat grootliks deur ons volk versaak is. Laat ons weer as ‘n volk wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort, bymekaarkom.

Geen rasvermenging of aanvaarding van ongelowiges se grondwette en sedelike en morele waardes van dekadensie hou enige voordeel vir ons volk in nie! Hierdie land ís ons land en is deur God aan ons toevertrou. Kom in verset teen alles wat ongeregtig is in u en in ons volkslewe! Selfs as dit in u kerk voorkom moet u dit of teëgaan of die kerk verlaat! Nie ophou om God ons hemelse Vader te dien en veral gehoorsaam te wees nie, maar volgens die riglyne uit sy Woord te lewe.

As u leiers het, roep hulle tot orde of verlaat hulle leierskap! Eenheid in ongeregtigheid hou geen voordeel in nie. Om ons erfdeel weg te gee hetsy uit vrees, ditsy vir ‘n pot lensiesop, het gevolge wat soos in die geval van die NP se misleiding, geen voordeel inhou nie! Om nou vir Zuma of die ANC of wie anders as ons afvalligheid van God en sy gebod te blammeer is nie goed genoeg nie en val ver kort van die werklikheid. Quo Vadis Afrikaner?

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie