1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707384

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

Abba, Vader!

BybelRom. 8:1-17

Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. Want julle het nie ontvang n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! (:14&15).

Daar is in ons milieu seker weinig oortredings wat so opgeblaas word as die sogenaamde oortreding van diskriminasie. My woordeboek definieer diskrimineer as volg: Met onderskeid behandel. Dit is daarom geen wonder dat die ware Christelike geloof in ons samelewing aktief beveg word nie. Dit is dan n geloof wat diskrimineer omdat dit onderskeid tref tussen gelowiges en ongelowiges.

 

Dit is net vreeslik interessant dat dit as diskriminasie beskou word wanneer n skool op n Christelike grondslag wil funksioneer en ander gelowe uitsluit. Maar wanneer Hans Pietersen dit onomwonde stel dat hy sal jag maak op skole met n Christelike etos, word dit nie as diskriminasie beskou nie. Alhoewel hierdie Christelike skole met onderskeid behandel word om hul as teiken te stel, is dit nie diskriminasie nie?

Dit is nie alleen in skole waar hierdie onderskeid aktief beveg word nie, maar op feitlik elke liewe lewensterrein. Alhoewel ons stryd teen die bose nie onlangs eers 'n aanvang geneem het nie, het dit weliswaar in intensiteit toegeneem nadat die leiers van ons Afrikanervolk ook besluit het om die onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges te ignoreer en ongelowiges ingenooi het om op regeringsvlak in besluitneming en wetgewing deel te neem. n Grondwet wat uitsluitlik op Christelike waardes geskoei was moes ruimte maak vir n grondwet wat kwansuis nie-diskriminerend sou wees. Tewens het menige leraars en kerke hieraan help meewerk deur die loutere onsin te verkondig dat alle mense gelyk is en dat God nie onderskei nie. Jesus het volgens hierdie nie-diskriminerende tipe teologie mos vir almal op aarde gesterf. En dit is n infame leuen. Hy het uitsluitlik gesterf vir diegene wie Hom as hul Verlosser aangeneem het. ...Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie. (:9).

Wanneer ons egter Jesus Christus as ons Verlosser en Saligmaker leer ken en waarlik aanvaar het, sal Hy deur Sy Gees in ons harte kom woon. Hy verwag dan van ons om onderskeie van die wêreld met sy vleeslike gesindheid te leef sodat ons vir Hom sal leef. Hierdie opdrag kan soms uitdagend wees en ons kan menigmaal op hierdie lewensweg baie eensaam voel. Dit is dan wanneer ons na God moet vra en na Hom as ons hemelse Vader moet soek. Hy is nie alleen n God wat ons eer en aanbidding vra nie. Hy is nie n God wat aan ons n stel reëls, wette of verordeninge gegee het wat vir enige mens onmoontlik is om na te kom nie, maar n Vader wat ons deur Sy Woord leer dit wat vir ons heilsaam is.

Ons sal deur Sy Woord en Gees nie alleen leer wat vir ons lewe hier op aarde heilsaam is nie, maar ook wat vir ons geestelike lewe opbouend is. Ons sal God se vaderhart leer ken die Vader wat selfs Sy geliefde Seun se lewe nie gespaar het nie sodat ons gered kan word!

Ons sal leer dat Sy Vaderhart na ons uitgaan en die beste vir ons wil hê. Hy wil as ons Vader vir ons raad gee. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees. (Ps. 32:8). Hy is ons Vader wat ons troos. Ek is dit wat julle troos!... (Jes. 51:12). GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking,... (2 Kor. 1:3&4). Hy is ons Vader wat ons versorg. “Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.” (Matt. 6:31&32). Hy is ons Vader wat Hom tot ons sal wend wanneer ons eensaam voel. “Pe. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig.” (Ps. 25:16). Hy is ons Vader wat ons diep en innig liefhet. “Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.” (1 Joh. 4:9).

Ek en u behoort uit liefde aan ons Vader in eerbied teenoor Hom te leef deur onsself van die wêreld te onderskei soos wat Hy van ons verwag. En wanneer die wêreld ons daarvoor haat, moet ons onthou dat die wêreld Christus ook voor ons gehaat het. Ons lewens en aardse besittings kan dalk hier benede bedreig word, maar ons erfenis by ons Vader is ‘n ewige tuiste waarna ons kan uitsien – in die heilige teenwoordigheid van ons onbegryplike, ewige, Abba, Vader!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie