1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711977

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

MENSLIKHEID: WAT IS DIE NORME?

menslikheidIn ‘n artikel wat Phephelaphi Dube, Regsbeampte van die Sentrum vir Grondwetlike Regte geskryf het oor wat die rooimiere moet weet in hulle uitsetting van moedswillige plakkers, is dit belangrik om te kyk na waar die oorwig van menslikheid se klem geplaas word.

Volgens die regsbepalings afgelei uit die onderhandeldegrondwet is dit duidelik dat wat voor die aanslag op die grondwet van 1961 reg was, nou verkeerd is. Dit het geleidelik begin met die 1983 grondwet en volledig beslag gekry met die grondwet wat met die ANC deur die de Klerk onderhandelaars bereik is.

In die proses van onwettige besetting van eiendom, is die wet aan die oortreder se kant ten koste van die eienaar van die eiendom. Dit is byvoorbeeld onwettig om moedswillige plakkers van jou grond aft e sit, veral as dit in die winter is, want die bloedjies kan dalk verkluim.

Die onreg en ontwrigting wat gewoonlik met groot koste vir die eienaar gepaard gaan, om nie eers te praat van die potensiële gevaar van besering, geweld en selfs die dood van die teiken van die besetters, is nie ter sake nie.

 

In die geval in Meyerton waar brandstigting en beskadiging van eiendom op groot skaal deur “ontevrede” protesteerders, sowat ‘n duisend van hulle, nie deur die polisie beheer kon word nie, word die rooimiere gevra om te kom help! Hulle is egter nie beskerm deur die wet as iemand beseer of gedood word nie.

Dat daar betoog mag word betwis die AVP nie. Wat onaanvaarbaar is, is dat onskuldige mense daardeur benadeel moet word sonder vergoeding, sonder beskerming en selfs sonder die reg van selfbeskerming wat blootstelling aan arrestasie, aanhouding, vernedering en selfs mishandeling, verkragting en dalk die dood in ‘n polisiesel tot gevolg kan hê!

Wát ‘n toonbeeld, van de Klerk en kie se “demokratiese” Nuwe Suid Afrika waaroor hy in ‘n onlangse beeldradio onderhoud onomwonde verklaar het dat as hy weer moes kies, hy al die “groot besluite” wat hy geneem het, weer sou neem!

Die AVP wil wéér sê, dat die konkussie ongeluk waarna de Klerk in dié onderhoud verwys het, bepaald omvangryk indien nie onomkeerbaar destruktief in gevolg was nie. Die ou mense het geleer dat dit net is wanneer jou vel so dik is dat jy nie met ‘n kielpik daardeur kan kap nie, dat jy die nadelige uitwerking van jou uitlatings en optrede op jou medemens nie kan raaksien nie!

In die politiek is verwering van die breinselle gewoonlik sigbaar in die afwyking van beginsel wat kulmineer in ontkenning van wat sigbaar om jou aangaan. In Suid Afrika het dit ná die sluipmoord op dr. Verwoerd, epidemies in die kabinet en daarbuite toegeneem. Dit is duidelik hoogs aansteeklik in ‘n bandelose, grenslose, beginsellose  en veral 'n Godlose  dampkring.

Ongetwyfeld het dit ook ‘n uitwerking op die gebalanseerde en redelike toepassing van menslikheid.

ARTIKEL: MENSLIKHEID IN DIE UITSETTINGSPROSES: WAT DIE ‘ROOIMIERE’ MOET WEET

menslikheid 2Johannesburg se Hillbrow, ‘n woonbuurt in die stad, is die tuiste van verskeie vervalle geboue, wat baie van diegene wat ‘n laer inkomste verdien, huisves. Red Ant Security and Eviction Services (die Rooimiere, wat so bekend staan danksy hul rooi oorpakke en helms), het dit nodig geag om inwoners uit een van hierdie geboue te sit, klaarblyklik op versoek van die gebou se eienaar. Dit ten spyte daarvan dat dit winter in die Hoëveld is, met temperature wat snags onder vriespunt is.

Nuusagentskappe wat vroeg die oggend opgedaag het het berig dat die Rooimiere persoonlike besittings uit vensters gooi, terwyl hulle die eienaars daarvan verhoed is om hul karige besittings op te eis. Berigte op televisie het later die ongelukkige families op sypaadjies gewys, onseker van hul onmiddellike toekoms. Dit het sedertdien aan die lig gekom dat die eienaar van die gebou uitsettingsverrigtinge teen al die inwoners van die gebou begin het, maar dat die howe nog nie ‘n finale bevel in hierdie verband uitgereik het nie.

Die Grondwet beskerm eiendom in artikels 25 en 26, terwyl dit ook bepaal dat niemand uit hul woning gesit mag word sonder ‘n hofbevel nie. Die Konstitusionele Hof het in Port Elizabeth Municipality v Various Occupiers riglyne uiteengesit vir die uitlegging van artikel 25, waarin sommige teenstrydige regte gebalanseer moet word. Volgens die hof moet die begin- en eindpunt van die analise van artikel 25 wees “om die waardes van menswaardigheid, gelykheid en vryheid te bevestig”. In die konteks van beide “die beskerming van bestaande private eiendom, sowel as om die belange van die publiek te dien...moet ‘n proporsionele balans tussen hierdie twee funksies getref word”. In dieselfde saak het die Hof beklemtoon dat die Prevention of Illegal Eviction from and Unlawful Occupation Act (PIE Act) ten doel het om “…mededingende belange op ‘n beginselvaste wyse te balanseer en om die grondwetlike visie te bevorder van ‘n samelewing wat gebaseer is op goeie buurmanskap en ‘n gedeelde gevoel van omgee”. Die Hof het in City of Johannesburg Metropolitan Municipality v Blue Moonlight Properties verklaar dat wanneer oorweeg word of ‘n uitsetting regverdig en billik sal wees, ‘n hof die verpligtinge van die munisipaliteit in ‘n saak moet oorweeg. Selfs waar ‘n derde party wat ‘n private eienaar is - soos wat hier die geval is - moet ‘n munisipaliteit redelik onder die omstandighede optree.

‘n Hof kan slegs ‘n uitsettingsbevel toestaan nadat al die tersaaklike omstandighede oorweeg is, wat die hof verplig om ondersoek in te stel na die omstandighede van die inwoners. Die Grondwetlike Hof het ook benadruk dat die partye in die uitsettingsproses betekenisvolle skakeling voor die uitsettingsverrigtinge moes gehad het. Dit beteken dat daar voor ‘n uitsetting pogings moes gewees het om die dispuut op te los op so ‘n wyse dat die eienaar se belange steeds beskerm sal word sonder dat uitsetting nodig is. Die skakeling het ook ten doel om te verseker dat die staat oor tydelike alternatiewe behuising beskik. Die bemiddelingspogings moet op individuele en huishoudelike vlak geskied, asook op kollektiewe en gemeenskapsvlak. Hierdie skakeling behoort van ‘n proaktiewe en eerlike aard te wees, ten einde gemeenskaplike aanvaarbare oplossings te vind.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie