1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711830

Besoekers aanlyn

Ons het 12 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONS BEHOORT VOLGENS SY VOORBEELD TE WANDEL

1 Johannes 2:3-17

Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook te wandel soos Hy gewandel het. (:6).

BybelDie vleeswording van Jesus Christus was nie alleen om vir ons sondes te sterf nie. Hy het ook vir ons die voorbeeld van n onberispelike lewenswandel gestel.

Nadat Jesus Christus die smaad van ons sonde gedra het en ter wille van ons ongeregtighede gesterf het en ook die dood oorwin het, het Hy na die Vader opgevaar. Hy het egter net voor Sy Hemelvaart aan Sy dissipels die opdrag gegee om die evangelie aan die wêreld te verkondig. Sy opdrag was dat Sy dissipels ook van ander mense volgelinge van Hom moet maak. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, . . . (Matt. 28:19).

 

Ons almal ken die bekende spreekwoord wat lui Woorde wek, maar voorbeelde trek. Dit is moontlik om iemand d.m.v. woorde te oortuig, maar dit is makliker om iemand d.m.v. optrede of voorbeeld te oortuig. Die meeste mense is geneig om veel eerder te maak soos wat hulle sien. Ander is weer geneig om te doen soos wat aan hulle gesê word. Dink maar hoedat n eens Godvresende volk oor die laaste drie of vier dekades gewend geraak het aan die weë van die heidene wat hulle rondom hulle sien. En dit ten spyte van die talle wekroepe tot besinning en bekering en waarskuwings teen afvalligheid.

Ons, as kinders van die Here, het die verantwoordelikheid om n lewenswandel na te volg volgens die voorbeeld wat Hy aan ons gestel het. Wanneer ek in gehoorsaamheid en in diepe ootmoed voor Hom leef, sal Hy ook vir ander mense deur my lewenswandel sigbaar word. Ek sal dus op hierdie manier vir Hom n getuie wees. En wanneer ander mense die Here as n lewende werklikheid deur my lewenswandel ervaar, sal hulle ook veel meer ontvanklik wees vir die getuienis rakende Hom wat uit my mond sal kom.

Dit is maklik om ons liefde vir God met die lippe te bely, maar die getuienis van ons dade stem nie altyd met hierdie belydenis van ons lippe ooreen nie. Ons dink aan Petrus wat in Matt. 26:33 en 35 sy getrouheid aan Jesus met die mond bely het. Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom: Al sal almal ook aanstoot aan U neem, ek sal nooit aanstoot neem nie.  Petrus sê vir Hom: Al moes ek ook saam met U sterwe, ek sal U nooit verloën nie! ... Toe dit daarop aankom en Petrus aan Jesus getrou moes bly volgens wat hyself gesê het, het hy egter gestruikel. Toe begin hy homself te verwens en te sweer: Ek ken die man nie. (Matt. 26:74).

Ons moet egter nie te vinnig die vinger na Petrus wys nie. Tree elkeen van ons nie ook nog te dikwels op so n wyse op dat ek Jesus deur my optrede verloën nie? Is daar nie maar nog al te veel geleenthede waar my eie eer en begeertes swaarder weeg as my gehoorsaamheid aan Sy Woord nie?

Alhoewel dit goed is dat die Woord ook deur ons mond verkondig word, moet ons onthou dat dit uiteindelik nie woorde is wat omstandighede verander nie, maar wél ons optrede. Jesus het nie alleen vir almal kom vertel dat God Hom gestuur het om die dood namens ons tegemoet te gaan nie, maar Hy het ook hierdie opdrag ten uitvoer gebring.

Mag ek en u op ons lewensweg vorentoe nie alleen aan die wêreld die evangelie met ons lippe verkondig nie, maar ook aan die wêreld rondom ons n lewende getuienis daarvan lewer. Hierdie getuienis deur ons lewenswandel volgens die voorbeeld van Christus Jesus. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees. (Joh. 15:8).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie