1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711843

Besoekers aanlyn

Ons het 22 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

OPSOEK NA ANTWOORDE EN GELUK

BybelPrediker 2:1-26

EK het in my hart gesê: Nou ja, ek sal jou met vreugde op die proef stel; geniet dan die goeie! Maar kyk, ook dit was tevergeefs.

(:1).  Elke mens wil tog graag gelukkig wees. Dit is natuurlik nie verkeerd nie. Die fout wat baie mense maak is egter om na antwoorde en geluk op die verkeerde plekke te gaan soek. Mense kyk graag na ander se lewens en maak dan afleidings oor wat hulle dink dit is wat ander mense gelukkig maak. Hulle poog dan baie hard om ander mense se lewens na te boots ten einde dit te bereik wat hulle in ander mense se lewens sien met die gedagte dat hulleself dan ook gelukkig sal wees. Daar gekom en menigmaal steeds ongelukkig, word hierdie soektog na geluk voortgesit.

Ons deel dan ook in die gelese gedeelte die Prediker se strewe na geluk terwyl ons ook lees hoedat hy na die sin van die lewe soek. En dit was nie alleen die Prediker wat hierdie lewensreis onderneem het nie. Hierdie reis word vandag steeds deur baie mense meegemaak. Ons sien soveel mense wat na geluk soek in die najaag van onversadigbare rykdom. Diesulkes verkeer onder die indruk dat jy gelukkig sal wees wanneer jy genoeg rykdom besit. Die Prediker bevestig egter vir ons dat dit allermins die geval is. Ek het vir my ook silwer en goud versamel, en n eiendom van konings en provinsies; ek het vir my sangers en sangeresse verskaf en die genoeëns van die mensekinders: lieflinge in menigte. En alles wat my oë begeer het, het ek hulle nie ontsê nie; my hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie, want my hart het hom verheug vanweë al my moeitevolle arbeid, en dit was my deel van al my moeitevolle arbeid. Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het en kyk, dit was alles tevergeefs en n gejaag na wind, en daar was geen voordeel onder die son nie. (:8,10&11).

Daar is dan ook diegene wat hul geluk in sukses en prestasie raaksien. Hulle is deurgaans in n oordrewe ywer vasgevang om hulself deur hul prestasies te laat geld. En die volgende persoon probeer weer sy geluk deur middel van ander mense verwesenlik alewig opsoek na daardie spesiale persoon wat hom dalk gelukkig sal maak. n Ander persoon sien weer uit na n spesifieke gebeurtenis soos om te gradueer of om uit sy ouerhuis te trek en onafhanklik en selfstandig te raak omdat hy daarin die gedagte van geluk raaksien.

Ons leer in die Nuwe Testament ook van n seun wat sy eie idee van geluk gekoester het en na sy vader gegaan het om sy erfporsie voortydig te ontvang. Hy was vir n wyle op sy reis na wat hy as geluk beskou het terwyl dit eindelik n dwaalweg na selfvernietiging was. Na deeglike besinning het die besef van sy dwaling tot hom deurgedring. Hy het teruggekeer na sy vaderhuis en wat het hy daar gevind vreugde en ware geluk! ...En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Maar die vader sê vir sy diensknegte: Bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. (Lukas 15:20,22&23).

Net so kom die Prediker ook in die laaste hoofstuk van hierdie boek tot die volgende slotsom: Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense. (Pred. 12:13). Wanneer ons dit lees saam met die wyse raadgewing in Ps. 37:4 besef ons opnuut waar die bron van ware en volkome geluk gevind kan word. en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

Maak opnuut seker dat u Hom as die Gewer van alle goeie gawes dank vir daardie gawes in u lewe wat aan u groot vreugde verskaf eerder as om in dwaasheid u geluk in daardie gawes te gaan soek.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie