1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711868

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

SONDAE IS SLEGS OM GOD TE DIEN

Jan Krooneman in de tuinSGP FAKSIEVOORSITTER MNR. JAN KROONEMAN: "ONS SAL DIE SONDAGSRUS BLY HANDHAAF".

 

In die munisipaliteit Elburg geleë in die Nederlandse provinsie Gelderland, is die winkeliers op God se dag nie oopgesluit nie. Hulle voel dat besighede wat daardie dag oop is geen seën kan verwag nie.

Daar dreig om veranderinge in te kom. As daar in 2018 in die stad munisipale verkiesings gehou word, wil die links-liberale van Demokrate 66 'n poging waag om die Sondag 'n gewone dag te maak. Ons sal die faksie voorsitter van die Staatkundige Gereformeerde Party afdeling Elburg mnr. Krooneman vrae stel oor hierdie ontwikkeling.


"Meneer Krooneman zou u vooraleer we met ons vraaggesprek beginnen iets over u zelf kunnen vertellen?"

"Ik ben 54 jaar geleden geboren en later ook opgegroeid in Doornspijk, één van de kernen van Elburg. Ook 't Harde, Oostendorp en Hoge Enk behoren daartoe. Ik ben getrouwd, mijn vrouw en ik hebben samen 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Ik ben werkzaam bij Paresto, de cateringorganisatie binnen Defensie. Ik behoor tot de Hersteld Hervormde gemeente van Doornspijk. Mijn hobby's zijn lezen en hardlopen".

sgp fractie
"Hoelang maakt u al deel uit van de SGP fractie?"

"Dat is 13 jaar"

"UIt hoeveel leden bestaat deze en wat zijn hun functies?"

"Onze fractie bestaat uit drie leden te weten: Jan Beens 42 jaar (Maatschappelijke Ontwikkeling)  Hij neemt 5 juli a.s. afscheid van de gemeenteraad, want hij is door het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten toegelaten tot de studie Theologie aan de universiteit gelegen aan de Boezemsingel te Rotterdam. Ir.Jan Willem Valk 33 jaar hoopt hem dan op te volgen. 

Voorts Arjan Klein 39 jaar (Ruimtelijke Ontwikkeling) en ondergetekende Jan Krooneman 54 jaar (Algemeen Bestuur) en tevens fractievoorzitter".

"Is het juist dat de winkeliers van Elburg op zondagen hun deuren gesloten willen houden?"

"Voor een gedeelte is dit juist. De enquêteresultaten zijn enigszins vervuild doordat ook horeca-ondernemers hebben meegedaan. Deze mogen zondags al open zijn, omdat hier een landelijke convenant voor is".

"Is dit uit principe en wellicht ook omdat zij van mening zijn dat er geen zegen op die dag rust als ze hun winkels opendoen?"

"Ten dele maar ook uit praktisch oogpunt. Zondags moeten ook kleine ondernemers duur personeel inzetten, terwijl er veel kijkers zijn, maar te weinig kopers. Uit concurrentieoverwegingen zouden ze dan open moeten, terwijl het nauwelijks iets oplevert".

 

"We noemden al in de inleiding dat de huidige situatie dreigt te veranderen als er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden in Elburg. Hoe concreet is deze dreiging?"

 

"Die is pas dreigend als onze coalitie (ChristenUnie, Algemeen Belang, Staatkundig Gereformeerde Partij en Elburg Beleid) de meerderheid in de raad zouden verliezen.
Ik acht dit niet waarschijnlijk, maar je weet het natuurlijk nooit zeker".

"In Zeist was er in 2014 een supermarkt die besloot op zondagen open te gaan. Een predikant vertelde ons dat veel gelovigen aldaar, die supermarkt vanaf die tijd meden en elders hun boodschappen gingen doen. Is een soortgelijk scenario in uw gemeente ook denkbaar?"

 

"Dat is zeker niet ondenkbeeldig. Onze achterban zal het deze mensen niet in dank afnemen als ze dit zouden doen".


"Is het u bekend waarom D66 dit zo nodig wil. Zien ze er bijvoorbeeld voordelen in?"

 

"Niet alleen D66, maar vooral de VVD maakt zich sterk voor het openbreken van de plaatselijke regelgeving op dit gebied. Ze zullen die openstelling dus als een voordeel zien".

"Zijn er fracties die het voornemen van deze partij steunen en zo ja. welke politieke partijen zijn dat dan?"


"VVD, D66. PvdA staat er redelijk genuanceerd in. De rest heeft niet zo'n behoefte aan commotie op dit punt".

"Het lijkt welhaast een landelijke trend om de zondagsrust waar dat enigszins mogelijk is te verstoren. Hoe duidt u deze ontwikkeling?"


"Dit is te wijten aan de steeds maar verdergaande secularisering van Nederland. Ik heb het in dit verband informeel tegen de oppositie wel eens gehad over 'liberale dwangmethoden".

"Denkt u dat deze ontheiliging van Gods dag nog te keren is?"

"Landelijk niet. Alleen als er een wederkeer naar God en zijn geboden gaat komen, zal dit gaan kenteren. Plaatselijk hebben we echter gelukkig nog een meerderheid. (13 van de 19 zetels)


"U bent voor de derde keer aangewezen als lijsttrekker van de SGP-kandidatenlijst in de gemeente Elburg. Denkt u dat de verkiezingen van 2018 gunstig zullen uitvallen voor uw partij?"

 

"Alleen als de zegen van de Heere hier op gaat rusten. Ik heb er overigens op dit ogenblik alle vertrouwen in dat wij onze 3 zetels mogen behouden".

"In veel grote steden zoals Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Tilburg is er nagenoeg geen verschil meer tussen de zondag en een gewone doordeweekse dag. Iemand die moest werken vertelde ons dat mensen al heel vroeg ongeduldig staan te wachten totdat de supermarkt zijn deuren opent. Daarna stormen ze naar binnen. Kortom het  is er op de zogenoemde Koopzondagen chaotisch en druk. Zou dit gegeven ook geen pleidooi kunnen zijn om die dag alleen God te eren?"

"Hierop kan ik met een volmondig ja antwoorden. De ontheiliging van Gods heilige dag brengt niet veel goeds en dat is inderdaad te merken in met name de grote steden".

"We danken u vriendelijk dat u ons te woord wilde staan en wensen de rijke zegen van de Heere op uw belangrijke werk".

"Dat is geheel wederzijds".

                        

Kyk ook asb by:


https://elburg.sgp.nl/


https://www.youtube.com/watch?v=t0E8KZqheuY&sns=em

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie