1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707510

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

TURKE EN MAROKKANE RAND VROULIKE BESOEKERS AAN

willie dillePVV RAADSLID MEV. WILLIE DILLE: "PARTY VIR DIE ARBEID WIL GLO DAT HEEL EUROPA 'N GROOT ZUIDERPARK SWEMBAD WORD".

Die Haagse faksie van die Party vir die Vryheid het aan die wethouer vrae gestel ivm. wantoestande in die Zuiderparkbad. Sedert die opening in 2000 was daar al baie probleme wat deur swart Turke en Marokkane (ouderdom 8-15 jaar) veroorsaak is. Hierdie vuilgoed word deur die polisie aangekeer maar dikwels al gou weer vrygelaat omdat die klagtes nie ernstig genoeg bevind is nie. Jarenlank is die stad Den Haag gedomineer deur die sosialiste van die Party vir die Arbeid en is die klagtes in die doofpot gestop. In 2014 het die PVV met drie setels in die raad gekom en hulle is baie bekommerd oor wat nou gebeur.

"Mevrouw Dille, Uw fractie heeft onlangs vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van een brief die anoniem werd verstuurd, en waarin een medewerkster beschrijft dat zij onzedelijk betast is en mishandeld omdat zij niet op de avances van moslims wilde ingaan. Werd deze brief als schokkend ervaren door de andere politieke partijen en zo ja hoe werd hierop gereageerd?"

 

"De brief werd ook door de CU/SGP fractie als schokkend ervaren. De overgrote meerderheid echter bagatelliseerde de inhoud ervan en twijfelde zelfs aan de geschetste feiten. De fractie van de Islam Democraten maakte het helemaal bont en draaide de zaak om. Ze hebben zelfs een meldpunt geopend waar moslims zich kunnen melden die door het personeel gediscrimineerd worden . Ze vroegen zich ook hardop af of de badmeesters wel een moslim zouden redden.  Collega Elias van Hees heeft over de situatie een debat aangevraagd".

"Is die medewerkster als enigste naar buiten gekomen met haar relaas of zijn er nog meer gevallen van aanranding en bedreiging?"

"Er was een anoniem verstuurde brief van meerdere ex-medewerkers. Ook hebben een aantal bezoekers van het zwembad zich gemeld bij de media. Dat het anoniem verstuurd is kan ik begrijpen. Men is bang voor de daders en voor de gevolgen voor hun familie, zoals bedreigingen".

"Bent u tevreden met de beantwoording van de vragen?"

"Nee zeker niet. De beantwoording was zoals verwacht. Er waren kleine incidentjes, niets aan de hand en we gaan vrolijk verder. De verantwoordelijke wethouder Dhr. Baldewsingh van de PvdA, koos in feite partij voor de daders en niet voor de slachtoffers...schandalig!"

"U zegt dat PvdA wethouder Baldewsingh een en ander bagatelliseert en zelfs afdoet als klinkklare nonsens. Wat zou de reden kunnen zijn dat hij dit afzwakt?"

"Ja inderdaad hij doet dit af als nonsens. De reden is dat hij met zijn partij, de PvdA, verantwoordelijk is voor de massale instroom van mensen uit moslimlanden die weigeren onze normen en waarden over te nemen. Daarbij is hij HET gezicht van de totaal mislukte integratie in Den Haag".

"Hij zou hier toch al van geweten moeten hebben want in 2006 werd hij door de socialisten gekozen als wethouder. De problemen waren immers toen al sedert 2000 een feit. Zou je kunnen spreken van een doofpotcultuur?"

 

"De zittende elite neemt nooit verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun falende immigratie- en integratiebeleid. De gewone autochtone Haagse burger is daarbij de klos".

"Blijkbaar kwamen er niet eerder signalen naar buiten dat het zo grondig mis was in dat zwembad. Hoe kwam u er achter?"

"Door de reeds genoemde anoniem verzonden brief van een aantal ex-medewerkers. Daarin werd gesproken over terreur en wangedrag door Turkse en Marokkaanse jongeren richting vrouwelijk bezoekers. Dit werd mogelijk gemaakt door een wegkijkend management".


"Wij schreven reeds in de inleiding dat de socialisten jarenlang heer en meester waren in Den Haag. Denkt u dat de PvdA fractie van deze wantoestanden op de hoogte was?"

"Misschien niet direct, maar ze hadden kunnen weten dat de Islam en normen en waarden niet verenigbaar zijn met alle gevolgen van dien".

"Sedert de opening is er al sprake van intimidatie, diefstal en aanrandingen. Degenen die toen in de leeftijd 8-15 jaar waren zijn dus nu volwassen. Hebben de neefjes dit ontoelaatbare gedrag als het ware afgekeken van hun grote broers en ooms?"

"Inderdaad, het is een voortvloeisel van een achterlijke ideologie, de islam, waarbij vrouwen niets zijn en waarbij geweld tegen vrouwen en anders denkende gelegitimeerd is".

"In de volksmond werd het zwembad al schertsend  'Islamabad' genoemd. Is het nu zo dat alleen niet-Nederlanders gebruik maken van iets wat feitelijk bedoeld was voor iedere Hagenaar?"

"Er gaan wel autochtone burgers heen, alleen wel steeds minder, zoals begrijpelijk is wanneer meer dan de helft van de stad van allochtone afkomst is".

"We begrepen dat deze overlastgevers gebruik mogen maken van een zogenoemde Ooievaarspas en daardoor voor een appel en een ei kunnen zwemmen. Hoe komen zij aan zo'n pas. Deze is toch in het leven geroepen om de minder bedeelden tegemoet te komen wat betreft sport en spel?"

"Zo'n pas is voor iedereen met een minimum inkomen. Aangezien mensen met een niet westerse achtergrond dikwijls een uitkering hebben, hebben zij ook recht op zo'n Ooievaarspas".

"Zijn er maatregelen af te dwingen bij de zwembaddirectie om deze onverkwikkelijke zaken voorgoed te laten ophouden?"

"Er is de mogelijkheid tot een zwembad verbod, maar als de problemen ontkend worden zal dat niet snel gebeuren".


"Hebben we hier te maken met de zogenoemde 'kleine Jihad' cq het je zodanig misdragen in het land waar je je bevind dat mensen de wanhoop nabij zijn?"

"Ja, zeker wat de PVV betreft. We moeten hier dan ook keihard tegen optreden; aanpassen of   wegwezen!"

"We willen u wederom dank zeggen voor dit interessante gesprek en wensen u heel veel wijsheid en inzicht toe bij uw belangrijke werk"

"Heel graag gedaan en ik wens u hetzelfde toe"

 

Op dinsdag 26 april heeft reeds genoemde wethouder met onmiddellijke ingang vergaande maatregelen genomen om de aanrandingen en vernielingen te doen stoppen.Zo komt er een identiteitscontrole voor personen van 14 jaar en ouder en is er toezicht door beveiligingsbeambten. Bij ongepast gedrag zal terstond de politie worden gewaarschuwd. In het zwembad zelf komen regels te hangen waar iedereen zich aan heeft te houden.Het blijkt maar weer dat protest indienen tegen dit on-Nederlandse gedrag zin heeft.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie