1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711863

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

PROPAGANDA: DIE INVLOED WAT DIT HET OP MENINGSVORMING.

CM van den HeeverElke koerant, elke nuusberig, elke politieke uitspraak en feitlik elke beeldsending het huidig iets te sê oor Jakob Zuma, oor die rommelstatus en die dreigende ekonomiese verval. Is daar ‘n ewewig in alles wat ons hoor, of lê die gewig daarvan swaar aan eenkant?

Dit was C.M.van den Heever wat reeds in 1941 in keurige Afrikaans die rol wat propaganda in die mens se lewe speel kom belig het. Die mens se gebrek aan bewustheid van die “diepe, byna onnaspeurbare wortels van die propaganda”, maak ons ook onbewus van die invloed wat dit het op ons kultuur en karaktervorming, omdat ons elke dag daaraan blootgestel is.

Van den Heever stel dit só: “As ons in die oggend opstaan en gaan skeer, dan gebruik ons ‘n bepaalde soort skeermes en skeerseep wat ons onder die invloed van propaganda advertensie gekoop het.

Daarna eet ons by die ontbyt grofbrood in plaas van fynbrood, omdat op ons invloed uitgeoefen is om te glo dat dit gesonder is. Ons eet ‘n bepaalde soort botter en kaas en marmelade, en ons slaan ons koerant oop en met ons oë drink ons propaganda in sy fynste en mees beoefende vorm in. Ons lees dié koerant al jare lank en die houding wat daarin verteenwoordig word oor buitelandse aangeleenthede, oor nasionale dinge, oor moraal en godsdiens is dag vir dag druppelsgewyse vir ons ingegee, met die gevolg dat ons reageer presies soos die koerant dit wil hê.

Ons hele reageerlewe is beïnvloed en alhoewel ons ons mag verbeel dat ons ‘n “eie mening” daarop nahou, is daar in die meeste gevalle geen sprake van nie, want ons het geen beheer oor die waarheid van die nuusbronne waaruit ons elke dag drink nie. Wat ons elke dag assimileer, word later so deel van ons wese dat ons in gesprekke ewe ernstig en nadruklik dinge verkondig as ons eie bevindings, wat ons maar net uit die beïnvloedingswêreld van diekoerant oorgeneem het. Hoe kan ons nog ewe nadruklik praat van ‘n “eie smaak” as ons hele reaksie net die resultaat is van sorgvuldige propaganda?” Aldus C M van den Heever>

Klaarblyklik is eie oortuiging dus maar ‘n rariteit. Die AVP merk dit veral in die politiek op waar liberale propaganda, geskoei op die Humanisme, ‘n dodelike greep verkry het op die Afrikaner se ervaringsveldwaaruit sy lewens-en-wêreldbeskouing gevorm en gevestig was. ‘n Lewensuitkyk geskool uit die Woord van God wat toegepas is op die ongeskrewe wetmatigheid van verskeidenheid en geskeidenheid, dermate ge-erodeer deur kerk en staat wat vir internasionale propaganda ontvanklik was. Die resultaat daarvan, in die praktyk van vandag ge-openbaar, is die liberale toepassing van diégene wat nou "politiekslim" uit "goeie" navorsing en studie hulle "eie" ontledings gemaak het van wat die beste beleid vir Suid Afrika sou wees! Na alles egter steeds volgens die gees van die tyd, deur fyn idilliese (gelees diaboliese) propaganda voorgeskryf en opgedis as noodsaaklik soos grofbrood bo fynbrood!

Die AVP sê: Die fout lê nie by Zuma of die ANC nie! Hulle presteer volgens hulle aard en vermoë! Die fout setel in die Afrikaners wat in die beïnvloeding van die propaganda, nie instaat was om te onderskei tussen reg en verkeerd nie. Wat gelei is om vir hulle eie ondergang te kies toe hulle die bewese sukses van beginselbesluite, geneem uit die ervaringsveld van ons voorgeslagte se leiers, versaak het vir dit wat deur propaganda as ‘n beter opsie voorgehou is, ten spyte van bewys van die onvermydelike nadele daarvan!

Daar is géén heil vir die Afrikaner en sy vryheidstrewe in die vervanging van Zuma nie! Petisielyste in dier voege is ‘n mors van kosbare tyd! Daar is dusver géén voordeel verkry uit enige van die politieke “slimmes” se “beter” aksies van ontvlugting na volkstaatjies of in pogings om binne die bestel die Nuwe Suid Afrika te probeer aan die gang hou nie!

Daar word dan nou juis buite die bestel gepoog om Zuma uit die beheer te dwing! Die destydse HNP,voor 2008, en die AVP daarna se oproepe tot leidelike verset word as onhaalbaar afgemaak wat ‘n uiters negatiewe invloed het op ons volk se saamhorigheid en onderlinge ondersteuning.

Die volkstaatfopspeen was en is nou nog die grootste verdelende faktor in ons volk se welwese. Dit ondersteun onvermydelik ook die saamwerkers, saampraters, oorgeërs en verraaiers se openlike aanvaarding van die Kommuniste, Terroriste en swart meelopers se aanspraak op Suid Afrika. Behalwe dat hulle deur hulle optrede en uitsprake ook nog erkenning verleen aan die swartes se propaganda dat ons die land van hulle gesteel het, beklad hulle dienooreenkomstig die Blanke Afrikanervolk se wettige eienaarskap van Suid Afrika. Hierdie soort propaganda ondermyn, in teenstelling met die persepsie wat hulle skep dat hulle in belang van die Afrikanervolk optree, ons volk se legitieme besitreg op Suid Afrika.

Kyk mooi na dit wat besig is om in die DA te gebeur sodat nasionale nugterheid ons weer bymekaar kan bring in verset teen die onreg teen ons volk. Bygesê, dat die onreg tenregte op ons volk aangelê is omdat soos die ou Israelvolk, ons volk afvallig geword het en as ‘n volk die HERE dien met ons lippe maar nie met ons harte nie! Keer terug na jou God! Keer terug na jou land en keer terug na jouself!

Bid vir ‘n gees van onderskeiding in die propaganda wat op ons aangelê word, ook uit en veral, eie geledere waar die dwaling reeds so diep gewortel is dat gewone gesprek huidig daar nie hond haaraf maak nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie