1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869129

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE WAARDE VAN DIE SKILLE OP DIE OË VAN ZILLE

Zille se DA beleid van integrasie.jpg 2Dit is bloot ‘n ongeskrewe wetmatigheid dat niemand so blind is as hy (of sy) wat nie wíl sien nie. In die geval van Zille word die naakte waarheid van rasverskil en die latente onheil wat daarin verskuil lê, “onverwags” op haar uitgestort!

Ek sê onverwags omdat Zille se verwronge politieke begrip geen ruimte laat vir rasionele en logiese be-oordeling van wat sigbaar en hoorbaar besig is om in Suid Afrika te gebeur nie. Uit die gesigspunt van ‘n redelike mens het sy mos absoluut niks verkeerds kwytgeraak nie! Dit is egter die “redelikheid” van die swart ras wat nou aan die orde kom.

 

Om die waarheid te sê is dit mos onbetwisbaar waar dat kolonialisme nie net negatief was nie. Dat daarmee saam ontwikkeling, beskawing, beskerming, wet en orde, ens. gekom het. Dit was A.T. Culwick in ‘n beskrywing van hoe Suid Afrika voor 1652 gelyk het, wat Helen Zille se stelling bevestig toe hy geskryf het:

“This was a land without a wheel, a lamp, a match to light a fire,

without a book, a pencil or a pen, without a blanket. None could make

a button, or a buttonhole to fasten his skins about him in the wind.

Superstition, pestilence and famine stalked the land and ruled men`s

lives. War raiding were unending. Life was very cheap.

Who changed it? Who brought peace and progress, education and the

modern arts of healing, the written word and computation, commerce,

coinage, banking, credit, transport, towns and cities, ships and

harbours, power, intensive agriculture, enough to eat? Who brought law

and order, security of life and property, respect for other tribes and

races?

Those who brought a thousand benefits must themselves maintain and guard

them. NONE OTHER CAN!!!!!!!!” Te oordeel aan die huidige toestand van verval, was Culwick se oordeel suiwer in teenstelling met dié van Zille en haar bondgenote wat nou ín hulle “politieke korrekte” nie-rassigheid slae kry en nog gaan kry!

 

As Zille nie die onverdraagsaamheid van die swart ras teenoor sy blanke weldoener uit moedswillig wou erken nie, sal sy dit sekerlik darem nou begryp? Die waarde van die die DA en Zille se liberale kortsigtigheid mag dalk ook vir ander blanke politieke agtergeblewenes, wie se ore en oë horende doof en siende blind gepreek is, nou stadigaan die skille laat afval! Vir die blankes wat dink dat hulle kan bydra om hierdie rasgemengde "democracy" te laat slaag, wag daar 'n verrassing. Nie eens die kreet van: "I'm English, I'm English,was al beproef sonder sukses!

Dit was wyle mnr. Jaap Marais wat voorspel het dat die blankes in hierdie land in die toekoms bymekaar gedwing gaan word, of hulle bymekaar wil wees of nie! Die motivering daarvoor is duidelik sigbaar in die al swarter wordende DA!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie