1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711947

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

TE KRITIES OOR TRUMP ?

Donald TrumpVOORMALIGE VLAAMS BELANG SENATOR MNR. VAN WALLEGHEM: "NUWE PRESIDENT VERDUUR BAIE KRITIEK DOG DIT IS NIE VERDIENSTELIK NIE".

"NET DIE POLITIEK KORREKTES PROTESTEER TEEN AMERIKAANSE PRESIDENT".

Geagte lesers. In hierdie vierde vraaggesprek met dié senator sal ons hom vrae vra oor sy siening ten opsigte van President Trump se beleid.

"Meneer van Walleghem. De nieuwe president schijnt bij de Gutmenschen niet erg geliefd te zijn. Waarom zou hij zoveel kritiek oogsten?"

"Och, daar zijn volgens mij meerdere redenen voor. Om te beginnen hadden ze dat zeker niet verwacht. Politici, media en establishment begonnen hun eigen verhaaltjes, wensen en vervalste peilingen - Donald Trump kan en zal de verkiezingen tegen Hillary Clinton niet winnen - zelf voor waarheid te nemen. Ze hebben die nederlaag nog niet verteerd. Bovendien moest datzelfde politiekcorrecte clubje afscheid nemen van hun grote afgod, Obama, de tweede Mandela, de man van de Nobelprijs voor de Vrede (sic). De man had alles om te behagen: hij was links, multicultureel en zwart.

Roeland van WalleghemBetogingen tegen de kandidatuur van Trump - gefinancierd door de Hongaars-Joodse marxist Soros - haalden evenmin iets uit, wat ook weer voor de nodige frustraties en chagrijnigheid zorgde. In hun ogen is Donald Trump bovendien een onbetrouwbaar politicus, want als president doet hij precies wat hij als kandidaat beloofde. Te gek voor woorden, maar zo zit dat volkje in elkaar".

"Zien deze politiek correcten soms dat hun einde nabij is om het zo maar uit te drukken?"

"Het einde van ‘een’ wereld is in zicht, maar tevens de geboorte van een nieuwe”, zo wist Marine Le Pen tijdens een toespraak in het Duitse Koblenz te vertellen. Wel daar zit veel in vervat. De voorzitster van het Franse Front National was in Koblenz om de Alternative Für Deutschland van Frauke Petry in de Eurorechtse fractie op te nemen. Wie had ooit gedacht dat het Duitse volk, dat nog gebukt gaatonder  het verleden, zich tegen de waanzinnige vreemdelingenpolitiek van Angela Merkel zou verzetten. Dat zijn allemaal tekenen aan de wand.

Het heeft zeer lang geduurd vooraleer de geesten van de Europese kiezers begonnen te rijpen, maar thans zien we toch dat er iets beweegt, meer dan iets placht ik te zeggen. De aanslagen in Parijs, Brussel, Zaventem, Nice en Berlijn hebben daar natuurlijk aan bijgedragen. Het volk komt in het verzet tegen open-grenzen-politiek en de multikul, de haring braadt niet meer.

Als men ziet hoe de Juncker’sen en de Tusk’en zich weren als duivels in een wijwatervat, dan weten we dat het volk op de goede weg is. De vetbetaalde parasieten moesten de Brexit, het referendum Matteo Renzi en de verkiezing van Trump - waar ze geen zier mee te maken hebben - met lede ogen aanschouwen. Men kan er gif op innemen dat Juncker zich meerdere flessen Cognac liet aanrukken, op onze kosten uiteraard.

"Kunt u in uw eigen woorden zeggen hoe u over president Trump denkt?"

"Ik moet eerlijk toegeven dat het Amerika van de vorige decennia mij maar matig kon boeien, integendeel zelfs. Met uitzondering van president Reagan (en misschien ook wel Nixon) waren het toch allemaal systeemfiguren, die het land hebben geleid. Al die heren dragen een verpletterende verantwoordelijkheid voor het vele onheil in de wereld. Denken we alleen maar aan de toestanden in Irak, Libië, enz. Zo weet men (maar men verzwijgt het) dat de VS verschillende terroristen financierde en opleidde om het regime van Bashar Assad omver te werpen. Het conflict in Syrië heeft veel te maken met een pijplijn die vanuit Jemen door het land diende getrokken te worden, wat Assad weigerde. In feite heeft de VS geen enkel conflict tot een goed einde weten te brengen.

Bij de eerste verschijning van Donald Trump kon men al zien dat men over ander vlees in de kuip beschikte. Gedaan met besluitloosheid. Vanaf dag 1 nam hij al verregaande maatregelen.

Het is ook schitterend dat Trump al liet uitschemeren dat hij de internationale organisaties, zoals de VN, de NAVO en tutti quanti wil doorlichten. Met Trump is het recht voor de raap. Klinkt het niet, dan botst het. Dat is wat we nodig hadden. Wanneer hij zegt dat hij IS gaat vernietigen, dan doet hij dat. Geen gejammer en geklaag met niets betekenende resoluties maar wel acties die het volk ten goede komen. Met andere woorden, ik heb het volste vertrouwen inde man".

"Vooral de maatregelen om mensen uit zeven islamitische landen voor een paar maanden te weren doet veel stof opwaaien. Wat vind u hiervan?"

"Hadden ze dat in Europa ook maar gedaan, we hadden wellicht al die aanslagen, moorden en verkrachtingen niet meegemaakt. Trouwens, de VS is een soevereine staat. In het internationaal recht is soevereiniteit zeer belangrijk, zo niet het belangrijkste. Het gaat over het respect voor elkaars grenzen en het recht om binnen de grenzen van een nationale staat gezag uit te oefenen, zonder daarvoor verantwoording tegen andere mogendheden te moeten afleggen. Wat Obama bovendien niet lukte en wat geen enkele EU-potentaat lukte, krijgt Donald Trump wel voor mekaar. Saoedi-Arabië gaat na een telefoontje van de nieuwe Amerikaanse president ‘safe zones’ voor Syrische vluchtelingen in Syrië en Jemen organiseren. Zo willen ze vermijden dat IS-terroristen naar het Westen komen. Dat verklaart meteen waarom Trump het Arabische land niet op de lijst heeft gezet van islamitische landen die een inreisverbod krijgen voor de Verenigde Staten. Trouwens, in het verleden werden al andere bevolkingsgroepen de toegang tot de VS ontzegd. En toen was er van Trump nog geen sprake".

"Zou dat verscherpte immigratiebeleid ook zijn weerslag kunnen hebben op Europese landen. We bedoelen dan meer bepaald. Zouden sommige landen zoals Hongarije deze maatregelen overnemen?"

"Ze (de EU en consorten) zullen de eerste maanden wel wat terughoudender zijn wat ongecontroleerde migratie betreft. Dit jaar zijn er belangrijke verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De Commissie zal die verkiezingen met argusogen volgen, wees daar maar zeker van want hun riant postje hangt er immers van af. Nooit eerder waren de kansen zo groot dat een nationalistisch kandidaat het in Nederland of Frankrijk zou kunnen halen. De kans is ook groot dat onze zusterpartij, AFD in Duitsland, voor het eerst deel zal uitmaken van de Bundestag".

"Is het nu zo dat sedert het aantreden van de nieuwe president definitief een andere wind is gaan waaien in Amerika?"

"Het is meer dan duidelijk dat het aantreden van Trump zijn sporen zal nalaten, in de VS, in het Midden-Oosten en in Europa. Tegen Hongarije of Polen kunnen ze nog een grote mond opzetten, tegen de VS ligt dat moeilijk. Zijn hardere houding is een zege voor de wereld. Vrede bekomt men alleen door weerbaarheid. Tonen wie de baas is, ‘la peur du gendarme’, zeggen de Fransen. Het is duidelijk dat een nieuwe politieke lente zich aanbiedt. Het politiekcorrecte clubje en de leugenpers zullen een ander liedje moeten zingen indien ze willen blijven bestaan. Hopelijk overkomt Trump niets en kan hij gedurende 8 jaar zijn werk afmaken".

"President Trump benadrukte tijdens zijn inauguratietoespraak 'America First' Wat kan er toch op tegen zijn om op de eerste plaats voor het eigen volk op te komen?"

"Er is niets mis met ‘eigen volk’ eerst, integendeel. Wij, van het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang), trokken jaren met die slogan door Vlaanderen. We werden daarvoor verguisd en verketterd. Het is nochtans de normaalste zaak van de wereld dat men liever zijn eigen kinderen ziet, dan de kinderen van de buurman, of men zou over een ziekelijke aandoening moeten beschikken. Dat doortrekken naar streek, regio of land, is een gezond principe dat alleen linkse wereldverbeteraars kan afschrikken. En wanneer dat clubje ons aanvalt, dan weten we dat we op de goede weg blijven".


"Meneer Trump is begonnen met het bouwen van een muur tussen Amerika en Mexico om zo grensoverschrijding van illegale immigranten tegen te houden. Is dit in uw ogen terecht?"

"De werken voor deze ‘fameuze’ muur werden reeds onder Obama aangevat. Het is de normaalste zaak dat een land illegale migranten van zijn grondgebied wil weren. Men wil het ook afdoen als zou het uitsluitend over Mexicaanse migranten gaan wat fout is. Vele vreemdelingen uit omringende Latijns-Amerikaanse landen zouden via Mexico de VS willen bereiken".

"Kan de nieuwe president als voorbeeld dienen voor hoe wij het moslimprobleem in onze landen moeten aanpakken?

"Daarvoor, zo vrees ik, moeten we nog eerst verlost geraken van de politiekcorrecte kliek die in onze Europese landen het mooi weer maken. Maar het kan allemaal snel veranderen. Zoals ik eerder al aanhaalde zijn er binnenkort meerdere belangrijke verkiezingen in onze omringende landen. Het is zeker niet uitgesloten dat daar verrassingen uit de bus komen. En wie zegt dat Wilders in Nederland - de peilingen zijn meer dan gunstig - niet voor dé verrassing zorgt. Of waarom niet Marine Le Pen in Frankrijk? Laat ons hopen".

"Meneer van Walleghem. Op dinsdag 31 januari heeft de leider van de Britse UKIP Nigel Farage in navolging van president Trump opgeroepen om moslims te weren. Zou dit een aanzet kunnen zijn om de islamisering wereldwijd een pas op de plaats te laten maken?"

"De Britten zijn in elk geval al verlost van dat EU-gedrocht, waardoor ze een onafhankelijkere koers kunnen varen. Men ziet trouwens al toenadering tussen Theresa May en Donald Trump. Het UK zal een trouwe bondgenoot van de VS worden, dat is duidelijk. Daar zijn uiteraard commerciële belangen mee gemoeid, maar andere afspraken zullen ook wel aan de orde zijn. Er moeten uiteraard ook politieke keuzes gemaakt worden. Misschien is in dat kader de islam een halt toeroepen ook aan de orde".

"We danken u wederom voor dit inzichtgevende vraaggesprek".

"Heel graag gedaan".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie