1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707450

Besoekers aanlyn

Ons het 37 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE HERE HET OOK HIERDIE JAAR GEMAAK

Ps. 118:1-29

Bybel“Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.”

Die dag wat God geskape het waarop Jesus Christus in die vlees as mens gebore is, is sekerlik een van die grootste dae in die geskiedenis waaroor daar gejuig kan word en waaroor ons ons kan verbly. Ons Leidsman het in die vlees na ons neergedaal om ons met God die Vader te versoen. Hy het gekom om vir ons deur Sy Gees ‘n ewige Herder en Leidsman te word.

Dit is egter belangrik dat ons daaraan herrinner word dat elke nuwe dag wat geskape word ook ‘n dag is wat deur die Here vir ons gemaak is. Hy skenk aan elkeen van ons wat die voorreg het om die lig van ‘n nuwe dag te aanskou daardie dag heeltemal gratis. Tog is daar mense wat sê dat niks in die lewe verniet is nie? Dit is waarom dit uiters raadsaam is om jou dag met Hom te begin om te verseker dat jy elke liewe dag die meeste van hierdie geskenk maak.

Ek lees die afgelope week ‘n rubriek in een van die dagblaaie. Ek sit verslae en lees hoedat die skrywer van daardie rubriek die jaar 2016 as’t ware vervloek. Die skrywer kan nie genoeg uitbrei oor hoe sleg die afgelope jaar was en hoe bly hy is dat dit verby is nie. Hy kan nie wag om hierdie “bokker” vaarwel te roep nie. Dit is daar waar ek na die skrywer se woorde kyk met ‘n erbarming in my binneste en wonder of hy dan nie ‘n God ken wat hom in die afgelope jaar bygestaan en getroos het nie? Wanneer ‘n mens daardie rubriek lees, blyk dit in elk geval nie die geval te wees nie.

Dit is amper vir my komies hoedat sommige hulself werklik kan oortuig dat die omslaan van ‘n kalenderblaaitjie al hul probleme en sorge van die afgelope jaar sal laat verdwyn. Dit is so asof hulle ‘n nuwe mens sal wees met die ingaan van die nuwejaar - of so blyk die hoop ten minste te wees. Ek wonder hoeveel nuwejare diesulkes al beleef het om elke jaar dieselfde ontnugtering te kry?

Ek sê nie vir een oomblik dat dit verkeerd is om die verlede in oënskou te neem nie. Inteendeel, ek dink dit sal goed wees indien mense dit dalk meer as net eenmaal per jaar sou doen. Dit sou tot ons almal se voordeel wees as mense dalk elke aand sou stilraak om oor net ‘n dag se bedrywighede te besin en dit aan die Woord se vereistes te toets. Die vraag is egter wat mense doen met hierdie inligting voortspruitend uit hierdie ondersoek van die verlede. Wat sal dit help as ‘n persoon besef dat hy foute gemaak het en maar net wens om daarvan te vergeet en daarom reikhalsend uitsien na ‘n nuwe jaar waarin die verlede wel op ‘n kalender sal agterbly, maar nie in jou gedagtes, hart en siel nie.

Dit beteken egter nie dat u al hierdie foute en sorge die nuwejaar moet insleep nie. Inteendeel, dit is nie eers nodig om te wag vir die volgende nuwejaar om aan te breek alvorens jy van hierdie foute, probleme en sorge ontslae raak nie. Jesus Christus het mens geword om ware gelowiges vry te maak van bande van ongeregtigheid en ook om ons te help om probleme en stryd in die lewe te bowe te kom. Wat meer is, is dat Sy kinders by Hom nooit ontydig is nie. Selfs wanneer ek in die middel van die nag op my bed na die slaap soek, maar my sorge my daarvan weerhou, is dit die perfekte tyd om tot Hom te nader.

Ek het daarom vrymoedigheid om elke gelowige vandag te verseker dat ons ook die jaar 2017 met vrymoedigheid kan tegemoetgaan. Dit is belangrik dat ons egter die jaar 2016 nie met veragting moet agterlaat nie, maar die goeie daaruit in dankbaarheid met ons moet saamneem. Dit is net so dat ons ons foute en dit wat ons gedoen het wat voor God verwerplik is nie die nuwejaar sal binnedra nie, maar dit voor die voete van Jesus Christus sal bely en dit daar sal laat. Hy wat ons opregte bede om vergifnis sal aanhoor en ons sondes van ons sal verwyder baie verder as wat die afgelope jaar van ons af is. Hy sal dit ewig uitdelg sodat ons met vrymoedigheid, dankbaarheid en vreugde die geskenk van elke nuwe dag met ‘n rein hart, in ootmoedigheid en met dankbaarheid kan aangryp. “Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.   Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.” (Ps. 103:8-12).

My raad aan u is dan vanoggend eenvoudig – moenie vrees vir wat die nuwejaar vir u sal inhou nie, want u hoef die toekoms nie alleen tegemoet te gaan nie. Laat Sy Woord in die nuwejaar vir u die leiding in die lewe bied en luister noukeurig na Sy stem en u sal so seker as wat Hy weer op die wolke sal kom nie in die nuwejaar verdwaald raak nie. “U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.” (Ps. 119:105).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie