1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707538

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

JULLE MOET GLO!

BybelMarkus 11:12-26

“Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle moet geloof in God hê.” (:22).

Dit is nie alleen die jeug nie, maar die samelewing van vandag wat uiters verward is. Die satan is natuurlik baie lief vir chaos en verwarring aangesien dit hartseer en ellende veroorsaak. Die ware en lewende God darenteen is weer ‘n God van orde en bestendigheid.

Wanneer ons mooi oplet in die samelewing rondom ons sien ons hoedat mense van die een “waarheid” na die volgende “waarheid”soek en hulle weet nie wat om nou eintlik te glo nie. Hierdie een sê dat die sabbat eintlik op Saterdag moet wees en nie op Sondag nie. Daardie een sê dat God nie na my sal luister as ek Hom nie op Sy “regte naam”, nl. Yahweh, noem nie. Hierdie een sê weer dat ek Lucifer aanbid wanneer my verwysing na my Skepper nie breedvoerig genoeg is om Hom te onderskei van die god van die vrymesselary wat ook as die groot argitek bekend staan nie. Dit terwyl ek nie eers geweet het van hierdie godheid voordat hierdie beskuldiging na my geslinger is nie – laat staan nog hierdie onbekende god aanbid het.

Ek sê nie vir een oomblik dat ons as Christene en kinders van God nie moet besig wees om die Skrif te ondersoek en voortdurend na God se volmakte wil te vra nie. Wat ek wel sê is dat ons versigtig moet wees na waar ons na Sy wil gaan rondsoek.

Ek sien die gevaar van Christene wat buite die Skrif na antwoorde in ‘n verwarde wêreld begin soek en dan op die verkeerde antwoorde afkom. Dit veroorsaak dat mense na die opinies en gevolgtrekkings van ander mense begin gryp en dit boonop begin aanhang asof die Woord van God nie voldoende is tot ons geestelike heil nie. “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (2 Tim. 3:16-17).

Is die soeke na God buite Sy Woord nie ‘n gevaarteken van ‘n geloof wat werk nodig het nie? Glo u dan nie volkome in die Woord nie? Is u nie oortuig dat die Evangelie van Verlossing ook vir u bedoel is en dat ware geloof in Jesus Christus genoegsaam is vir u redding nie?

Die mens maak menigmaal die fout om self te probeer besluit hoe hy God kan behaag. Dit is ‘n afgryslike sonde, want daardeur matig jy jouself die reg aan om jou eie persepsie van God te skep en self te besluit hoe jy Hom sal dien eerder as om te vra na wat Hom welgevallig is. Dit is presies wat die eerste koning van Israel, Saul, gedoen het en dit het tot gevolg gehad dat hy as koning deur God verwerp is. God het Sy afgryse hierin baie duidelik gestel. “Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.” (1 Sam. 15:22).

Wanneer ek buite die Woord van God na God begin soek, moet ek versigtig wees dat ek nie ‘n ander God as die God van die Bybel begin aanhang nie. As ek buite die Woord van God na ‘n god begin soek, is ek dalk eerder besig om na my eie idee van God te soek as om in waarheid na Hom te vra!

Die Woord stel dit vir ons onomwonde in Hebreërs 11:6 dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder om te glo. “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.”

Ons lees van soveel mense in die Woord wat na Jesus gegaan het om met hul probleme gehelp te word. Sonder uitsondering moes hierdie mense weet dat hulle alleenlik genade voor God sal vind as hulle waarlik glo. Daar was nie allerhande ander voorskrifte wat eers nagekom moes word nie, maar ware geloof in God was wél ‘n vereiste. So kon Jesus bv. weinig kragtige dade in Násaret doen, omdat die geloof by hierdie mense ontbreek het. “En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie.” (Matt. 13:58).

Daar is ‘n hemelsbreë verskil tussen ‘n godsdienstige mens en ‘n gelowige mens. Daar is derduisende godsdienstige mense op aarde, maar net ‘n handjievol ware gelowiges. Godsdienstige mense fabriseer hul eie waarheid en hang dit aan terwyl gelowiges die Woord van God as waarheid aanvaar en onwrikbaar daaraan glo en vashou. Hierdie gelowiges moet altyd onthou dat ons nie sal leef deur oormatige kennis en oneindige soeke na die waarheid nie of selfs te deur ons goeie werk nie, maar dat ons uit die geloof sal lewe. “Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.” (Rom. 1:17).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie