1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707355

Besoekers aanlyn

Ons het 8 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

MAAR SY EIENDOM HET HOM NIE GEKEN NIE

Joh. 3:1-21

Bybel“En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.” (:19-20).

Hoe tragies is dit nie? Die Skepper van die heelal openbaar Homself aan die wêreld, maar tog herken die wêreld Hom nie. God het Homself deur Sy Eniggebore Seun, Jesus Christus, aan die mensdom geopenbaar. “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.” (Joh. 1:1-4). Omdat Sy openbaring nie aan die mense van die tyd se verwagtinge voldoen het nie, het hulle Hom egter nie herken of erken nie. Jesus kom na Sy Skepping, wat deur Sy Hande berei is, en ons sou verwag dat Hy die hoogste agting en eer sou geniet vir die grootheid van Sy Skepping, maar Hy word eerder met agterdog, veragting en die dood aan ‘n vloekhout hier op aarde begroet.

Jesus kom bemoei Homself hier op aarde met die mensdom. Hy het met soveel mense in aanraking gekom wat geplaag was deur bose geeste, hartseer en siektes van allerhande aard. Die een na die ander reik Hy Sy liefdevolle Hand na diegene uit, maar laat hulle ook van Hom weggaan met die vermaning om heen te gaan en nie meer te sondig nie. Daar is diegene wat daarvan hou om die woorde van vers 16 van ons gelese gedeelte uit perspektief aan te haal as ‘n manier om hul sondige gewete te sus. “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Hierdie woorde word dan verkeerdelik aangebied op ‘n manier wat dit laat oorkom asof Jesus vir alle mense gesterf het en dat die straf vir alle sonde nou gedra is wat beteken dat elkeen kan maak en breek soos wat hy wil, want daar is geen vrees vir straf meer oor nie. Wanneer ons die moeite doen om ‘n bietjie verder te lees in die gelese gedeelte, sal ons sien dat daar diegene is wat nie na die Lig wil kom nie, juis omdat hulle nie oor hul verkeerde dade bestraf wil word nie. “Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.” (:20).

Ons lees in Joh. 1:29 van Johannes se getuienis. “...Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” Ons lees nie dat Jesus die sonde kom regverdig of dat Hy dit kom goedpraat het nie, maar dat Hy dit kom wegneem het. Dit beteken tog dat die sonde moet weggaan, dat dit moet verdwyn, m.a.w. dat die sondaar sy sondige lewenswyse sal laat staan. Dit is Jesus wat vir Nikodémus onderrig aangaande die wedergeboorte om vir hom te leer dat ‘n mens wat die koninkryk van God wil sien, noodwendig sy sondige mens (lewenswyse) sal afsterwe om te herrys in ‘n nuwe lewe saam met Jesus Christus. Dit beteken dat ek my eie wil sal onderwerp aan God se Wil en gesag, want as ek dit nie doen nie sal ek die sondige strewe, wat in die mens te voorskyn gekom het met die sondeval, aanhou nastreef.

Ons word verder geleer dat diegene wat God liefhet, hul liefde vir Hom openbaar deur hul werke. Diegene wat Hom waarlik liefhet, onderhou Sy gebooie uit nederige eerbied en liefde. “Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal My Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.” (Joh. 14:21). Diegene wie Hom nie liefhet nie, gee nie om om die sonde te doen nie. Dit is diegene wat nie omgee daarvoor dat hulle God se pragtige Skepping skend deur hul sondige werke nie en ook geen begeerte toon om hierdie verkeerde werke te laat staan nie. Dit is hierdie mense wat eerder die werk van die satan doen, m.a.w. om vernietiging aan God se werk aan te rig, eerder as om die werke van die bose te bestraf en te bestry.

Net soos wat Nikodémus, wat ‘n leraar van Israel was, in die aand na Jesus gegaan het omdat hy moontlik skaam was, is daar vandag baie mense wat in die kerkbanke sit en ‘n lewe van godsdienstige vertoon voorhou, maar hul lewens getuig van mense wat nie na die Lig gaan nie omdat hulle nie hul bose werke wil laat bestraf nie. Dit laat meer begrip waarom sommige kerkmense so uiters driftig, opstandig en vyandig optree wanneer hulle oor die vingers getik word tydens ‘n erediens of dalk tereggewys word. . .

Moenie aanhou om op die weg van sonde te loop wat u swaar gebuk laat gaan onder die las van sonde nie. Moenie God se insettinge verag en u vir Sy Lig verberg nie, maar stel u lewe eerder met vrymoedigheid vir Hom oop sodat Sy oorweldigende Lig die verkeerde in u lewe kan uitwys. Dit is nie nodig vir u om hierdie sonde te verberg of te koester en in die proses soveel skade aan u eie en ander se lewens aan te rig nie, want daar is Een wat al hierdie oortredinge ewig kan uitdelg en vernietig – Dáár is die Lam van God wat ook u sonde wil wegneem!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie