1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707484

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

6 SEPTEMBER 1966... ‘n POLITIEKE RUKWIND IN SUID-AFRIKA! 4

Rommelstatus‘n POLITIEKE LES EN PROFETIESE WAARSKUWING

‘n Ongelooflike les aan etiek en staatsmanskap, waarskynlik onge-ewenaard in die wêreld se politieke geskiedenis wat uit die hart van ‘n hoogsbeskaafde maar nederige Afrikaner staatman aan die Britse Eerste Minister bedien is, maar nie sonder gevolg nie! Dr. Verwoerd se politieke insig in belang van sy eie volk, maar ook en veral sy vêrsig in terme van wêreldpolitiek was profeties toe hy Macmillan daarop gewys het dat, “Ons matig ons dit nooit aan om die toepassing van ander beleidsrigtings in die gebiede waarvoor u verantwoordelik is te kritiseer nie, maar wanneer ons by ‘n geleentheid soos die huidige, waar ons heeltemal openhartig is, krities daarna kyk, sien ons, anders as u, dat daardie beleidsrigting groot gevare kan inhou. Juis die doel wat u beoog, kan deur hulle verydel word.” Dit word vandag in September van 2016, vyftig jaar na die beplande sluipmoord op dr. Verwoerd, deur die fisiese geskiedenis wat ons in Suid Afrika, en Europa en elders beleef, met akklamasie bevestig! Die Britte se eksperimente waarna Macmillan in sy toespraak verwys het wat: “ the balance will come down in favor of freedom and order and justice? “, tot gevolg sou hê, was misplaas en lê freedom en order en justice oral waar hulle wanstaltige beleid toegepas is, aan skerwe ten koste van beskawing, menselewens, normes en waardes en helaas ook die Christelike geloof!

DIE WIND BEGIN WAAI

Op 21 Januarie1960 is dr. Verwoerd se aankondiging oor republiekwording in die Transvaler aangehaal. Die blanke bevolking sou geleentheid kry om sonder kommer oor lojaliteit aan ‘n politieke party, vry en opreg oor sy toekoms in ‘n referendum te kan stem. Die referendum sal totaal buite die politieke arena staan. “‘n Blote meerderheid van die blanke kiesers se stemme sal bepalend wees, al is dit ‘n meerderheid van slegs een stem”, het dr. Verwoerd gesê .

Dr. Solly JacobsonIn South African History on Liné: According to Dr Solly Jacobson, a member of the Communist Party of South Africa(CPSA) and a close friend of Joe Slovo, who began treating Pratt after 1958. Pratt had an attack every ten days. He received electric shock therapy and also went to the United States of America (USA) for treatment. -

9 April 1960 in ‘n openingstoespraak in Milnerpark in Johannesburg van die Unieskou, sê dr. Verwoerd: “Ons sal ons nie laat doodmaak nie, ons sal geeneen se slagoffer word nie. Ons sal veg vir ons bestaan en ons sal bly lewe!” Oomblikke nadat hy gaan sit het word hy met twee skote wat hom in die kop tref neergevel.

EERSTE AANSLAG OP DR. VERWOERD

Die sluipmoordenaar, David Beresford Pratt, 51 jaar oud en boer van die omgewing van Johannesburg, was nie alleen nie en ook nie versteurd in hierdie aanslag waaraan dr. Verwoerd merkwaardig ontkom het nie. Hy het sonder ernstige komplikasies herstel en het die Republiek op 31 Mei 1961 kon beleef waarvoor hy hom met soveel toewyding beywer het. Die ideaal van elke nasionalistiese Afrikanerleier voor hom, van President Paul Kruger af tot Advokaat Hans Strydom voor hom, is uiteindelik onder sy leiding verwesentlik!

The Cape Times reported ‘we have it on sound authority’ that the attack on Verwoerd was ‘the act of an irresponsible individual, not an organized plot’(Cape Times, 11 April 1960).On the front page, it published a statement by the Deputy Commissioner of Police in the Western Cape, Colonel Terreblanche, that ‘the attack on the Prime Minister was not an organised one: it was purely an isolated attack by an individual - Hierdie berig verskyn slegs twee dae na die aanslag op dr. Verwoerd! Die mees logiese vraag wat ontstaan is, wat is hier aan die gang? ‘n Aanslag op die eerste minister en binne twee dae is die ondersoek afgehandel??

DIE TWEEDE AANSLAG

In die boek “ERA VAN VERWOERD” bladsye 200 tot 205 verskyn betekenisvolle inligting van vrae wat in Kaapstad 3 dae voor die sluipmoord, en in Engeland se Evening Standard op 6 September ‘n berig wat verwys na vrae op 2 September oor die moord op dr Verwoerd. Getuienis oor hierdie gruweldaad wat eenvoudig deur Vorster se eenman kommissie deur die vingers gesien is maar wat duidelik bewys dat daar ‘n berekende komplot was en dat dit Internasionaal beplan was, laat geen twyfel nie. ‘n Beter beligting van die aanslag op dr. Verwoerd en daardeur op die Afrikanervolk as hierdie beredeneerde en gedetailleerde boek van mnr. Jaap Marais, bestaan nie en kan nouliks op verbeter word.

In die finale aanslag op 6 September 1966 waarin dr. Verwoerd dood is, was dit John Vorster die destydse minister van Justisie wat ‘n verklaring uitreik dat die moordaanslag op dr. Verwoerd ‘n eenman oorsprong het. ‘n Kwalik bedekte poging om die Internasionale betrokkenheid te beskerm, maar tersefdertyd ‘n getuigskrif van die uiterste vorm van bedenklikheid en volksvreemde onderdanigheid, tot die dood toe! ‘n Politieke rukwind wat die penwortel van nasionalisme met geweld uit Afrikanerbodem gewring het!

Dr. BYRD SE RELAAS

dr. ALLAN V. BYRDIn die outobiografie van dr. ALLAN V. BYRD, Bird on the Wing (1916-1992),

verskyn daar op bls. 203 ‘n hoofstuk getiteld “Verwoerd Gunned Down”.

Dr.Byrd beskryf hier die verhouding van sy een vennoot, Dr. Solly Jacobson, ‘n selferkende lid van die SAKP, met die veelrassige liberale vyande van die Nasionalisme en hulle betrokkenheid by die moord op Dr. Verwoerd.

Hy verwys na die spesifieke uitlatings van Jacobson kort voor David Pratt, ‘n pasiënt van Jacobson, se aanslag op Dr. Verwoerd op 9 April 1960, waar Jacobson aan hom gesê het “If Verwoerd goes on like this HE IS GOING TO GET A BULLET.” Dr. Byrd sê voorts dat op sy versoek vir ‘n verduideliking, Jacobson verklaar het, “Verwoerd is a mad man and is dragging the country to ruin.”

‘n Paar dae na die Rivoniaverhoor vlug Jacobson landuit en vestig in Brighton naby London in ‘n pos as psigiater in ‘n hospital vir swaksinniges, waar Tsafendas behandel is voor sy vertrek na Suid Afrika.

In ‘n volledige beskrywing van sy gesprekke met Genl Lang Hedrik van den Bergh en Brigadier Johan Coetzee, hoof van die Veiligheidspolisie, word die Internasionale betrokkenheid by die moord op Dr, Verwoerd helder belig! Die afwykende houding waarmee die SAP en Veiligheidshoofde die inligting waaroor hy beskik het en aan hulle oorgedra het, en Coetzee se verklarings aan hom het hom onder die indruk van hulle betrokkenheid by die Joodse Mossad en Israel gebring.

Dr Byrd se gevolgtrekking was dat dit duidelik ‘n aanslag van die liberales op apartheid was met die doel om dit te vervang met integrasie.

STORMWIND DUUR VOORT

Soos wanneer ’n opponent in die bokskryt ’n verpletterende hou op die kakebeen ontvang het, sy teenstander dan met mening inspring om die uitklophou te plant, het dié tegniek in die politieke vernietiging van dr. Verwoerd na die suksesvolle moordaanslag op hom, ook nie uitgebly nie. Om sy nalatenskap te beklad en uit te wis, was gelykstaande aan die uitwissing van die Afrikanervolk!

Die bedenklike ondersoeke en verklarings uitgereik na die twee aanslae op dr. Verwoerd, laat vandág nog meer vrae as antwoorde. ’n Vrot kol in die Afrikanervolk se geskiedenis waar sommige van ons eie mense betrokke is en nog steeds inligting toesmeer om die waarheid en werklike motiewe te versluier.

MAAR WAAROM APARTHEID?

‘N PROFETIESE SIENING IN 1954 WAT STREK TOT 2050

In ‘n uiterste poging van die media om ons te oortuig dat ons, veral na afloop van die sluipmoord op dr. Verwoerd, in utopia aangeland het en F.W.de Klerk se visie van ‘n “leiernasie” verwesenlik is, is dit raadsaam om opnuut na ‘n werklike leier van wêreldformaat se insig te kyk en te vergelyk.   Daar is ‘n tabel op skrif gestel wat van 1954, tot die jaar 2050, ‘n vooruitskouing gee van vêrsiendheid gegrond op die vermoë om beleid en besluite, twintig jaar vooruit te projekteer en te weet wat die gevolge daarvan sal wees.

STATUUR VAN DIÈ POLITIEKE “PROFEET” ?

As een van die grootste staatsmanne van sy tyd, gemeet aan die chaos waarin die Republiek vandag verkeer, staan hy as staatshoof onge-ewenaard tot vandag en waarskynlik nog tot ver in die toekoms. Dit is dus gepas dat ons net weer ons geheue sal verfris en wat sy aansien was onder selfs die Afrikanervolk se vyande!

Uit die mond van ‘n vooraanstaande opposisielid uit die destydse PFP, (vandag die DA), was hy so beskryf: “Teen die tyd toe hy gesterf het, het hy sy eie monument gebou gehad wat daar vir almal was om te sien: die Republiek van Suid Afrika. Die blankes is saamgesmee tot eenheid, die land was militêr sterk en veerkragtig, die polisie en die veiligheidsmagte was besig om doeltreffend te werk met alle pogings tot ondermyning en infiltrasie, die land se ekonomie was dinamies, uitdyend en het grotendeels selfonderhoudend geword.... In die geskiedenis sal sy naam altyd voortleef as die leier wat, toe sy land bedreig was deur binnelandse onlus en ekonomiese sanksies, boikotte en openlike agressie van oorsee, gestaan het as ‘n simbool van weerstand en die wil en vasberadenheid om te oorleef. Sy fisieke en geestelike moed het hom ‘n lewende legende gemaak vir die wat hom gevolg het.”

So het sy oposisie hom opgesom teen die tyd wat hy gesterf het.

WAT HET HY VIR ONS NAGELAAT, AFGELEI UIT SY OPPOSISIE SE GESIGSPUNT?

 1. Dr. Hendrik Verwoerd‘n Republiek
 2. Blankes in eenheid saamgesmee
 3. Sterk en veerkragtige militêre mag
 4. Doeltreffende polisie en veiligheidsmag
 5. Dinamiese, uitdyende en selfonderhoudende ekonomie
 6. Toe sy land bedreig was deur binnelandse onlus en ekonomiese sanksies, boikotte en openlike agressie van oorsee, gestaan het as ‘n simbool van weerstand!
 7. Die wil en vasberadenheid om te oorleef
 8. Fisiese en geestelike moed

 

WAT HET DAARVAN OORGEBLY?

Wat het van hierdie ongelooflike prestasie as ankerpale in die Afrikaner se mondering oorgebly?

 1. Dr. Verwoerd in die StertydskrifNie eenheid nie maar verskeurdheid
 2. Nie sterk militêre mag nie maar korrupte, sieklike, ongeorganiseerde, militêrgeklede barbare.
 3. Nie doeltreffende polisie en veiligheidsmag nie maar gewettigde       kriminele, met die oog op blanke teistering.
 4. Nie dinamiese, selfonderhoudende ekonomie nie, maar ‘n skuldbelade bankrot stelsel wat moet hande hou volgens die patroon van Afrika!
 5. Nie ‘n simbool van weerstand teen agressie nie, maar kapitulasie, onderhandeling, kompromie en aanvaarding!
 6. Nie vasberadenheid en die wil om te oorleef nie, maar toegewing, swart bemagtiging en emigrasie!
 7. Nie fisiese en geestelike moed nie, maar ongeloof en politieke hensop-en- joinerbenadering.

Hierin was ons grootliks self verantwoordelik deur agter swakkelinge aan te loop, weg van gebaande weë, weg van beginsel, weg van duidelik neergelegde en beproefde riglyne, teen alle grondige waarskuwings en voorspellings in, tot uit ons Godgegewe erfenis uit en in bankrotskap-status in! Volgens gister se Rapport tot in die orde van 45miljard wat kan draai by 90 miljard.

Om egter die behoefte te openbaar om na ons Politieke “Profeet” se nalatenskap te kyk, stuur ‘n gevoel van opwinding, ‘n tinteling van hoop, langs ‘n mens se ruggraat af, want is ons dan nie bekend met sy politieke insig en prestasies nie?

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie