1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707426

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE SABBAT – ‘N DAG VIR GOD AFGESONDER

BybelGen. 2:1-3

“En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.” (:3).

Ons moet dalk begin deur te kyk na wat die term “heilig” beteken. Ons lees gereeld in die Bybel van ‘n insetting, persoon, besitting, dag of selfs ‘n volk wat vir God geheilig is. Die betekenis blyk duidelik te wees dat iets wat vir God geheilig is, vir Hom afgesonder is. Ons as Sy kinders is so byvoorbeeld –heilig- omdat ons afgesonderd ons lewens aan God se diens toewy ten spyte van die feit dat ons steeds met menslike tekortkominge sit.

 

Ons lees hier aan die einde van die Skeppingsgeskiedenis dat God ook die Sabbat as ‘n heilig dag afgesonder het. Die Sabbat is derhalwe nie een of ander menslike verordening wat iewers ontstaan het nie. Die Sabbat is deur God self as instelling verorden en wat meer is, hierdie dag is deur Hom geseën en geheilig. Hy, die Skepper van die heelal, het besluit dat een dag van die week uitgesonder moet word bo al die ander dae van die week. Hierdie dag is veronderstel om vir die mens ‘n verlustiging te wees en ‘n dag te wees wat aan God gewy word.

Die Sabbat word tans deur die breë samelewing verwater tot net nog ‘n gewone dag. Alhoewel baie mense nie werk op hierdie dag nie is daar vir die meerderheid ook niks spesiaal aan hierdie dag nie. Diegene wat nie werk op die Sabbat nie, verkies om in winkelsentrums rond te lê of dalk by die huis te lê en televisie te kyk of om verlore slaap van die afgelope week in te haal. Die Sabbat is mos ‘n rusdag en as ek dus by die huis rondlê en uitrus, doen ek mos goed? Die Sabbat is inderdaad ‘n dag van verposing na ‘n vermoeiende week, maar dit is ook baie meer as dit. Die Sabbat is ‘n dag wat vir God afgesonder is en derhalwe bedoel dat ons op hierdie dag bogemiddelde aandag aan God sal skenk. Kinders van God is veronderstel om hierdie dag ten volle te gebruik om God te aanbid, Sy Aangesig te soek, Sy Woord te bestudeer en Hom te loof en dank vir al Sy wonderdade in ons lewens.

Hoeveel van ons heilig nog werklik die Sabbat tot eer van God? Vir hoeveel van ons is dit belangrik om hierdie dag geheel en al aan God te wy? Is God van die begin van hierdie geheiligde en geseënde dag in my gedagtes en word Hy met ekstra oorgawe in my hart gekoester en ge-eer op hierdie dag?

Wanneer ‘n mens van die erediens terugkeer huis-toe, is dit tragies om te sien hoeveel voertuie voor die supermark stilhou. Hierdie mense was ‘n uur gelede in die erediens, maar is nou besig om die Sabbat te ontheilig en dit nadat daar bes moontlik na die Wet van God geluister is waarin hierdie vergryp juis verbied word. “Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.” (Ex. 20:8&11). Kan mense dan regtig sê dat hulle hul Godsdiens ernstig opneem en toegewyd aan God leef? As dit te veel gevra is om een dag van die week aan God toe te wy, sal hul werklik bereid wees om hul lewens aan Hom te wy?

Dit is vir ons onbegryplik dat God sien hoedat ons volk verkneg is deur heidene in ons eie Vaderland wat deur Hom vir ons as erfdeel afgemeet is. Ons verwag dat ons skande en ellende God se barmhartigheid moet wek terwyl dit wat vir Hom kosbaar en heilig is deur mense verag en vernietig word? Dit maak nie saak dat die Sabbat vir God ‘n heilige en kosbare insetting is wat deur Homself ingestel is en geheilig is nie, want dit pas mos nie meer by ons tydsomstandighede in nie. Wie gee dan regtig om wat werklik vir Hom belangrik is in ‘n humanistiese samelewing? Dit was dalk nie net die Jode wie se eie aardse strewes vir hulle só belangrik geraak het dat daar nie plek vir Jesus in hul binnekring was nie. . .

Ons moet dalk nie so verslae wees dat ons afgemete erfdeel in ons Vaderland ons ontval het nie. As ons dalk weer die moeite sal doen om God in ons binnekring, in ons harte en lewens toe te laat en opreg te soek na wat vir Hom welbehaaglik is, sal ons dalk ook weer die ontdekking maak dat die onreg nimmer by Hom lê nie. Wanneer ons weer die nodige tyd vir God sal inruim en ons opnuut in Hom verlustig deur dit wat vir Hom kosbaar en heilig is te eerbiedig omdat ons Hom liefhet, sal ons bes moontlik weer die voorreg gegun word om ons afgemete erfdeel te geniet uit die Hand van die Allerhoogste. “As jy jou voet terughou van die sabbat – om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die HERE hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek.” (Jes. 58:13&14).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie