1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711857

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

Waarom ek nie gestem het nie

Stryd in Suid AfrikaDaar is soveel redes om nie te stem nie. Trouens, ek kan net my kop in verontwaardiging skud as ek sien hoe Afrikaners verkiesing na verkiesing gedwee in toue gaan staan om 'n kruisie te trek. En dan nogal dink dat hulle hulle "plig" gedoen het!

Waarom het ek nie vandag gestem nie?

1.         In 1992 is 'n referendum onder Blankes gehou met as vraag of hulle ten gunste is van onderhadeling met die ANC met die oog op die daarstel van 'n nuwe grondwet. Toe aan FW de Klerk, die destydse president, in die parlement gevra is of dit beteken dat die nuwe grondwet aan die Blankes voorgelê sou word vir goedkeuring na afloop van hierdie onderhandelings het hy dit beaam. Dit is nooit gedoen nie. Hy het die Blankes met talle soortgelyke valse beloftes bedrieg. Die Blankes het dus nie hulle goedkeuring gegee vir die nuwe grondwet nie. Daarom was dit 'n onwettige oordrag van mag en regeer die ANC sedert 1994 onwettig.

2.         Die nuwe grondwet verklaar dat die Afrikaner se geskiedenis een groot onreg is. Dit wil sê ons verlede word as misdadig uitgebeeld. Onlangs het 'n sekere regter Jafta verklaar dat die Afrikaner se geskiedenis tot die asblik hoort. Die grondwet misken ons volk in elke opsig; sy geskiedenis, sy kultuur, sy taal, sy tradisies, sy eiendomsreg — sy bestaansreg. Hofsaak na hofsaak moet gemaak word om te poog om te red wat nog te redde is. Universiteit na universiteit word verengels en verswart. Wat die effek van dit alles is, is dat die grondwet inderwaarheid oorlog teen ons totale volksbestaan verklaar het. Daarom verbaas dit my dat Afrikaners glo die grondwet moet beskerm word. Ek verwerp hierdie grondwet met die minagting wat dit verdien.

3.         Die grondwet misken die Drie-enige God en verhef die mens tot sy eie god. Die huidige grondwet is onchristelik. Dit keur aborsie, homoseksualisme, dobbelary, afgodsiens en elke denkbare vorm van afskuwelike gedrag goed onder die dekmantel van “menseregte”. Hierdie “menseregte” druis in teen ons Blankes, en veral ons Afrikaners se Christelike waardes. Deelname aan die verkiesing impliseer erkenning met, en goedkeuring van, hierdie goddelose bestel. Parlementslede lê dan ook ‘n eed af in die parlement om hierdie onchristelike grondwet in stand te hou!

4.         Die nuwe bestel met sy grondwet misken volkere en die reg op selfbeskikking binne jou eie grondgebied. Daar is geen plek vir enige politieke party om binne die raamwerk van die grondwet na vryheid te strewe nie. Daarom kan geen party wat vryheid vir ons volk in sy eie land beoog, dit doen in terme van die grondwet nie. Die grondwet bied geen ruimte daarvoor nie. Artikel 235 van die grondwet is 'n suigstokkie waaraan mense wat graag 'n salaris in die parlement wil verdien suig om ons wys te maak dat dit wel moontlik is. Feit is die bewoording daarvan sluit afskeiding (sesessie) geheel en al uit. Jy kan dus nie aan 'n verkiesing deelneem en vir 'n party stem wat vir ons weer ons eie land gaan gee nie. Daar is ook nie so 'n party wat deelneem aan die verkiesing nie. En die verkiesings wat gehou word gaan ook nie daaroor nie. Dit gaan wel daaroor om aan die meerderheidsparty die mandaat te gee om die land vir 'n volgende termyn te regeer volgens die grondwet.

5.         Wanneer jy registreer en stem erken jy implisiet dat die ANC die land wettig regeer en dat hy in terme van die grondwet kan optree. Waarom dan kla oor onteiening? Waarom dan kla oor Afrikaans wat afgeskaf word? Waarom, ja waarom? Die grondwet magtig al hierdie stappe wat die ANC met sy aangestelde regters tot uitvoer bring. Hoekom is Blankes werkloos? Hoekom verlaat hulle die land? Hoekom lewe hulle in vrees en word hulle vermoor? Gaan soek die fout by die grondwet!

6.         Nou is daar diegene wat sê dat ons moet stem om te verhoed dat die ANC 'n 2/3 meerderheid kry. Die argument wil dit hê dat die ANC met ‘n 2/3 meerderheid die grondwet sal verander of selfs sal afskaf. Dit is natuurlik 'n bloot praktiese argument wat bostaande beginselargumente totaal en al miskyk. Maar ook dit het geen meriete nie. Die ANC het vir die afgelope 22 jaar ‘n 2/3 meerderheid gehad en nie die grondwet verander nie. Feit is, die ANC sal die skyn van ‘n grondwet handhaaf soos wat Zimbabwe dit nog deurentyd doen. Daarmee word die buitewêreld gesus. ‘n Grondwet staan nie in die pad van ‘n terroris en 'n kommunis om te doen wat hy wil nie. Enige meerderheid is vir die barbaar genoeg. Wat die ANC in hierdie land gedoen wil hê, word in elk geval deur die grondwet gemagtig.

            7.         Kan die ANC verslaan word? Daar is maar sowat 4 miljoen Blankes waarvan slegs ongeveer 2 miljoen stemgeregtig is. Die Swartes se getalle beloop enigiets van 40 tot 50 miljoen waarvan ongeveer 20 miljoen stemgeregtig is. Vir elke Blanke stem is daar gevolglik minstens 10 Swart stemme. Alles dui daarop dat tot soveel as 80% van Swartes vir die ANC stem. Daar moet gevolglik stemme by Swartes gewerf word om die ANC te verslaan. Die DA sal al swarter moet word (en later netsoos die ANC praat en doen) as hy die bewind wil oorneem. En na al die verval en wanbestuur wat ons beleef, stem swartes in elke geval steeds vir die ANC! Feit is dat Swartes nie vir sogenaamde Blanke partye wil stem nie want Swartes wil ‘n “Swart” party aan bewind sien. Blankes wil ook nie vir die ANC stem nie, juis omdat dit ‘n Swart party is wat Swart belange bo dié van Blankes stel. Wantroue is ingebou in so 'n stelsel en niks sal dit ooit verwyder nie. Die Blankes is gereduseer tot ‘n magtelose minderheid in die parlement. Die ANC maak met sy meerderheid net wat hy wil. As alle ander partye (d.w.s swart en wit!) saamstaan sal hulle steeds nie die ANC verslaan nie en selfs al sou dit gebeur is hulle ook gebonde aan die Afrikaner-vyandige Grondwet.

8.         Die volgende liegskoot is dat 'n wegblystem 'n stem vir die ANC is. Dit is dieselfde misleiding waarmee die destydse NP tydens die referendum in 1992 gekom het. Toe moes almal “ja” stem omdat ‘n nee-stem kwansuis ‘n stem vir die ANC sou wees. Na die referendum het die NP saam met dieselfde “vyand”, die ANC, in die bed geklim. So wat eintlik gevra word van beginselvaste Afrikaner is om hulle beginsels prys te gee en tog net uit praktiese oorwegings te stem om iets wat reeds aangetoon heeltemal onhaalbaar is, te probeer regkry. En dan word hierdie beginselvaste Afrikaners boonop verkwalik as hulle dit nie doen nie!

Wat sou dr Verwoerd, generaals De la Rey en De Wet, presidente Steyn en Kruger en Andries Pretorius vandag gedoen het. As beginselvaste Afrikaners sou hulle 'n stelsel van een mens een stem verwerp het. Hulle het hulle immers vir die vryheid van die Afrikaner in sy eie land beywer. Ek skaar my liewer by hulle. Uit die geledere van verloopte Afrikaners soos Piet de Wet en FW de Klerk word u opgeroep om te stem. Is dit dan nie juis 'n waarskuwing om nie te stem nie?

Weiering om aan die verkiesing deel te neem, is ‘n daad van verset. Deur nie te stem nie, sê ons vir die wêreld ons berus nie in hierdie verraderlike toestand waarin ons volk verkeer nie. So ‘n wegblystem is ‘n stem vir jou volk en téén hierdie grondwet.

Die Afrikaner se toekoms lê buite hierdie bestel en buite die parlement. Vryheid in ‘n eie vaderland kan nie verkry word deur te stem nie, maar juis deur weg te bly. Elke volk moet homself in sy eie vaderland regeer. Deur nie te stem nie, sê jy vir die wêreld dat ons niks minder wil hê nie as ‘n eie vaderland, ‘n eie parlement en ‘n eie regering. Die keuse is daarom duidelik: Bly weg van die verkiesing. Kom in verset buite die bestel. Verenig in verset buite die bestel.

Ek glo steeds aan 'n vrye Afrikanervolk wat homself regeer in sy eie vaderland. My trots vir my volk is nie beperk tot die sing van 'n liedjie (nou en dan) wat my weer goed laat voel oor my Afrikanerskap nie. My trots en eerbied vir my voorgeslagte se stryd het my die voor die hand liggende keuse laat maak om nie te stem nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie