1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707357

Besoekers aanlyn

Ons het 11 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE HUWELIK . . . ‘N INSTELLING DEUR GOD

BybelHebreërs 13:1-19

“Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.” (:4)

In ‘n samelewing waar mense genot put uit oppervlakkigge singenot is dit nie vreemd dat mooi, eerbare en heilige instellings toenemend “verwater” nie. Die mooiheid, die erns en die kosbaarheid van die huwelik as ‘n instelling deur God is maar nog een van die mees kosbare dinge wat deur mense verontagsaam word en nie in ons huidige samelewing naastenby met die nodige erns benader word nie.

Daar is soveel mense wat op ‘n dag net nie meer lus voel vir die pad saam met hul lewensmaat nie en dan kies om ‘n ander koers in die lewe in te slaan. Dit is veral die vroulike geslag in ons samelewing wat pens-en-pootjies voor die sataniese betowering van humanisme geswig het. Die emosionele opwekking met die rympies dat jy tog beter verdien, dat jy tog ook die reg het om gelukkig te wees dat jy jou nie langer aan ‘n man sal onderwerp nie is maar net ‘n paar van die deuntjies wat die skoner geslag in ‘n oogwink van hul verantwoordelikheid laat vergeet op soek na daardie lewe waarop sy dan nou natuurlik geregtig sou wees.

Daar word mos vir mense geleer dat tye verander het en dat ‘n mens moet aanpas, jy weet. Die huwelik was seker iets mooi vir die mense wat kuis geleef het vyftig en meer jaar gelede, maar vandag werk dit anders. Dit is skokkend dat mense wat hulself ongetwyfeld as Christene beskou ook nie met laasgenoemde siening sal verskil nie. ‘n Christen is natuurlik iemand wat ‘n volgeling van Jesus Christus is en derhalwe gehoorsaam sal wees aan Hom. Dit is derhalwe raadsaam om die Woord van God te raadpleeg insake hierdie aangeleentheid. Dit word vir ons in Matt. 19 in geen onduidelik taal gestel dat God ‘n afkeur aan egbreuk het nie. Dit is nie Paulus of Petrus of enigiemand anders as Jesus Christus in sy Persoonlike hoedanigheid wat die vraag wat betref die skeibreif, beantwoord het nie. “En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees; sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.” (:4-6).

As veranderde tye dan oortreding van die Wet van God regverdig, waarom het Jesus in geen onduidelike taal sy oordeel oor hierdie aangeleentheid uitgespreek? Hy het dan juis die instelling deur God die Vader waarvan ons lees in Gen. 1:27 bekragtig met hierdie woorde van Hom. “En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.” Die feit dat tye verander, beteken nie dat God ook verander nie. Inteendeel, die skrywer van die boek Hebreërs stel dit vir ons pertinent in vers 8 van Hebreërs 13 dat God onveranderlik is. “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” Die opinie wat Hy gehuldig het tydens Sy aardse bediening insake die huwelik, is die opinie wat Hy daaroor sal hê tot en met Sy wederkoms. Enigiemand wat ‘n leer in stryd hiermee verkondig, is ‘n dwaalleeraar wat weg beweeg van die Woord van God in sy eie verderflike rigting.

Die Woord van God onderrig ons verder in hierdie aangeleentheid in 1 Thes. 4:2-8:”Want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het. Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie; dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here ‘n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook vantevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot ongehoorsaamheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.”

Die Woord van God stel dit vir ons duidelik dat God nie tyd het vir hoereerders nie. Moenie vir een oomblik glo dat ‘n persoon wat hoereer en in die proses God se insettinge doelbewus verontagsaam en verag sonder opregte bekering die ewige oordeel sal vryspring nie. Volharding op hierdie dwaalweg het net een afgryslike uiteinde waarin geen mens wil beland nie. “Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars – hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.” (Open. 21:8).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie