1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707401

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

POPULêRE AFRIKAANSE MUSIEK ...KUNSTENAARS OF DALK NARE KUNS?

Swak Afrikaans in musiekEk was nogal altyd onder die indruk dat kuns verwys na iets wat bewonderingswaardig is. Ek het van kindsbeen af kuns verstaan as iets wat deur ‘n persoon wat oor ‘n besondere gawe beskik, geproduseer word.

‘n Mens leer egter dat die lewe as volwassene nie so eenvoudig is as wat dit uit ‘n kind se oogpunt is nie. Ons leer ook namate ons ouer word dat ons smaak van ander mense se smaak kan verskil en dat ons ander mense se unieke eienskappe moet respekteer. Wanneer ek nie kan vereenselwig met ‘n persoon se unieke idees en gewoontes nie is dit nie nodig om kwetsend teenoor die ander party te wees nie. Dit staan my vry om stil te bly en om nie met so ‘n persoon te assosieer nie.

Ek het tot op hierdie stadium probeer om laasgenoemde uitgangspunt te huldig t.o.v. die populêre, in besonder Afrikaanse, musiek wat deesdae in omloop is. Die feit dat ek in my motor voorafopgeneemde musiek luister wat vir my aanvaarbaar en aangenaam is en alle radiostasies vermy, het nie ‘n veel groter positiewe uitwerking gehad as net die gedeelte wat my sielevrede betref nie. Ek het ook geleer dat wanneer ‘n mens swyg wanneer iets skeefloop wat betrekking het op jou eie, jy ‘n papbroek is. Wanneer jy jouself uitlaat oor sake wat jou nie aangaan nie is jy bemoeisiek, maar wanneer dit jou wel aangaan, is stilbly nie altyd die regte ding om te doen nie. Die grens tussen praat en swyg oor ‘n saak is soms baie fyn en om die perfekte balans daartussen vas te stel, sal ek voorwaar as ‘n kuns beskou. “Antwoord ‘n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. Antwoord ‘n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie.” (Spr. 26:4&5).

Wanneer ek myself in ‘n openbare gebied bevind waar diegene rondom my op ‘n barbaarse wyse optree, sal ek byvoorbeeld daardie terrein in stilte verlaat. Wanneer ek egter besig is om by my sakeperseel my dagtaak te verrig en ontstig word deur barbaarse optrede van enigiemand sal ek nie die perseel verlaat nie. Ek sal die persoon aanspreek oor sy onaanvaarbare gedrag. Indien die persoon sy onaanvaarbare optrede staak en my ‘n verskoning aanbied, is die saak afgehandel en is hy welkom om die saak af te handel waarvoor hy na my perseel gekom het. Sou ek egter kies om op eie bodem ter wille daarvan om niemand aanstoot te gee nie die perseel in stilte te verlaat, sal my personeel en kliënte wat ek agterlaat se veiligheid in gedrag wees en ek kan verseker wees van ‘n verwoeste handelsaak indien ek daaraan sou dink om na die perseel terug te sluip.

Ek is oortuig daarvan dat ek ‘n gebore Afrikanerkind is op die bodem van ons dierbare vaderland, Suid-Afrika. Hierdie vaderland wat deur harde werk, geloof, gebede, opoffering, trane en oorloë opgebou is van woesteny tot ‘n eens vooruitstrewende land. Ek het grootgeword en onderrig ontvang in die Woord van die Almagtige Drie-Enige God van hemel en aarde Wie ek ook baie liefgekry het in my lewe.   Ek is oortuig van Sy liefde vir my deur lewensgebeure en ook deur Sy Woord – Sy Woord wat aan my oorgelewer is in my eie, pragtige taal – Afrikaans. As deel van die dankbaarheid van God se liefde aan my wou ek ook meer weet van alles rondom my geskiedenis aangesien ek besef het dat des te meer my kennis van my verlede vermeerder, des te meer het my liefde vir Hom gegroei aangesien Hy regdeur die geskiedenis betrokke was as die Bewerker van ons lot in soveel omstandighede. Sy trou en goedertierenheid regdeur die geskiedenis is in woorde onbeskryflik – selfs in die mooiste taal ter wêreld.

Die verlede is ook so deur Hom beskik dat ons moedertaal, Afrikaans, as ‘n pragtige taal ontwikkel is tot ons volk se voordeel. Dit bring my by die besprekingspunt van hierdie artikel. Die kunstenaars wat deesdae hierdie pragtige volksbesit van ons, Afrikaans, gebruik om hul sakke vol te stop, maar in die proses soveel skade aanrig. As jy Afrikaans wil gebruik vir jou eie ekonomiese voordeel, goed dan. Is dit egter nodig om die taal in die proses te verwater en te vernietig deur terme soos “baby”, “cool”, “rock” om nie te praat van die walglike sedelose terme wat ingesleep word nie?

Is hierdie kunstenaars só kortsigtig dat hulle nie besef dat hulle hul bron van inkomste vernietig nie? Dit is vergelykbaar met ‘n veeboer wat sy weiding afbrand omdat hy nie die nut van die “gras” kan insien nie. Ons kan maklik reuse mynorganisasies kritiseer daarvoor dat hulle die omgewing vernietig waarin hulle jaag na hul rykdom. Ons kan maklik politici kritiseer vir die hartseer wat hulle in samelewings veroorsaak deur hul kortsigtige en moedswillige optrede. Ons kan maklik onderwysers en skole kritiseer vir “verkeerde” dinge wat ons kinders geleer word onder hulle toesig, maar die kunstenaars word deurgaans oor die hoof gesien. Besef hierdie mense dat hulle ook aktief besig is om iets wat vir menig mense baie kosbaar is te vernietig?

Die feit dat ons taal so geskend word raak my diep, maar dit gru my nie soveel as die sedelose en suggestiewe lirieke van soveel populêre Afrikaanse liedjies nie. Van ‘n sieklike wellus na ‘n meisie waarna ons moet luister tot tonele in gange en tussen lakens is alles dinge wat ons nie gespaar word wanneer hierdie sogenaamde kunsteNAARS hulle bedrywigheid beoefen nie.   Het hierdie mense nie eers die basiese goeie maniere in hul kinderopvoeding ontvang nie? As jy dan geen greintjie van selfrespek het nie probeer ten minste om jou gebrek daaraan te verberg en dit nie vir die wêreld ten toon te stel nie! Hierdie mense mag dink dat hulle net eenmaal lewe, maar vir diegene wat oortuig is van ‘n beter lewe in die hiernamaals, is hierdie tipe van gedrag doodeenvoudig onaanvaarbaar.  

Of openbare figure aldag besef watter groot invloed hulle op ander mense se lewens en sienswyse het, is ‘n saak wat ek menigmaal bedink. Ek wil dit egter uitdruklik en onomwonde aan Godvresende ouers stel dat u die verantwoordelikheid het om u kinders teen hierdie sieklike tipe “kuns” te waarsku en sover moontlik, te beskerm. Dit is u verantwoordelikheid om aan u kind te verduidelik hoe onaanvaarbaar hierdie gedrag is wat deur hierdie “kunstenaars” se optrede as sosiaal-aanvaarbaar oorgedra word. Dit sal ‘n verdere bydrae lewer indien u hierdie tipe “kuns” begin boikot, want as die Afrikaanse mark vir hierdie kunstenaar opdroog, sal hy hom noodwendig van ons moet afkeer wat ‘n bedekte seën vir ons volksbestaan sal wees. Daar is meer as genoeg kunstenaars wat suiwer en mooi musiek en ander kuns produseer wat ook u ondersteuning baie meer opreg sal waardeer.

Dit is van belang dat hierdie kunstenaars ingedagte moet hou dat elke mens net vir ‘n bepaalde tyd met wangedrag sal wegkom. Een of ander tyd word ‘n mens tot verantwoording geroep oor jou werke en as jy te lig bevind word wanneer jy geweeg word, word jy van jou posisie afgesit. Wat diegene wat so roekeloos met hul talente omgaan die Ewige Rentmeester gaan antwoord wanneer hulle voor Sy Regterstoel verskyn, is ‘n saak vir elkeen persoonlik.

Mag God Drie-Enig, Wie se oë alles aanskou, regverdig oordeel in hierdie saak en handel as Stryder teen diegene wat Hom verag deur hul optrede om sodoende ons kinders en ons erfenis te beskerm teen verdere besmetting uit hierdie oorde.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie