1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712022

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

’N NUWE POLITIEKE VERKLARENDE WOORDEBOEK

Politieke WoordeboekWat beteken versoening en wat is die oorsprong van die begrip? Dit maak skynbaar glad nie meer saak nie!

Soos met die begrip demokrasie word daar ander betekenis geheg aan verskillende woorde vir politieke oogmerke wat sulke woorde verby hulle oorspronklike betekenis neem om kragwoorde te word wat sommige mense moet benadeel en ander bevoordeel.

’n Paar sulke woorde is bv. Demokrasie, gelykheid, vryheid, veiligheid, diskriminasie, grondhervorming, diefstal, ideologie, nie-rassigheid, rassisme, voorheen benadeelde, selfbeskikking, volkstaat en versoening.

Demokrasie beteken vir die meeste inwoners van Suid Afrika meerderheidsregering, overgesetsynde, “people’s power” , mits die peoples swart is! Selfs “majority rule” gaan deur as ’n demokrasie.

Not openWat die woord gelykheid betref word daar deesdae niks afgedoen aan sy betekenis indien sommige meer gelyk is as ander nie.

Vryheid impliseer dat jy enige iets mag sê as jy swart is, soos skiet die Boer, omdat dit nie beteken skiet die Boer nie. Indien jy blank is, het jy die vryheid om daarmee saam te stem.

Veiligheid is ’n voldonge feit, indien jy veilig voel sê “President”, Jacob Zuma. “Alle mense in Suid Afrika is veilig en moet veilig voel” , sê hy. Die rede daarvoor is dat alle mense se veiligheid in die land verseker is. Dié towerformule volgens Zuma is: “Wees net vol vertroue dat julle in dié land veilig is.  Hierdie “intelligente” en “uiters goed beredeneerde” versekering het hy by die herdenking van die Nasionale Intelligensiediensdag kwyt geraak.

Diskriminasie is bv. Wanneer jy ’n voorkeur vir die eie uitoefen. As jy verkies om in jou moedertaal onderrig te ontvang, of indien jy verklaar dat jy meer van blankes hou omdat jy ’n blanke is, is dit diskriminasie. Om die waarheid te sê, jy diskrimineer bloot omdat jy blank is.

Grondhervorming is om ‘n blanke spesie op ’n bepaalde stuk grond te vervang met ‘n swart spesie, ongeag besitreg, transportakte of welke ander regsgeldige bepaling van besit geldend is. Dít nog sonder vergoeding. Indien jy daarvoor betaal, is dit ’n kooptransaksie. As jy dit vat ontstaan daar ’n pigmentasie verandering, wat hervorming van dié spesifiekke grond impliseer.

Die “regte” betekenis van diefstal is bloot om op welke wyse ookal, dit waarop jy aanspraak maak dat dit in elke geval joue was of is, terug te neem sonder toestemming en dit dan so gou doenlik te gelde te maak om onnodige dispuut te vermy.

Ideologie is enige term wat op “isme” eindig, ongeag of dit ideologies is al dan nie.

Nie-rassigheid impliseer eintlik dat dit wat sigbaar is, eintlik nie gesien kan word nie.

Rassisme is ’n wonderterm. Daar is geen uitlating wat ’n blanke kan maak waaroor daar nie gewonder behoort te word of dit rassisme bevat nie. Dit is ook ’n term wat verouder. Indien so ’n uitlating ’n jaar of langer terug gemaak is, en dan nog deur ’n regter, is dit gewaarborg om erge rassistiese gewig te dra.

Die term voorheen benadeelde verwys na ’n wese wat alles en almal verkwalik omdat hy agtergebly het omdat hy nie wou werk of leer nie. Gewoonlik egter albei.

Selfbeskikking in moderne terme, beteken sonder God kan en sal ek oor my eie lot beskik en dan verstrik,in saamgepraat verskrik, my mede landgenote stil verklik om so my verwarde siel weer te verkwik.

Volkstaat in die huidige politieke klimaat beteken om die ganse Republiek van Suid Afrika in onderhandeling, woordeloos prys te gee in ruil vir ’n stowwerige kleinerige stukkie grond, iewers waar dit my ondehandelingsvennoot behaag en net so groot as wat hý goeddunk.

Dit bring ons by Versoening. Versoening beteken in wese horisontale welwillendheid van voetewas, en prysgee en oorgee en veral saampraat en bid met die voorvadersgees, met Moslem, Moor en Indiaan, Sangoma, Gypsy en Bobejaan. Enigiets of iemand wat bymekaar gebring kan word op Soweto se rugbyveld, want wat in die kerk gepreek word glo niemand meer nie. Op die rugbyveld merk jy tog nie op as jy iemand besmeer nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie