1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711974

Besoekers aanlyn

Ons het 36 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

‘N VOLKSTAAT VIR DIE AFRIKANERVOLK ONDER DIE SOEKLIG. (Deel VIER)

Aspen instituteONDERHANDELING DIE SLEUTEL

Dit is duidelik waar die blink gedagte van FW de Klerk vandaan gekom het om ‘n referendum uit te roep om daardeur vas te stel of hy ‘n mandaat sou kry vir die verandering van die grondwet deur middel van onderhandeling.   Onderhandeling was die sleutel.   Vir die Amerikaners was dit duidelik dat geen oplossing verkry sou kon word as dit nie deur onderhandeling kon geskied nie. Daarvoor moes die Afrikaner oorreed word. Met ‘n veranderde grondwet, was dit net ‘n hanetree na ‘n swart meerderheidsregering. Maar wat was die Amerikaners se belang in Suid Afrika?

Aspen Institute

In die Weekly Mail van 7-13 April 1989 verskyn daar ‘n artikel oor ‘n byeenkoms wat deur die Aspen Institute gereël is. Die Aspen Institute is in Washington, Amerika gesetel .   Die belangrikheid van die byeenkoms volgens Mark Swilling, die artikelskrywer, is: “...convened to educate a significant group of American congressmen and senators.  Its importance lay in the fact that the conference provided a forum where all the major South African actors could articulate policy positions at a time when the major super powers are working out their approaches towards South Africa after Namibian independance.”

BermudaBermuda

Volgens die artikel was dit waarskynlik die eerste byeenkoms waar elke enkele vername politieke rolspeler van Suid Afrika verteenwoordig was. Die byeenkoms het op die eiland Bermuda plaasgevind tussen die NP, KP, DP(nou DA), ANC, UDF, IFP en Black Conscience Movement aan die een kant en die Amerikaners aan die anderkant.   Tussen hierdie afgevaardigdes was daar ooreenstemming oor veral twee sake:

1. Die afsweer van geweld moet nie ‘n voorvereiste vir onderhandeling wees nie;

2.Die Regskommissie se aanbeveling oor groepsregte as basis vir ‘n nuwe grondwet.

Ooreenkoms

Al die voorleggings wat gemaak is het volgens Swilling eenstemmigheid gehad oor : “... a ‘negotiated Settlement’ between the principal parties must be the starting point; in other words, there can be no solution if the NP and the ANC plus others on the white and black sides do not negotiate.”

“The Americans came away with the clear conclusion that it is no longer a question of whether this is desirable or not, but how to get there.” (My beklemtoning)

Soos by dié byeenkoms bespreek, moes die res van swart en wit tot onderhandeling oorgehaal word en is die Idasa Komplot beplan met die “Conservative Dialogue Program” as afronding.

In ‘n berig wat verwys na mnr. Dries Bruwer, voormalige President van TLU se oorlye op 28 April 2009, skryf Cobus Claassen:   “Bruwer het van 1993 tot 1996 gereeld met ANC-hoës soos mnr. Jacob Zuma en oud president Thabo Mbeki vergader.”

Die eerste vergadering is in November 1993 by ‘n wedvlugduiweklub in Lynwood, Pretoria, tussen Bruwer, genl. Constand Viljoen (voormalige VF-leier), mnr. Piet Gous (destydse president van die Vrystaatse Landbou-unie en KP-LP, vir Parys) en Zuma-hulle gehou.

Bruwer het in 2005 in ‘n onderhoud aan Beeld gesê die ongewone vergaderings is destyds gehou in ‘n poging “om brûe tussen regs en links te probeer bou”, aldus die berig.

So was dit met Idasa se Conservative Dialogue Program, waarvan die selferkende doel was om deur middel van die bewerking van gesprek, (onderhandeling) tussen ver links en ver regs, Suid Afrika uit die hande van die Afrikanervolk te onderhandel. Die oordrag aan ‘n kommunisties-beheerde swart meerderheidsregime by Kodessa is suksesvol deur daardie oefening bewerkstellig en word nou nog voortgesit ten einde die verdere vlot verloop van die eerlose oorname te verseker.   Politieke partye, vakbonde, landbou-organisasies en die media, wat die beeld voorhou van dienstigheid aan die Afrikanervolk, moet die onderhandeling propageer en aan die gang hou om as teenvoeter vir moontlike konfrontasie en ontsporing van wat deur onderhandeling bereik is, te dien!

In ’n ander berig van Beeld word geskryf dat Dries Bruwer en Constand Viljoen gesê het dat na dié geheime vergadering in die duiweklub, hulle “amper maandeliks” met Zuma en Mbeki vergader het tot in 1996! Die doel van dié vergaderings was om brûe tussen regs en links te probeer bou.Constand en Ferdie

Terwyl daar in ’n vorige berig van Beeld slegs die name van mnre Bruwer, Gous en Constand Viljoen genoem is as aandeelhouers in die komplot om regsgesinde Afrikaners by die verkiesing van 1994 te betrek deur middel van die “Conservative Dialogue Program” (CDP), is na ander betrokkenes net verwys as “prominente Afrikaners”. Ten minste nog een “prominente Afrikaner” se naam word egter in die berig genoem, naamlik dié van dr. Ferdi Hartzenberg, leier van die gestorwe KP en Afrikaner Volksfront (AVF).

Gaandeweg is ook van Van Zyl Slabert, Alex Boraine en Jurgen Kögel blootgelê as betrokkenes, ten spyte van aanvanklike ontkennings.

As ons vandag terugkyk na wat deur dialoog en onderhandeling, tot voordeel van ons internasionale vyande bereik is, is dit “too ghastly to contemplate!” , sou ek graag self vir John Vorster agterna wou sê!

Wat het hulle,die Amerikaners , die ANC, Jacob Zuma en Thabo Mbeki en wie ander ookal met wie die verraaiers onderhandel het, op die onderhandelingstafel gesit? Hulle was nie eers bereid om geweld af te sweer nie en die verraaiers gee dit toe nadat daar aanvanklik uitdruklik gesê is dat géén onderhandelings sal plaasvind indien geweld nie afgesweer is nie!   Die Afrikanervolk se totale erfenis was op die tafel! As ’n mens dit simbolies as ’n koek kon beskryf, dan het die onderhandeling ons die hele koek wat namens òns op die tafel geplaas is, laat verloor en ons vyande sit vandag nog met slegs die kors terwyl hulle die res verteer het! Was dit in belang van die Afrikanervolk?

Daar word baie gepraat maar niks prysgegee aan ons in enige onderhandeling sodat ons nie eens ‘n skyfie terugkry van wat ons verloor het nie. Ten spyte daarvan, word daar steeds onderhandel! As ons bewus is daarvan dat ons nie sal,.. of kan ... slaag in enige onderhandeling met of die VN of die ANC nie, waarom met die Amerikaansbedinkte, bedrogvolle praktyk voortgaan? In wie se belang? Het die Afrikanervolk dan nou heeltemal stompsinnig geword?

Persone en/of organisasies of partye wat hulle nie distansieer van die onderhandelaars nie en by hulle op een of ander wyse betrokke is of bly, se bona fides is in die lig van die Bermuda-ooreenkomste érnstig onder verdenking!

Eenheid en selfs samewerking sonder die beproefde beginsel van Afrikanernasionalisme, het géén duursaamheid nie.   Die onlangse geskiedenis het nou by herhaling bewys dat diegene wat dìt verontagsaam, waarskynlik geheime agendas het of steun, wat nie in ons volk se belang is nie.

Soos wat die stukke van die legkaart van volksverraad vanuit die media nou een vir een in plek val, laat ons ag slaan op wyle mnr. Jaap Marais se aanhaling in die boek “Afspraak met die toekoms”: “Die Idasa komplot, met die KP aan die stuur daarvan, was die ergste verraad wat in die ganse geskiedenis teen die Afrikaner gepleeg is, en bevestig dat die KP nie in die lewe geroep is om die NP te verslaan nie, maar om te verhoed dat hy verslaan word… ”

As ons nie uit die lesse van die verlede wil leer nie, is ons gedoem om die foute van die verlede te herhaal! Daar is al by herhaling gesê dat enige iemand of organisasie wat hierdie stelsel waarbinne ons soos skape ter slagting gelei is, wil laat werk, ‘n vyand van die Afrikanervolk is.

Die AVP pleit steeds dat elke Afrikaner van elke organisasie wat hom met onderhandelings ophou, daarteen in verset moet kom omdat al hierdie aksies daarop gerig is om verset in die wiele te ry!

Ons vyande vrees die Afrikaner onder die vaandel van “Eendrag maak mag” soos wat ons binne die NP was tot en met dr. Verwoerd. Juis dáárom is hy vermoor!

Ons persoonlike veiligheid en dié van ons vrouens en kinders vereis dringende gesamentlike verset deur eensgesinde optrede.   Die luuksheid van verdere onderhandelings van welke aard ook al oor Afrikanerbesit met die ANC regime, stel ons bloot aan verdere verdeeldheid wat ons vryheidstryd steeds aan bande lê en die uitwissing van ons volk sal bevorder!

VOLKSTRAAT NA VERDOEMENIS?

Die doel van my betoog is die bemagtiging van elke leser teen die planmatige verdeling van ons volk waarmee saamhorigheid en dienooreenkomstig, eenheid voorop gestel word, maar met die opset om dit te vernietig! Want in Lukas 11: 17 is daar geskrywe: ” Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ’n huis wat teen homself is, val.”

WEERSTAND TEEN GESKIEDENIS

Uit alles wat dusver geskryf is, is dit onteenseglik duidelik dat daar weerstand teen die geskiedenis is! Of die geskiedenis nou-al ‘n duidelike en suksesvolle politieke pad aangedui het al dan nie, dring omstandighede op ‘n paradigmaskuif aan tenspyte van die bewese feilbaarheid daarvan en is daar soos aangedui baie lank en deeglik beplan om die Afrikanervolk se ankers te trek om hom tot toegewing en verandering oor te haal.

Om egter ‘n Godgebonde volk van sy politieke koers te dwing, het meer as Harold MacMillan van Engeland se Winds of Change geverg! Kerkleiers moes daarvoor gewerf en aangewend word want die pad van Nasionalisme het deur die kerk geloop, een van die vaste ankers van die Afrikanervolk. Die aanslag daarop was verbete, slu en internasionaal beplan.

As die Afrikanervolk van vandag die pad geken het, waarom het ons dan verdwaal? Waarom het hulle John Vorster bly steun toe hy binne enkele weke na sy versekering dat hy in Dr. Verwoerd se spore sou loop, die spoor byster geraak het agter Maoris aan? Waarom het die volk P W Botha bly steun toe hy die parlement in ‘n driekamer losieshuis omskep het met die potensiaal van versamelplek van Lazyboys soos dit vandag is?

Waarom het hulle vir de Klerk in die referendum ja gesê toe hy ooglopend die verkeerde pad wou vat? Was dit bloot omdat sy vraag Grieks was en sommer Grieks ge-eindig het? Al hierdie dwalinge ....oor Maryke ....en duisende ander Afrikaners se dooie liggame, omdat ons die pad geken het? Nee maar omdat ons volk gewoond was aan eerbare volksleiers wat patrioties ‘n vaste koers gehad het wat deur die geskiedenis bepaal is, het die Afrikaner aanvanklik in goedertrou gevolg in die geloof dat die leiers betroubaar was.

Ons volk het die pad van die geskiedenis versaak vir ‘n koers wat vir hulle as ‘n beter pad voorgehou is! Nou bevind die Afrikanervolk hom op twee paaie. ‘n Nasionale pad, die pad vanuit die geskiedenis, en ‘n Liberale pad. Die nuwe pad wat ons gebring het by die Nuwe Suid Afrika. Ek noem dit die verdeelpad!

Maar maak dit hoegenaamd saak? Die verdeeldheid?

Lukas 11: 17 Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ’n huis wat teen homself is, val. Soos ons volk reeds geval het,daarom is dit van belang. Van die uiterste belang!

Die mooiklinkende begrippe van selfbeskikking en volkstaat, konsensus en morele hoëgrond, samewerking en dan..... onderhandeling!

Dat die Witman in Afrika en die bevolkingsamestelling hier, ander eise as in Europa vir sy voortbestaan stel, is eenvoudig van die tafel afgevee! Die aanvanklike integrasiebenadering in die kerk en in die samelewing, wat die besef van onversoenbare kultuurverskil beklemtoon en die wrywing en konflik wat dit opgelewer het ondraaglik gemaak het, word nou deur die vingers gesien terwyl selfs die liberale Genls. Botha en Smuts, apartheid destyds as die enigste oplossing laat insien het.

In April 1912 sê Genl Botha dat om rasse op dieselfde vlak te plaas geen bevrediging sal bring nie en iets anders gedoen sal moet word soos bv. ‘n mate van selfregering aan hulle onder toesig van die blankes. Op 24 September 1912 sê hy op Heidelberg: “ dat die “Kaffervraagstuk” die moeilikste vraagstuk in die land was en dat die oplossing lê in die afsondering van die naturelle in sekere gebiede, met ‘n soort selfregering in slegs daardie gebiede en nêrens elders nie”. In die Parlement het hy dan ook in 1913 ‘n voorstel ter tafel gelê dat die naturelle gesegregeer moet word met selfregering onder toesig van die blankes.

Jan Smuts

In 1917 by ‘n eetmaal in Brittanje wat tot sy eer gehou is het Genl. Smuts, as lid van die Imperiale Oorlogskabinet onder voorsitterskap van Lord Selborne, ‘n toespraak gehou oor “The White Man’s Task”

“We have felt more and more that if we are to solve our Native question it is useless to try to govern Black and White in the same system, to subject them to the same institutions of government and legislation . They are different not only in colour but in mind and political capacity and their political institutions should be different.”

Hy het verder verduidelik dat oor die lang termyn daar areas sal wees wat die swartes sal bewerk en beset waar hulle hulself volgens hulle gebruike sal regeer terwyl die res van die land deur blankes beheer sal word wat hulleself apart volgens Europese standaarde sal regeer.

Hoe verskil dit van die suksesvolle beleid van Dr. Verwoerd?

Waarom het die Engelstalige wêreld nie toe beswaar gehad nie? As integrasie soos wat dit toe beproef was, onbevredigend en volgens Smuts langs integrasielyne, "insolveable" was, hoekom sou dit nou slaag? Sonder om dit te beredeneer, laat die huidige omstandighede daaroor oordeel! Is die toestand in die land onder integrasie, nou bevredigend? Belangriker, hoe raak dit die Afrikanervolk wie se land dié is?

As ons volk die beplande uitkoms, die waarheid en die werklikheid voorgehou was voor sy referendum, sou hulle nog ja gestem het op de Klerk se vraag in 1993? Sou die Afrikanervolk dan nog al hierdie doodloop “kortpaaie” agter politieke prostitute aan gevolg het? Langenhofen het by geleentheid iets gesê soos: As die kortpad die regte pad was, dan sou die grootpad daarlangs geloop het!

DIE NASIONALE PAD

Die riglyn vanuit diè lesse van die geskiedenis, het Genl. Hertzog, Dr. Malan, Adv. Strydom, Dr. Verwoerd, Dr. Hertzog en tot met sy dood, Mnr. Jaap Marais, en in sy voetspore, Mnr. W T Marais, volhardend en beginselvas gekoers, en koers die AVP steeds in vaste geloof daarop!

DIE LIBERALE PAD

Maar hier kom die verskil, die misleiding! Hieroor twis die Afrikaner vandag met mekaar vanuit al die gestigte organisasies . Volgens Dr. Willie Marais, nagenoeg 35. Met die 36ste gaan ons egter die geleentheid kry om al ons ideale te verwesentlik!

Op die regte datum gaan ons ‘n volkskongres belê waar ‘n Afrikanerraad gestig gaan word om vorentoe namens die Afrikanervolk die sake wat vir die Christendom en vir die oorlewing van ons as volk noodsaaklik is, met die owerheid te beding.” Staan daar in die bulletin van Afrial op bladsy 4, terwyl in die Program van beginsels op bladsy VI onder die opskrif: Ons program van optrede, “Ons onderhandel met die betrokke owerhede oor sake van gemeenskaplike belang waaroor onderling konsensus bereik is.”

DIE NP

In ‘n verkiesingspamflet van die NP van 1987 onder die opskrif, “Die pad van die NP: Vorentoe met realisme.” is een van die punte, Onderhandeling is die sleutel tot medeseggenskap oor gemeenskaplike sake sonder oorheersing van een groep oor ‘n ander

Waar het diè onderhandelings ons beland? Wat het Kodessa vir ons beteken? Of die onderhandelings by Dakar, of die geheime onderhandelings met die kommuniste in London, of die onderhandelings op Bermuda, of die geheime onderhandelings by die duiweklub in Pretoria, of enige van die menige ander bedrogvolle onderhandelings “namens die Afrikanervolk” wat u aan kan dink? Dit was eerder die sleutel tot die suksesvolle oorname van mag oor reg! Van Valsheid en Verraad oor Waarheid en Regverdigheid!

Weer met die ongelowiges gaan onderhandel? Is ons dan blind vir die lesse uit die geskiedenis? Is dit nie ‘n volksonde om hulp te soek by die volke rondom in plaas van by God nie? Wat het van die kerkleiers wat ons in geloof moet versterk en opbou, se geloof geword? Dr. Willie Marais wat vir ‘n hele aantal jare parlementêre Kapelaan was is mos nie polities oningelig of onkundig nie! Maar ook hy is skandelik in sy hoë ouderdom mislei en gebruik!

II Kronieke 16 verhaal van Koning Asa van Juda wat die hulp van Benhadad, die koning van Aram gevra het teen Koning Baesa van Israel, wat Israel met sukses kom bystaan het. Die siener Hanani het in verse 7,8 en 9, vir hom die volgende gesê:........”Omdat u op die koning van Aram gesteun en nie op die Here u God gesteun het nie, daarom het die leër van die koning van Aram uit u hand vrygeraak. 8. Was die Kussiete en die Libiërs nie ‘n groot leërmag met buitengewoon baie strydwaens en perderuiters nie? En tog het Hy hulle in u hand gegee; omdat u op die Here gesteun het; 9 want die Here---Sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is; hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorloë teen u wees.”

Tenspyte van die anargie en chaos bly die liberales egter steeds Afsonderlike Ontwikkeling teëwerk met alles wat hulle het! Wat is daar te baat uit hierdie ongeëwenaarde verval teenoor die voorspoed tydens apartheid? Voorspoed waarin al die volke gedeel het en toenemend sou deel?

Terwyl dit die liberales se sege was om Dr. Verwoerd, en dienooreenkomstig, apartheid te verwyder, is dit juis die vyand van die Afrikaner se vernietigende rasgemengde staatkundige benadering wat nou deur ons “eie mense” as teëvoeter vir Nasionalisme, bevorder word deur onderhandeling!!

“Die Afrikaner Alliansie”, onder leiding van Dr. Willie Marais van die NG Kerk, wat “homself sien as ‘n volksbeweging wat aan al die aksies ‘n geleentheid bied om saam met die ander aksies hulle lang gekoesterde ideale vir volk en vaderland wil bereik.”

Ek haal Dr. Willie Marais aan uit sy toespraak te Potchefstroom, 14 Oktober 2002: Hy sê as daar nie nou gepraat word nie sal die volgende vers uit die bybel op ons van toepassing kan wees:

Jesaja 56:10 . “Die wat oor My volk moet waak, is almal blind, hulle weet niks nie. Hulle is almal stom honde, hulle kan nie blaf nie” (Bls. 14) (Dit nadat die Herstigte Nasionale Party reeds vir 34 jaar stryd voer, waarsku en vermaan.)

As hierdie aanhaling toe van toepassing was, was dit dan nie ook so in 1969 toe die tekens van welwillendheid jeens die wêreldaandrang duidelik geword het, en bykans almal wat nou by Afrial betrokke is geswyg het nie?

Hy sê:

“Vanaf 27 April 1994 het daar ‘n radikale politieke verandering gekom wat na elke ander faset en sfeer van die Afrikaner se lewe deurgedring het. Die verlies aan politieke mag het die Afrikaner in ‘n posisie van onmag geplaas. Hierdie posisie van onmag het die Afrikaner in ‘n uitsiglose situasie gedompel.” Hoewel hy fouteer met die datum, bewys sy stelling die onhaalbaarheid van sukses met die beleid van integrasie net soos Boris Becker en dr. Piet Koornhof se huwelike vernedering, haat, hartseer en ineenstorting tipeer. Dít is die teenhang van apartheid, ‘n bewys van Lukas 11:17! En ek verwys na die belang van al die volke in Suid Afrika en op die keper gesien, in Afrika!!

Tenspyte van hierdie “nuutgevonde” insig van Afrial en sy lede, wil hulle hê dat ons moet gaan onderhandel en deelneem aan die veelrassige vekiesings tot verdere vernedering en uiteindelike vernietiging van die Afrikaner!

luister na Ds. Mossie vd. Berg! Ek haal aan uit sy publikasie getiteld:

TOEKOMS vir SUID-AFRIKA

6 APRIL/31 MEI 2002

deur Mossie van den Berg

: ..” daar kan ook nooit nog.... of weer.... gedroom word van herstel van ‘n “Blank SA” waar die “witman” weer sal “baas wees” nie.”

Op bladsy 21: Die herowering van die staatsgesag in die “Nuwe SA” langs konstitusionele weg is alles behalwe ‘n onmoontlike taak! Wat nodig is, is alleen dat Afrikanervolkspolitiek sal uitmond in SA volkerepolitiek. Die Afrikaner het nie die stemvee om ‘n stembusoorwinning oor die ANC te behaal nie. Maar 11 volke wat boonop nou die dag nog glo uit 70% “Christene” bestaan het, het wel die nodige getalle.”

Dit is die opheldering van ‘n jarelange kwelling van waarom bekende politieke-, kerk- en kultuurleiers in Afrikanergeledere, wat deurgaans die beeld van “Regs” projekteer het, selfs met die uiterste pogings, nie oorreed kon word om in verset tekom en Nasionalisme in geloof as politieke stukrag van die Afrikanervolk, sedert sy volkswording, te aanvaar, te versterk of selfs net te ondersteun nie, maar aanhoudend te verdeel deur onderhandeling, samewerking en sameswerings agter geslote deure!

BEGINSELVERSKIL

Dit is glashelder duidelik, daar is ‘n beginselverskil! Opeens is daar klaarheid oor die vraag waarom daar deurlopend Partye, Organisasies en Strukture naas die HNP instede van saam met hom, in 39 jaarsedert sy ontstaan in 1969 tot standgebring is! Nie die leierskap, nie die beskuldiging dat die HNP nie gevorder of niks bereik het of nie wil saamwerk of watter ander argument ookal aangevoer is nie! Dit is die beginsel waarvan ons nie wou afstand doen nie! Die beginsel van Afrikanernasionalisme wat op aandrang van die wêreld daar buite met behulp van die De Villiers Graafs, Helen Suzmans, Colin Eglans, Van Zyl Slaberts, Tony Leons, en nou ons “eie mense” vervang moes word en afgedwing word met die gevolge wat ons vandag beleef!

Hoewel onderlinge verskille voorkom, deel hulle almal die sentiment dat Afsonderlike Ontwikkeling moet weg! Deurgaans was dit hoofsaaklik ook dieselfde Persone wat in al hierdie pogings betrokke was en in hoofsaak omdat hulle staatkundige oplossing vir ons volk soek in Magsdeling onder die dekmantel van selfbeskikking deur onderhandeling! In wie se belang sleep hulle ons mense agter hulle aan? Kan dit werklik in die Afrikaner se belang wees? Wanneer gaan hulle ophou om ons potensiële mag te verswak deur ons aanhoudend te verdeel ?Deur voor te gee dat hulle in die Afrikaner se belang optree en sodoende op baie mense se goedertrou aanspraak temaak, duur die verdeeldheid voort en baat die Afrikaner se vyande!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie