1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707505

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

GELOOF BRING HOOP ... ... EN HOOP BRING LEWE

BybelGén. 15:1-21

“En hy het in die HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken.”

Die era waarin ons leef, word deur die beskikbaarheid van inligting gekenmerk. Daar is selfs diegene wat reken dat om in die hededaagse tyd oningelig te wees, niks anders as ‘n persoonlike keuse is nie. Aangesien die internet soveel inligting vryelik tot mense se beskikking stel, word menig geheime en interessanthede uit die geskiedenis geopenbaar.

Dit is hartroerend om te sien hoedat ‘n volk wat die afgelope twee dekades maar min erns met sy Godsdiens gemaak het, besig is om opnuut vrae te begin vra en na antwoorde te soek op hierdie gebied. ‘n Mens moet egter baie versigtig wees waar jy na antwoorde gaan soek op jou vrae en ook by wie jy dit moontlik gaan soek.

Dit is geen geheim dat menige institusie-kerke die weg van die Woord verruil het vir die weë van die wêreld nie. Die prediking van geloof in God, liefde vir Hom en gehoorsaamheid en diensbaarheid aan Hom is vervang met motiveringspraatjies in die kerke om mense te beweeg om ruim finansiële bydraes te lewer.

Hierdie besef dat die kerk die lidmate se geestelike versorging versaak het, het ‘n geweldige soeke na die waarheid laat ontstaan. Dit is uiters belangrik dat ons nie in hierdie omstandighede oorweldig sal word deur ‘n oormaat van dit wat ons as kennis ag nie. Dit is geen wyse, geen held wat een dwaalweg vir ‘n ander verruil nie. Is dit nie presies wat baie mense doen wanneer hulle padgee uit die kerk omdat hulle besef dat hulle mislei word, maar net deur ‘n ander misleiding weg van die Evangelie verstrengel raak nie? Dit is vir ons teëstaander, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, irrelevant of jy links en of jy regs van die weg van die lewe wandel. Dit is vir hom net relevant dat jy wél van die spore van geregtigheid sal afwyk.

Ons lees in Génesis 15 dat Abraham se geloof in God, hom tot geregtigheid gereken is. Geregtigheid word gedefinieer as goddelike suiwerheid. Dit was dus Abraham se geloof eerder as sy vrome lewenswandel, wat hom voor God geregverdig het. Abraham het in God geglo en Hom met opregtheid liefgehad en nie maar net kennis van Hom gehad nie.

Dit bring my vandag by die belangrike vraag: Gló u in God of weet u maar net van Hom? As u van mening is dat God net op ‘n rasionele wyse vereer en gedien moet word en dat daar geen plek vir emosie in Godsdiens is nie, moet ek u vandag ontnugter dat u geloof ontbreek. “DIE geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” (Heb. 11:1). Indien u van mening is dat daar vir alles in die ganse Skepping ‘n menslike en rasionele verklaring moet wees, sal die Woord van God u leer dat u GELOOF ontbreek. “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.” (Heb. 11:3).

Ek sê vir geen oomblik dat u oningelig en met oogklappe deur die lewe moet gaan nie. Ek wil wél vir u sê dat daar ‘n groter gevaar is as om ongelig deur die lewe te gaan en hierdie gevaar is om sonder geloof daardeur te gaan. Sonder geloof kan ons God nie behaag nie en twyfel dat ek of u voor Hom wil staan en hoor dat ons Hom nie behaag nie? “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; ...” (Heb. 11:6).

Dit is tragies vir enige mens om sonder geloof te lewe. Dit sal egter rampspoedig wees vir enigeen wat sonder geloof hierdie lewe laat, want om sonder geloof te lewe en hierdie lewe te verlaat, sal beteken dat u ‘n toekoms sonder enige hoop sal tegemoetgaan.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie