1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711987

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WAAR IS JOU HART?

BybelMatt. 6:19-34

“want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.” (:21)

Enige persoon wat al in sy/haar lewe moes verhuis, sal weet waarvan ek praat wanneer ek die term “opgaar” opper. Al daardie dinge wat ek nie meer benodig nie word eenkant in ‘n buitekamer gestoor. Wanneer die buitekamer vol is, word die motorhuis ingespan en verder as opgaarplek gebruik. Wanneer al die opgaarplekke vol is, sal ek dalk noodgedwonge op ‘n dag daar invaar om alles reg te pak en dalk so hier-en-daar ietsie weggooi. Dit gebeur egter selde dat al hierdie onnodige rommel weggegooi, of dit wat bruikbaar is, weggegee word. Wanneer die dag aanbreek dat ek moet verhuis, trek ek al hierdie onnodige rommel saam - die beslommernis daarvan ten spyt.

Ons doen menigmaal dieselfde in ons geestelike lewens. Daar is soveel woede, frustrasie, hartseer en selfs bitterheid wat ons menigmaal al die pad met ons saamsleep. Hoeveel mense is daar nie wat só swaar sleep aan hierdie emosionele bagasie dat hulle die vreugde van die lewe ontneem word nie? Wanneer laas het u ordentlik u hart skoongemaak – heeltemal leeg gemaak soos wat ons beveel word om te doen in die woorde van Ps. 62:9: “...Stort julle hart uit voor sy aangesig. ...”? Ons probeer dikwels eerder om ons foute te ontken of selfs om dit weg te steek vir God ten spyte daarvan dat ons weet dat dit onmoontlik is om enigiets vir Hom te verberg. “...HERE, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.” (Ps. 139:1-3). Ons moenie die onsuiwerhede van ons harte (die rommel) vir Hom probeer wegsteek nie, want dan sal ons harte nooit gesuiwer en gereinig en gelouter word nie!

Dit is egter belangrik om vas te stel waarom ek soveel rommel in my geestelike lewe bymekaarmaak. Is dit nie juis omdat my oog (lewensbeskouing) verkeerd is nie? “Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!” (:22&23). Is ek nie veronderstel om vir my skatte bymekaar te maak i.p.v. rommel op te gaar en saam te karwei nie?

Indien u sou besluit om eerder te begin om skatte bymekaar te maak, is die vraag natuurlik waar hierdie skatte gebêre sal word. Dit sal natuurlik opgegaar word daar waar u hart is en dit bring ons vandag by die indringende vraag wat in alle eerlikheid beantwoord sal moet word – “Waar is ú hart vanoggend?” Is daar dinge in u lewe hier op aarde waarvoor u só lief is dat dit u verhouding met God en u gehoorsaamheid aan Hom kortwiek? Jesus het vir die ryk jongman in Matt. 19:21 prontuit gesê hoe om ‘n skat in die hemel te bekom, maar hierdie jongman se hart was op daardie oomblik nie daar nie, maar steeds verknog aan sy rykdom hier benede. “Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My. Maar toe die jongman dié woord hoor, het hy bedroef weggegaan; want hy het baie besittings gehad.” Wanneer u eie lewensbeskouing onder oë geneem word, besef u dalk ook vandag dat u lewensbeskouing in sy geheel daarop gerig is op u eie behoeftes en strewes en dat daar geen ruimte in u beskouing is vir God en Sy Wil in u lewe en besluite nie?

Daar is geen beter tyd as vandag om in alle eerlikheid vas te stel waar u hart werklik is nie. Indien u dalk besef dat u hart nie is waar u dit graag wil hê en waar dit tuishoort nie, moenie uitstel om werk te maak daarvan nie. Stel u hart in die Hand van Jesus Christus sodat dit ook deur Hom gereinig, gesuiwer en gelouter kan word om vir Hom as woonplek te dien.

Wanneer Hy op die troon van u hart plaasneem, sal u begin om met ‘n ander oog (lewensbeskouing) na die lewe te kyk. Hy sal die een wees deur Wie u wil en strewes gerig word en sy juk is baie ligter as die juk en las van die wêreld. Die Woord sal u leer om u beroep te beoefen op ‘n wyse dat Hy daardeur geëer sal word, om in u huwelik op te tree soos wat Hy van u verwag en om u kinders in Sy Weë op te voed. Hy sal u leer om vergenoeg te wees met die gawes wat u uit Sy Hand ontvang en om dankbaar te wees vir dit wat u het in plaas daarvan om wakker te lê oor dit wat u nie kan kry nie.

Hy sal u leer dat daar baie beter dinge is om na te streef in die lewe as die oppervlakkige genot van die wêreld, die oënskoulike vreugde van rykdom en die laste van ‘n ydele lewe. Wanneer u hart met Hom is, sal u besef dat u nie doelloos en nutteloos hier op aarde is om maar net u lewe verby te kry nie, maar dat u die allerbeste voorreg het om elke dag vir u menigvuldige skatte met vreugde bymekaar te maak op die veiligste denkbare plek in die heelal en op ‘n plek waar hierdie skatte in der ewigheid nie sal vergaan nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie