1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711938

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WAAROM DIEN Jý GOD?

BybelJob 2:1-10

“Maar hy antwoord haar: Soos ‘n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.”

Ek wil hê dat u ook vanoggend die volgende vraag eerlik moet beantwoord: “Waarom dien jý God?”

Is dit dalk om die volgende redes?

  • Dien u Hom omdat u glo dat daar finansiële voorspoed daaruit sal spruit?
  • Dien u Hom omdat daar iets in die lewe is wat u van harte begeer en hoop om dit van Hom te verkry omdat u Hom dien en derhalwe volgens u menslike mening verdienstelik raak voor Hom?
  • Dien u Hom uit vrees dat slegte dinge met u sal gebeur wanneer u Hom nie dien nie?
  • Dien u Hom dalk uit gewoonte?

Dit klink verskriklik dat ‘n mens God dalk net uit gewoonte dien, maar dit het ongelukkig ‘n hartseer werklikheid geword in ons Afrikanervolkslewe in ‘n baie groot mate. “Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af.” (Matt. 15:8) Daar is soveel mense wat God vir ‘n uur of twee op ‘n Sondag by die kerk dien, maar gedurende die res van die week is daar nie tyd en plek vir Hom in hulle lewens nie. Dit is tragies om in alle eerlikheid te moet erken dat daar selfs in menige kerke vandag nie meer plek is vir Hom nie. Die Woord word openlik verag om plek te maak vir die leringe van mense wat ander in die gehoor sal streel, maar hul nie van die weë van die dood sal bekeer nie!

Dit is onteenseglik waar dat ons volk homself al in ‘n beter posisie en beter omstandighede bevind het as vandag. Hierdie beproewende tyd is egter ook nodig sodat die onderskeid getref kan word tussen diegene wie God regtig wil dien en diegene wie Hom nie met ‘n volkome hart dien nie. “Soos silwer in die smeltoond gesmelt word, so sal julle dáárin gesmelt word; en julle sal weet dat Ek, die HERE, my grimmigheid oor julle uitgegiet het.” (Eség. 22:22). Hierdie smeltkroes waarin ons is, sal die harte wat God net dien vir die voordeel wat daarin opgesluit blyk te wees, verteer. “Julle het gesê: Dit is tevergeefs om God te dien, en wat baat dit ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die HERE van die leërskare te wandel? Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.” (Mal. 3:14&18).

Hierdie loutering soos hierbo genoem, sal deurgevoer word totdat die oorblyfsel van opregte dienaars van God as instrument in Sy Hand gevorm is. Dit is diegene wat Hom in opregtheid en waarheid wil dien omdat hulle Hom liefhet, Hom ken en derhalwe Sy Woord wil bewaar. “En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe volk wat by die Naam van die HERE skuiling soek.” (Sef. 3:12).

Dit is hierdie oorblyfsel wat God sal dien omdat hulle Hom waarlik liefhet en ken en omdat Hy regeer vanaf die troon van hulle harte. Dit is hierdie oorblyfsel wat sal verstaan dat dit nie ‘n gewoonte of menslike plig is om Hom te dien nie, maar ‘n geweldige voorreg.   Dit is hierdie oorblyfsel wat Hom sal ken as:

  • Die onverklaarbare en Almagtige God. “aan Hom wat groot dinge doen en ondeurgrondelike, wonders sonder getal;” (Job 5:9).
  • Ons Middelaar by God. “dat Hy kan pleit vir ‘n man by God en as Menseseun vir sy naaste.” (Job 16:21).
  • Die barmhartige Sorger en Trooster. “wat reën gee oor die aarde en waters uitstuur oor die velde; om nederiges op ‘n hoogte te stel daarbo; en die wat in die rou is, verkry die hoogste geluk.” (Job 5:10&11).
  • Die Verlosser wat leef en red. “Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.” (Job 19:25).
  • Die alleenwyse Bewaarder en God wat ook ons Koning is – Hy wie ALLEEN waardig is om al ons lof en dank te ontvang en aan wie toekom al die heerlikheid tot in alle ewigheid. “aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid!” (Judas :20).

Ek hoop dat elkeen van u vanoggend opnuut weer gaan besin het oor die rede waarom u God dien en tot die besef gekom het dat dit ons wonderlike voorreg is om Hom te mag ken en geroep te wees om vir Hom te mag leef!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie