1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712010

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

SY KONINKRYK BINNE ONS

BybelLukas 17:20-37

“...want die koninkryk van God is binne-in julle.” (:21)

Net soos in die tyd wat Jesus Christus as mens op aarde gewandel het, is daar vandag ook soveel mense wat ywerig probeer uitvind wanneer die koninkryk van God dan sal kom. Dit is ongelukkig hartseer dat baie mense na hierdie antwoord soek, nie omdat hulle met reikhalsende verwagting daarna uitsien nie, maar eerder omdat hulle ‘n vrees het vir die skielike koms daarvan wat hulle onverhoeds sal betrap.

Daar is mense wat nie die sinlike genot van hierdie wêreld wil prysgee ten einde die koninkryk van God te dien nie, maar ook nie hierdie koninkryk wil misloop nie. Hulle probeer dus vasstel wanneer die koninkryk van God sal kom, omdat hulle reken dat hulle mos dan hul ydele lewenswandel kan voortsit tot net voordat die dag van finale oordeel aanbreek om hulle dan tot God te bekeer en sodoende die koninkryk van God inderwaarheid te kan binnedring.

Bogenoemde ingesteldheid is regtig bejammeringswaardig, aangesien mense met hierdie siening ‘n totale wanpersepsie van God se koninkryk het. Hulle sien dit as ‘n eng stel reëls wat ‘n mens moet nakom wat jou geluk en vryheid ontneem. Laasgenoemde getuig daarvan dat hulle God nie waarlik ken nie, want dan sou hulle besef het dat die reëls en insettinge wat God vir ons deur Sy Woord gee, tot ons beswil en beskerming is. Dit beskerm ons teen die aanslae van die duiwel wat soek waar en hoe hy verwoesting kan aanrig. Wanneer hy dit regkry om ‘n mens weg te rokkel van die regverdige verorderinge van God waardeur Hy ons beskerm, kan hy daardie persoon in sy weerlose staat ordentlik verniel en skade berokken.

Die woorde van vers 21 van die gelese gedeelte laat ons opnuut besef dat die koninkryk van God nie iets is wat maar net in die verre toekoms vir gelowiges wink nie. Dit is ook nie iets wat eers sal aanbreek wanneer ons eendag doodgaan nie. Die koninkryk van God is nie beperk tot die hemel nie, maar Sy koninkryk is ook hier op aarde. Ons hoef nie te wag om dood te gaan om te begin deel in Sy koninkryk nie. Hy leef en regeer in elke wedergebore kind van Hom se hart en se lewe. Wanneer ons Hom in ons lewens inlaat as die Hoof en Heer van ons lewens, sal Hy plaasneem op die troon van ons harte om vandaar ook ons lewens te regeer. “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.” (Open. 3:20). Dit is dan wanneer ons ons liggaam as tempel stel vir Hom om in te woon sodat Hy deur my lewe Sy koninkrykswerk kan verrig. Dit is dan wanneer ek deelvorm van die liggaam van Christus hier op aarde waarvan ons lees in 1 Kor. 12 en wanneer ek ywerig die taak wat my toebedeel is, verrig.

Ons weet dat God met die individu, huisgesin en gemeente werk, maar dat ons ook in volksverband geskape is om tot Sy eer te leef. Wanneer ons rondom ons kyk en sien hoe aan flarde die tempel van God onder die Afrikanervolk vandag is, besef ons dat Sy koninkryk waarlik in ons harte sal moet kom, want dit is nie sigbaar wanneer ons rondom ons kyk nie. Hoeveel mense in ons eie geledere stel nie uit om hul lewens vir Hom beskikbaar te stel as woonplek nie? Daar is soveel mense wat ook die klop hoor by hul hart se deur, maar nog nie oopmaak nie, want hulle is nie seker hoe dramaties hul lewens gaan verander wanneer Hy daar instap nie. Hulle ignoreer eerder die klop of probeer dalk uitstel om Hom binne te nooi, want ek moet net eers dit of ek moet net eers dat afhandel waarna ek God met ‘n volkom hart sal begin dien.

Die feit is egter dat ek God nie met ‘n volkome hart sal dien voordat ek Hom nie in my lewe ingenooi en aan Hom die ereplek gegee het om myself aan Hom ondergeskik te stel nie. Daar sal altyd die verskonings wees dat ek net eers moet afstudeer, of my kinders deur die skool moet kry of dat ek net eers hierdie laaste sake-transaksie moet beklink waarna ek finansiële vryheid sal beleef en daarna sal ek oorgenoeg tyd hê om Hom met oorgawe te dien. Ons moet dalk eers net onderhandel vir ‘n vrye grondgebied in ons Vaderland, want wanneer ons dít eers ontvang het, sal ons Hom met oorgawe dien soos wat ons voorouers gedoen het.

Hoe lank sal ons nog mank gaan onder ongesonde denkrigtings soos hierdie en die wêreld bly dien terwyl God se koninkryk afgeskeep word en skade ly? Hoe lank sal ons toelaat dat die sekulêre wêreld en die satan die begrip by ons laat posvat dat God die onregverdige Een is wat ons niks gun hier benede nie en ons vryheid aan bande wil lê? Hoe lank sal ons weier om te aanvaar dat Hy die een is wat die mens se heil soek van die grondlegging van die aarde af, maar dat gehoorsaamheid aan Hom ‘n vereiste is vir die mens om hierdie heil te smaak? Hoe lank sal ons kies om in vyandskap met Hom te leef en dan ons lot te beklae dat dit so bitterlik sleg gaan met ons hier aan die Suidpunt van Afrika? Ja, maar ons leef nie in vyandskap met Hom nie? Wel, dien ons Sy koninkryk of nie? As ons nie Sy koninkryk dien nie, wie se koninkryk word dan gedien? As ek nie gehoorsaam is aan Hom nie, is ek dan nie ongehoorsaam nie?

Dit is dalk tyd dat elkeen van ons opnuut sal stil raak in ons lewens en alle aspekte van ons lewens in oënskou moet neem en onsself die vrae afvra wie gedien word in elke faset van my lewe? Hierdie is dalk die keerpunt in baie van ons se lewens waneer ons begin om alles waarin Hy nie gedien word in my lewe nie, daaruit te verwyder sodat daar meer tyd en plek sal wees om Hom waarlik te dien.

As u God nie vertrou met u lewe hier benede nie, kan u werklik met reg sê dat u Hom werklik volkome vertrou met u sieleheil in die ewige lewe hierna? As u Hom regtig wil dien in die ewige lewe hierna, waarom wil u Hom nie hier bende ook dien nie?

Ek kan nie vanoggend in u lewe instap en die deur van u hart oopskop en sodoende verseker dat Hy ingang vind in u lewe en op u hart se troon gaan plaasneem nie. Ek kan u egter waarsku om asseblief nie die gunstige tyd wanneer Hy u besoek en aan u hart se deur gaan klop, te laat verbygaan en Hom nie in te laat nie!

Ek kan vrymoedigheid vanoggend voor u getuig dat Hy die enigste, die waaragtige, die regverdige en die heilige God van hemel en aarde is en dat daar geen Koning hoër is as Hy nie. Dit is nie ‘n straf om Hom te dien nie, maar ‘n voorreg wat in woorde nie weergegee kan word nie.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie